Aktualności

Konferencja ECK o e-handlu już wkrótce

Celem spotkania jest dyskusja nad potencjałem zmian w prawie konsumenckim, które czekają klientów i sprzedawców sklepów internetowych jeszcze w tym roku. Adresatami debaty są zarówno rzecznicy konsumentów, konsumenci, przedsiębiorcy – właściciele sklepów internetowych, jak i przedstawiciele administracji publicznej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydarzenie odbędzie się 10 października 2014 r. (piątek) w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wejście od pl. Powstańców Warszawy), sala A.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 26 września na adres: katarzyna.slupek@konsument.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie i program konferencji do pobrania w załączniku

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Konferencja ECK o e-handlu już wkrótce

Zadaniem Strategii Jenolitego Rynku Cyfrowego jest stworzenie regulacji transgranicznego handlu online, którym zaufają i konsumenci, i przedsiębiorcy – w 2014 roku 75% Europejczyków korzystało regularnie z internetu, ale tylko 15% kupowało od zagranicznych e-sklepów. Co więcej, jedynie 7% MŚP w UE prowadzi sprzedaż transgraniczną.

Celem konferencji jest omówienie kolejnych wyzwań, jakie czekają branże e-commerce, a więc wprowadzenie systemu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy internetowej platformy ODR. Podczas spotkania poruszone zostaną również zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o prawach konsumenta w e-commerce – reklamacje, odstąpienie od umowy i zwroty towarów.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydarzenie odbędzie się 2 października 2015 r. (piątek) w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wejście od pl. Powstańców Warszawy), sala A.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września na adres: katarzyna.slupek@konsument.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie i program konferencji do pobrania w załączniku poniżej:

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Konferencja ECK o e-handlu już wkrótce

Zadaniem Strategii Jenolitego Rynku Cyfrowego jest stworzenie regulacji transgranicznego handlu online, którym zaufają i konsumenci, i przedsiębiorcy – w 2014 roku 75% Europejczyków korzystało regularnie z internetu, ale tylko 15% kupowało od zagranicznych e-sklepów. Co więcej, jedynie 7% MŚP w UE prowadzi sprzedaż transgraniczną.

Celem konferencji jest omówienie kolejnych wyzwań, jakie czekają branże e-commerce, a więc wprowadzenie systemu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy internetowej platformy ODR. Podczas spotkania poruszone zostaną również zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o prawach konsumenta w e-commerce – reklamacje, odstąpienie od umowy i zwroty towarów.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydarzenie odbędzie się 2 października 2015 r. (piątek) w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wejście od pl. Powstańców Warszawy), sala A.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września na adres: katarzyna.slupek@konsument.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie i program konferencji do pobrania w załączniku poniżej:

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25