Aktualności

Komisja proponuje nowoczesne prawo umów cyfrowych

Usuwanie barier wynikających z różnic w prawie umów powinno przynieść europejskiej gospodarce ogólne korzyści. Oczekuje się, że ponad 122 tys. przedsiębiorstw UE rozpocznie sprzedaż na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich; zaś łączna liczba konsumentów dokonujących zakupów w internecie w innych krajach UE może wynieść nawet 70 mln. Otworzy to nowe rynki, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększy konkurencję i pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy: zakłada się, że dzięki niższym cenom wartośćkonsumpcji w UE wzrośnie o 18 mld euro, zaś PKB Unii wzrośnie o 4 mld euro w porównaniu z obecnym poziomem.

Konsumenci będą korzystać z lepszej ochrony, szerszego wyboru produktów po bardziej konkurencyjnych cenach:

  • Odwrócenie ciężaru dowodu:jeżeli na przykład konsument włoski stwierdzi dzisiaj, że produkt kupiony przez niego w internecie ponad 6 miesięcy wcześniej jest wadliwy i zwróci się do sprzedawcy o naprawę lub wymianę produktu, może zostać poproszony o wykazanie, że wada istniała w momencie dostawy. W myśl proponowanych przepisów konsument będzie mógł w ciągu dwuletniego okresu gwarancji zwrócić się o zastosowanie środków zaradczych bez konieczności udowadniania, że wada istniała w momencie dostawy.
  • Jasne i konkretne przepisy dotyczące treści cyfrowych: przykładowo, konsument pobrał grę, która nie działa poprawnie w momencie pobrania. Dzisiaj może on otrzymać — jako rekompensatę — jedynie rabat na gry pobierane przez niego w przyszłości. Na podstawie proponowanej dyrektywy konsumenci będą mogli wystąpić o rozwiązanie takiego problemu; jeżeli natomiast nie jest to możliwe lub nie zostało wykonane poprawnie, mogą uzyskać obniżkę ceny lub odstąpić od umowy i otrzymać pełen zwrot kosztów.

Dodatkowe informacje:

Inne przydatne linki:

Przewodniczący Juncker zapowiada europejską strategię jednolitego rynku cyfrowego – wideo

Strona internetowa dotycząca jednolitego rynku cyfrowego (#DigitalSingleMarket)

Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określa 16 inicjatyw realizujących ten cel (6 maja 2015 r.)

Strona internetowa wiceprzewodniczącego do spraw jednolitego rynku Andrusa Ansipa (@Ansip_EU)

Strona internetowa komisarza do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Very Jourovej (@VeraJourova)

Wytyczne polityczne przewodniczącego Junckera

Program prac Komisji na rok 2016

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Komisja proponuje nowoczesne prawo umów cyfrowych

Usuwanie barier wynikających z różnic w prawie umów powinno przynieść europejskiej gospodarce ogólne korzyści. Oczekuje się, że ponad 122 tys. przedsiębiorstw UE rozpocznie sprzedaż na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich; zaś łączna liczba konsumentów dokonujących zakupów w internecie w innych krajach UE może wynieść nawet 70 mln. Otworzy to nowe rynki, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększy konkurencję i pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy: zakłada się, że dzięki niższym cenom wartośćkonsumpcji w UE wzrośnie o 18 mld euro, zaś PKB Unii wzrośnie o 4 mld euro w porównaniu z obecnym poziomem.

Konsumenci będą korzystać z lepszej ochrony, szerszego wyboru produktów po bardziej konkurencyjnych cenach:

  • Odwrócenie ciężaru dowodu:jeżeli na przykład konsument włoski stwierdzi dzisiaj, że produkt kupiony przez niego w internecie ponad 6 miesięcy wcześniej jest wadliwy i zwróci się do sprzedawcy o naprawę lub wymianę produktu, może zostać poproszony o wykazanie, że wada istniała w momencie dostawy. W myśl proponowanych przepisów konsument będzie mógł w ciągu dwuletniego okresu gwarancji zwrócić się o zastosowanie środków zaradczych bez konieczności udowadniania, że wada istniała w momencie dostawy.
  • Jasne i konkretne przepisy dotyczące treści cyfrowych: przykładowo, konsument pobrał grę, która nie działa poprawnie w momencie pobrania. Dzisiaj może on otrzymać — jako rekompensatę — jedynie rabat na gry pobierane przez niego w przyszłości. Na podstawie proponowanej dyrektywy konsumenci będą mogli wystąpić o rozwiązanie takiego problemu; jeżeli natomiast nie jest to możliwe lub nie zostało wykonane poprawnie, mogą uzyskać obniżkę ceny lub odstąpić od umowy i otrzymać pełen zwrot kosztów.

Dodatkowe informacje:

Inne przydatne linki:

Przewodniczący Juncker zapowiada europejską strategię jednolitego rynku cyfrowego – wideo

Strona internetowa dotycząca jednolitego rynku cyfrowego (#DigitalSingleMarket)

Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określa 16 inicjatyw realizujących ten cel (6 maja 2015 r.)

Strona internetowa wiceprzewodniczącego do spraw jednolitego rynku Andrusa Ansipa (@Ansip_EU)

Strona internetowa komisarza do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Very Jourovej (@VeraJourova)

Wytyczne polityczne przewodniczącego Junckera

Program prac Komisji na rok 2016

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25