Aktualności

KONKURS DLA DZIENNIKARZY: CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

Konkurs „Libertas et Auxilium” trwa. Wzorem lat ubiegłych przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody za materiały dziennikarskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów – w wysokości 10 tys. złotych (brutto) każda oraz specjalna Nagroda Jubileuszowa – 4 tys. złotych (brutto).

Prace na konkurs może zgłaszać niemal każdy (za wyjątkiem organizatorów i partnerów wydarzenia). Jeśli w ubiegłym roku czytałeś ciekawy artykuł, słuchałeś audycji albo oglądałeś program poświęcony ochronie konkurencji i konsumentów lub sam jesteś jego autorem, nie zwlekaj. Zgłoszenia przyjmujemy również przez Internet.

Przedłużamy termin zgłoszeń. Artykuły i audycje należy przesłać do 17 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej (00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@uokik.gov.pl, z dopiskiem (w tytule e-maila) „Konkurs dla dziennikarzy”.

Komplet dokumentów musi zawierać:

 

Do konkursu dopuszczane będą wyłącznie materiały dziennikarskie opublikowane (wyemitowane) w języku polskim.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali organizowanej przez UOKiK.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia zamieszczono w Regulaminie, dostępny na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

KONKURS DLA DZIENNIKARZY: CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

Konkurs „Libertas et Auxilium” trwa. Wzorem lat ubiegłych przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody za materiały dziennikarskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów – w wysokości 10 tys. złotych (brutto) każda oraz specjalna Nagroda Jubileuszowa – 4 tys. złotych (brutto).

Prace na konkurs może zgłaszać niemal każdy (za wyjątkiem organizatorów i partnerów wydarzenia). Jeśli w ubiegłym roku czytałeś ciekawy artykuł, słuchałeś audycji albo oglądałeś program poświęcony ochronie konkurencji i konsumentów lub sam jesteś jego autorem, nie zwlekaj. Zgłoszenia przyjmujemy również przez Internet.

Przedłużamy termin zgłoszeń. Artykuły i audycje należy przesłać do 17 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej (00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@uokik.gov.pl, z dopiskiem (w tytule e-maila) „Konkurs dla dziennikarzy”.

Komplet dokumentów musi zawierać:

 

Do konkursu dopuszczane będą wyłącznie materiały dziennikarskie opublikowane (wyemitowane) w języku polskim.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali organizowanej przez UOKiK.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia zamieszczono w Regulaminie, dostępny na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25