Aktualności

Konferencja – ADRy w Polsce

Debata będzie okazją do oceny obecnie funkcjonującego systemu polubownego rozstrzygania sporów z perspektywy przedsiębiorców i konsumentów. Punktem wyjścia do dyskusji będzie przygotowany przez UOKiK raport „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce”. Zaprezentowane zostaną również propozycje Urzędu dotyczące przyszłego modelu ADR.

Uwaga! Dyżur ekspertów

Równolegle do spotkania w centrum konferencyjnym UOKiK (sala B1 i B2) odbędzie się dyżur ekspertów udzielających porad w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów konsumenckich – wśród nich znajdzie się przedstawiciel Europejskiego Centrum Kosnumenckiego w Polsce. Zapraszamy!

UOKiK zaprasza konsumentów i ich rzeczników, przedsiębiorców, prawników, przedstawicieli instytucji państwowych oraz ekspertów zainteresowanych tematyką ADR.

Termin: 28 maja 2014 r. (środa) w godzinach 10.00–13.00
Miejsce: centrum konferencyjne UOKiK przy placu Powstańców Warszawy 1

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronie www.uokik.gov.pl/online/, a relacja z niego zostanie zamieszczona na stronie www.uokik.gov.pl/multimedia.php.

Zgłoszenia są przyjmowane do 23 maja br. pod adresem mailowym urszula.adamczyk@uokik.gov.pl. Udział jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Program debaty jest dostępny do pobrania poniżej:

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Konferencja – ADRy w Polsce

Debata będzie okazją do oceny obecnie funkcjonującego systemu polubownego rozstrzygania sporów z perspektywy przedsiębiorców i konsumentów. Punktem wyjścia do dyskusji będzie przygotowany przez UOKiK raport „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce”. Zaprezentowane zostaną również propozycje Urzędu dotyczące przyszłego modelu ADR.

Uwaga! Dyżur ekspertów

Równolegle do spotkania w centrum konferencyjnym UOKiK (sala B1 i B2) odbędzie się dyżur ekspertów udzielających porad w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów konsumenckich – wśród nich znajdzie się przedstawiciel Europejskiego Centrum Kosnumenckiego w Polsce. Zapraszamy!

UOKiK zaprasza konsumentów i ich rzeczników, przedsiębiorców, prawników, przedstawicieli instytucji państwowych oraz ekspertów zainteresowanych tematyką ADR.

Termin: 28 maja 2014 r. (środa) w godzinach 10.00–13.00
Miejsce: centrum konferencyjne UOKiK przy placu Powstańców Warszawy 1

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronie www.uokik.gov.pl/online/, a relacja z niego zostanie zamieszczona na stronie www.uokik.gov.pl/multimedia.php.

Zgłoszenia są przyjmowane do 23 maja br. pod adresem mailowym urszula.adamczyk@uokik.gov.pl. Udział jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Program debaty jest dostępny do pobrania poniżej:

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25