Aktualności

Komisja proponuje rozszerzenie praw pasażerów w transporcie autobusowym, autokarowym oraz morskim.

Jak wypowiedział się wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za transport, Antonio Tajani: “Unia Europejska nie może pozwolić na to, by pasażerom przysługiwały różne prawa w zależności od tego, jaki środek transportu wybierają. Dzięki dwóm nowym rozporządzeniom ta kwestia zostanie uregulowana dla wszystkich rodzajów transportu. Pasażerowie będą mogli wybierać najbardziej odpowiadający im środek przejazdu wiedząc, że niezależnie od tego wyboru przysługiwać im będą takie same prawa”.

Prawa osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej często nie mają możliwości poruszania się autobusami, autokarami bądź statkami. Wymienione środki transportu zazwyczaj nie zapewniają im potrzebnych udogodnień, czy odpowiedniej pomocy. Wnioski Komisji dążą do likwidacji zjawiska dyskryminowania pasażera ze względu na jego niepełnosprawność czy ograniczoną sprawność ruchową. Pasażer taki będzie mógł zatem skorzystać z nieodpłatnej pomocy. Potrzebę taką będzie musiał jednak uprzednio wyrazić, a także odpowiednio wcześniej przybyć na terminal lub do portu. Do wykazywania się kompetencjami na temat pomocy osobom niepełnosprawnym zobowiązany będzie również personel firm przewozowych oraz terminali.

Rekompensaty i pomoc dla pasażerów w przypadku zakłócenia podróży.
Wnioski przewidują, iż w przypadku przerwania podróży lub jej odwołania przewoźnik musi zapewnić pasażerom odpowiednie informacje, pomoc oraz rozsądne połączenie zastępcze.
Przewoźnicy nie spełniający tych wymogów będą musieli wypłacić rekompensaty, których wysokość obliczana będzie na podstawie ceny biletu.

Odpowiedzialność z tytułu obrażeń ciała lub śmierci pasażerów.
Treść nowych przepisów określa również zasady odpowiedzialności przewoźnika za przewóz pasażerów oraz za bagaż; podróżnym przysługiwać będą ujednolicone rekompensaty. Ponadto, w pewnych okolicznościach usługodawca nie będzie mógł zakwestionować wysokości odszkodowań. Dla przykładu, osobom, które ucierpiały wskutek wypadku, w związku z trudnościami finansowymi, na jakie mogli być narażeni oni bądź ich rodziny, przysługiwać będą wypłaty z góry.

Rozstrzyganie skarg i dochodzenie zadośćuczynień.
Wbrew oczekiwaniom otwarcie rynku nie wywołało podniesienia standardu oraz jakości usług, w tym także poprawy w egzekwowania praw pasażerów, wprowadzenia przyjaznych konsumentowi sposobów rozstrzygania sporów czy środków dochodzenia zadośćuczynień. Brak wspólnych procedur przewozowych rodzi izolację oraz zagubienie konsumenta, stąd państwa członkowskie zamierzają powołać organy odpowiedzialne za egzekucję oraz wdrażanie nowych przepisów. W przypadku, gdy pasażer uzna, iż przysługujące mu prawa zostały naruszone, będzie mógł zwrócić się do przewoźnika. Jeżeli odpowiedź przedsiębiorcy okaże się niezadowalająca, będzie mógł wnieść skargę do wyznaczonej przez dane państwo, instytucji.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Komisja proponuje rozszerzenie praw pasażerów w transporcie autobusowym, autokarowym oraz morskim.

Jak wypowiedział się wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za transport, Antonio Tajani: “Unia Europejska nie może pozwolić na to, by pasażerom przysługiwały różne prawa w zależności od tego, jaki środek transportu wybierają. Dzięki dwóm nowym rozporządzeniom ta kwestia zostanie uregulowana dla wszystkich rodzajów transportu. Pasażerowie będą mogli wybierać najbardziej odpowiadający im środek przejazdu wiedząc, że niezależnie od tego wyboru przysługiwać im będą takie same prawa”.

Prawa osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej często nie mają możliwości poruszania się autobusami, autokarami bądź statkami. Wymienione środki transportu zazwyczaj nie zapewniają im potrzebnych udogodnień, czy odpowiedniej pomocy. Wnioski Komisji dążą do likwidacji zjawiska dyskryminowania pasażera ze względu na jego niepełnosprawność czy ograniczoną sprawność ruchową. Pasażer taki będzie mógł zatem skorzystać z nieodpłatnej pomocy. Potrzebę taką będzie musiał jednak uprzednio wyrazić, a także odpowiednio wcześniej przybyć na terminal lub do portu. Do wykazywania się kompetencjami na temat pomocy osobom niepełnosprawnym zobowiązany będzie również personel firm przewozowych oraz terminali.

Rekompensaty i pomoc dla pasażerów w przypadku zakłócenia podróży.
Wnioski przewidują, iż w przypadku przerwania podróży lub jej odwołania przewoźnik musi zapewnić pasażerom odpowiednie informacje, pomoc oraz rozsądne połączenie zastępcze.
Przewoźnicy nie spełniający tych wymogów będą musieli wypłacić rekompensaty, których wysokość obliczana będzie na podstawie ceny biletu.

Odpowiedzialność z tytułu obrażeń ciała lub śmierci pasażerów.
Treść nowych przepisów określa również zasady odpowiedzialności przewoźnika za przewóz pasażerów oraz za bagaż; podróżnym przysługiwać będą ujednolicone rekompensaty. Ponadto, w pewnych okolicznościach usługodawca nie będzie mógł zakwestionować wysokości odszkodowań. Dla przykładu, osobom, które ucierpiały wskutek wypadku, w związku z trudnościami finansowymi, na jakie mogli być narażeni oni bądź ich rodziny, przysługiwać będą wypłaty z góry.

Rozstrzyganie skarg i dochodzenie zadośćuczynień.
Wbrew oczekiwaniom otwarcie rynku nie wywołało podniesienia standardu oraz jakości usług, w tym także poprawy w egzekwowania praw pasażerów, wprowadzenia przyjaznych konsumentowi sposobów rozstrzygania sporów czy środków dochodzenia zadośćuczynień. Brak wspólnych procedur przewozowych rodzi izolację oraz zagubienie konsumenta, stąd państwa członkowskie zamierzają powołać organy odpowiedzialne za egzekucję oraz wdrażanie nowych przepisów. W przypadku, gdy pasażer uzna, iż przysługujące mu prawa zostały naruszone, będzie mógł zwrócić się do przewoźnika. Jeżeli odpowiedź przedsiębiorcy okaże się niezadowalająca, będzie mógł wnieść skargę do wyznaczonej przez dane państwo, instytucji.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25