Aktualności

Konsumenci: Komisja działa w kierunku wzmocnienia zaufania do transakcji internetowych

Celem Zielonej Księgi Komisji Europejskiej (Green Paper) jest rewizja acquis (dorobku prawnego) Unii Europejskiej dotyczącego konsumentów. Przegląd ma uprawnić istniejące regulacje konsumenckie, przystosować je do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości oraz przyspieszyć rozwoju zakupów transgranicznych.

Po zakończeniu pierwszej fazy konsultacji, Komisja zamierza wysunąć propozycje opracowania prostego zestawu reguł, mającego pomóc konsumentom zapoznać się z ich własnymi prawami obowiązującymi w UE oraz pomóc przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać możliwości handlu transgranicznego.

Zielona Księga oczekuje na uwagi do połowy maja 2007 r. Zawiera ona ponad 28 sugestii, jak uprościć oraz uczynić bardziej przejrzystymi istniejące uregulowania prawne, w tym:

. Dostawę zakupów transgranicznych (najwięcej internetowych skarg konsumentów dotyczy tej właśnie dziedziny);

. Zasady zwracania produktów – obecne, ogólnoeuropejskie standardy różnią się ogromnie w zależności od kraju;

. Formy zadośćuczynienia dostępne konsumentom, np. naprawa bądź wymiana oraz, w przypadku braku takich możliwości, obniżenie ceny lub rozwiązanie umowy;

. Reguły obejmujące wzmiankowane “okresy na odstąpienie” – prawo do odesłania zakupu w ciągu określonego czasu w przypadku wątpliwości lub rezygnacji

. Gwarancje i rękojmie – czy konsument, który ściąga muzykę z Internetu powinien być objęty taką samą ochroną jak ktoś, kto kupuje fizyczny dysk CD w sklepie?

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/index_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Konsumenci: Komisja działa w kierunku wzmocnienia zaufania do transakcji internetowych

Celem Zielonej Księgi Komisji Europejskiej (Green Paper) jest rewizja acquis (dorobku prawnego) Unii Europejskiej dotyczącego konsumentów. Przegląd ma uprawnić istniejące regulacje konsumenckie, przystosować je do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości oraz przyspieszyć rozwoju zakupów transgranicznych.

Po zakończeniu pierwszej fazy konsultacji, Komisja zamierza wysunąć propozycje opracowania prostego zestawu reguł, mającego pomóc konsumentom zapoznać się z ich własnymi prawami obowiązującymi w UE oraz pomóc przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać możliwości handlu transgranicznego.

Zielona Księga oczekuje na uwagi do połowy maja 2007 r. Zawiera ona ponad 28 sugestii, jak uprościć oraz uczynić bardziej przejrzystymi istniejące uregulowania prawne, w tym:

. Dostawę zakupów transgranicznych (najwięcej internetowych skarg konsumentów dotyczy tej właśnie dziedziny);

. Zasady zwracania produktów – obecne, ogólnoeuropejskie standardy różnią się ogromnie w zależności od kraju;

. Formy zadośćuczynienia dostępne konsumentom, np. naprawa bądź wymiana oraz, w przypadku braku takich możliwości, obniżenie ceny lub rozwiązanie umowy;

. Reguły obejmujące wzmiankowane “okresy na odstąpienie” – prawo do odesłania zakupu w ciągu określonego czasu w przypadku wątpliwości lub rezygnacji

. Gwarancje i rękojmie – czy konsument, który ściąga muzykę z Internetu powinien być objęty taką samą ochroną jak ktoś, kto kupuje fizyczny dysk CD w sklepie?

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/index_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25