Aktualności

Konkurs – Konsumencie, opowiedz nam swoją historię!

Czy napotykasz na problemy na Jednolitym Rynku Europejskim: pracując czy żyjąc za granicą, podróżując, płacąc podatki czy robiąc transgraniczne interesy, itp.?

Jeśli Twoja historia zostanie wybrana, będziesz jednym z pięciu finalistów z całej Europy, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Forum Jednolitego Rynku w Krakowie i podzielenia się swoimi pomysłami i emocjami.

Może będziesz miał wyjątkową okazję poznania ludzi, którzy mogą sprawić, że Jednolity Rynek zadziała lepiej dla Ciebie.

Konkurs jest zorganizowawny wspólnie przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i przyszłą polską Prezydencję w Radzie w ramach Forum Jednolitego Rynku.

Ostateczny termin do nadsyłania Waszych historii mija 24 czerwca 2011 r.

 

O konkursie

Celem tego konkursu jest zebranie “rzeczywistych dowodów” stosowania Jednolitego Rynku przez jego głównych uczestników (obywatli, konsumentów, MŚP) ze wszystkich państw członkowskich. Te historię posłużą za punkt rozpoczęcia dyskusji w czasie Forum Jednolitego Rynku.

Jury dokona wyboru pięciu historii finałowych, które powinny przedstawiać obywateli/przedsiębiorców podejmujących działania w skali transgranicznej, napotykających na przeszkody utrudniające/ uniemożliwiające im korzystanie z praw na Jednolitym Rynku UE. Pokonanie tych przeszkód powinno być możliwe w wyniku działań podjętych przez jedną lub kilka podmiotów działających na Jednolitym Rynku (działania legislacyjne, pomoc w egzekwowaniu praw, porady, zmiana praktyki administracyjnej, itd.)

Kryteria oceny

Historia powinna dotyczyć konkretnej bariery, a nie tylko niedogodności właściwych dla podejmowaniem działań transgranicznych (takich jak język, różnice kulturowe, odległość). Konsekwencje ekonomiczne lub/i życiowe dla danej osoby/organizacji powinny być znaczne.

Przykłady:

Dobre historie

* trudności w uznaniu kwalifikacji zawodowych lub akademickich w inny państwie członkowskim UE
* trudności w uzyskaniu i/lub zapewnieniu ciągłości zabezpieczenia społecznego lub emerytury w przypadku przemieszczenia się poza granice własnego państwa
* trudności napotykane przez obywateli państw spoza UE, będących w związku z obywatelem UE, w uzyskaniu karty pobytu w państwie członkowskim UE innym niż państwo pochodzenia obywatela UE
* problemy związane z podwójnym opodatkowaniem, napotykane przez przemieszczających się pracowników/ osoby samozatrudnione
* uciążliwe procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa za granicą,
* problemy związane z transgranicznymi zakupami przez internet (postrzegane problemy związane z oszustwami przy płatnościach, trudny dostęp do środków odwoławczych, ograniczenia terytorialne)

Nieodpowienie historie

* przedsiębiorca z państwa członkowskiego A nie wygrywa przetargu w państwie B z uwagi na niespełnienie wymogu dostarczenia dokumentów przetargowych w języku państwa B (raczej niedogodność niż bariera)
* student napotykający na problem wyższych opłat za studia w innym państwie członkowskim, niż w jego państwie pochodzenia (poza kompetencjami UE)

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje o konkursie: http://www.tellusyourstory.eu/pl

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Konkurs – Konsumencie, opowiedz nam swoją historię!

Czy napotykasz na problemy na Jednolitym Rynku Europejskim: pracując czy żyjąc za granicą, podróżując, płacąc podatki czy robiąc transgraniczne interesy, itp.?

Jeśli Twoja historia zostanie wybrana, będziesz jednym z pięciu finalistów z całej Europy, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Forum Jednolitego Rynku w Krakowie i podzielenia się swoimi pomysłami i emocjami.

Może będziesz miał wyjątkową okazję poznania ludzi, którzy mogą sprawić, że Jednolity Rynek zadziała lepiej dla Ciebie.

Konkurs jest zorganizowawny wspólnie przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i przyszłą polską Prezydencję w Radzie w ramach Forum Jednolitego Rynku.

Ostateczny termin do nadsyłania Waszych historii mija 24 czerwca 2011 r.

 

O konkursie

Celem tego konkursu jest zebranie “rzeczywistych dowodów” stosowania Jednolitego Rynku przez jego głównych uczestników (obywatli, konsumentów, MŚP) ze wszystkich państw członkowskich. Te historię posłużą za punkt rozpoczęcia dyskusji w czasie Forum Jednolitego Rynku.

Jury dokona wyboru pięciu historii finałowych, które powinny przedstawiać obywateli/przedsiębiorców podejmujących działania w skali transgranicznej, napotykających na przeszkody utrudniające/ uniemożliwiające im korzystanie z praw na Jednolitym Rynku UE. Pokonanie tych przeszkód powinno być możliwe w wyniku działań podjętych przez jedną lub kilka podmiotów działających na Jednolitym Rynku (działania legislacyjne, pomoc w egzekwowaniu praw, porady, zmiana praktyki administracyjnej, itd.)

Kryteria oceny

Historia powinna dotyczyć konkretnej bariery, a nie tylko niedogodności właściwych dla podejmowaniem działań transgranicznych (takich jak język, różnice kulturowe, odległość). Konsekwencje ekonomiczne lub/i życiowe dla danej osoby/organizacji powinny być znaczne.

Przykłady:

Dobre historie

* trudności w uznaniu kwalifikacji zawodowych lub akademickich w inny państwie członkowskim UE
* trudności w uzyskaniu i/lub zapewnieniu ciągłości zabezpieczenia społecznego lub emerytury w przypadku przemieszczenia się poza granice własnego państwa
* trudności napotykane przez obywateli państw spoza UE, będących w związku z obywatelem UE, w uzyskaniu karty pobytu w państwie członkowskim UE innym niż państwo pochodzenia obywatela UE
* problemy związane z podwójnym opodatkowaniem, napotykane przez przemieszczających się pracowników/ osoby samozatrudnione
* uciążliwe procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa za granicą,
* problemy związane z transgranicznymi zakupami przez internet (postrzegane problemy związane z oszustwami przy płatnościach, trudny dostęp do środków odwoławczych, ograniczenia terytorialne)

Nieodpowienie historie

* przedsiębiorca z państwa członkowskiego A nie wygrywa przetargu w państwie B z uwagi na niespełnienie wymogu dostarczenia dokumentów przetargowych w języku państwa B (raczej niedogodność niż bariera)
* student napotykający na problem wyższych opłat za studia w innym państwie członkowskim, niż w jego państwie pochodzenia (poza kompetencjami UE)

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje o konkursie: http://www.tellusyourstory.eu/pl

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25