Aktualności

Komisja Europejska wzmocni systemy odpowiedzialne za wprowadzanie w życie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

Efektywne egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów jest ważnym priorytetem w unijnej polityce konsumenckiej – zarówno ze względu na pewność, że konsumenci mogą na co dzień korzystać ze swoich praw, a także ze względu na zapewnienie równych szans dla wszystkich na konkurencyjnym rynku. Komisarz UE ds. konsumentów, Meglena Kunewa, powiedziała:
“Egzekwowania przepisów prawa jest ważne, dla każdego konsumenta ważne jest, że może on zwrócić wadliwy produkt lub domagać się jego naprawy. Ważne jest, aby produkt zamówiony przez Internet dotarł na czas i ważne jest także to, że konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez reklamy czy naciągani przez fałszywe loterie. Nawet najlepsze prawo konsumenckie nie ma znaczenie, jeśli tylko pozostaje na papierze – musi być wprowadzone i egzekwowane w praktyce”.

Przyjęty przez KE pakiet zawiera dwa strategiczne dokumenty: Komunikacja – dokument wskazujący 5 priorytetowych obszarów dla dalszych działań oraz Raport – dokument podsumowujący pierwsze 2 lata obowiązywania Rozporządzenia z dnia 27 października 2004 r. nr 2006/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (tzw. rozporządzenie CPC – ang. Consumer Protection Cooperation, weszło w życie we wszystkich krajach UE z dn. 29 grudnia 2006 roku).

Komunikacja – podkreśla kluczowe znaczenie efektywnego wprowadzanie w życie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów dla sukcesu polityki konsumenckiej oraz szczególną rolę Komisji w nadawaniu mocy prawnej. Dokument przedstawia również 5 priorytetowych obszarów, w których konieczne jest wzmocnienie egzekucji w ramach UE, a także konkretne działania w każdym obszarze:

  • Wzmocnienie struktur współpracy takich jak sieć CPC (sieć współpracy państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawa ochrony konsumentów) i systemów nadzoru rynku wykrywających niebezpieczne produkty (RAPEX) – polepszenie wykorzystania internetowych systemów bezpieczeństwa, zapewnienie szkoleń i dalsze opracowywanie wskazówek i wytycznych dla władz państw członkowskich
  • Wzmocnienie przejrzystości nadzoru rynku i badania poziomu egzekwowania przepisów
  • Wypracowanie wspólnego rozumienia i rozpatrzenie wątpliwości odnośnie interpretacji europejskiego prawa konsumenckiego
  • Wzmocnienie monitoringu rynku, szczególnie pod kątem identyfikacji rynków, na których konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich działań egzekwujących przepisy prawa
  • Stopniowe zwiększanie międzynarodowej współpracy – niezależnie od porozumień z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów w krajach spoza UE (np. USA i Chiny)

Raport Bennial ocenia pierwsze dwa lata działania Rozporządzenia CPC. Na jego mocy, w grudniu 2006 roku w ramach UE powstała nowa, paneuropejska sieć krajowych organów (CPC Network).
Dzięki współpracy w ramach tej sieci możliwe jest prowadzenie skoordynowanych działań przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom mającym siedzibę w innych krajach z obszaru Wspólnego Rynku. Organy krajowe w ramach sieci współpracują i pomagają sobie poprzez wymianę informacji i prośby o podjęcie działań egzekucyjnych. W ciągu pierwszych dwóch lat działania sieci było 719 takich próśb o pomoc / informacje (327 w 2007 roku i 392 w 2008). Sieć CPC po raz pierwszy przeprowadziła również wspólne rozpoznanie rynku i działania egzekucyjne, w tym tzw. “Internet Sweep Days” – przegląd konkretnych stron internetowych w celu sprawdzenia zgodności ich treści z obowiązującymi prawnymi wymogami (np. kontrolę stron internetowych prowadzących sprzedaż biletów lotniczych). W sieci CPC Polskę reprezentuje Prezes UOKiK, który jest jednolitym organem łącznikowym powołanym do koordynowania realizacji zasad Rozporządzenia 2006/2004/WE.
Raport Bennial pokazuje, że sieć CPC spełnia swoje cele, ale podkreśla również konieczność prowadzenia działań wzmacniających wydajność w ramach sieci i rozwój systemów administracji podtrzymujących współpracę pomiędzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa konsumenckiego.

Więcej informacji na temat konsumenckiego pakietu egzekucyjnego (informacje w języku angielskim):
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm

 

Źródło:

materiał prasowy Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, sekcja – Sprawy konsumentów

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Komisja Europejska wzmocni systemy odpowiedzialne za wprowadzanie w życie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

Efektywne egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów jest ważnym priorytetem w unijnej polityce konsumenckiej – zarówno ze względu na pewność, że konsumenci mogą na co dzień korzystać ze swoich praw, a także ze względu na zapewnienie równych szans dla wszystkich na konkurencyjnym rynku. Komisarz UE ds. konsumentów, Meglena Kunewa, powiedziała:
“Egzekwowania przepisów prawa jest ważne, dla każdego konsumenta ważne jest, że może on zwrócić wadliwy produkt lub domagać się jego naprawy. Ważne jest, aby produkt zamówiony przez Internet dotarł na czas i ważne jest także to, że konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez reklamy czy naciągani przez fałszywe loterie. Nawet najlepsze prawo konsumenckie nie ma znaczenie, jeśli tylko pozostaje na papierze – musi być wprowadzone i egzekwowane w praktyce”.

Przyjęty przez KE pakiet zawiera dwa strategiczne dokumenty: Komunikacja – dokument wskazujący 5 priorytetowych obszarów dla dalszych działań oraz Raport – dokument podsumowujący pierwsze 2 lata obowiązywania Rozporządzenia z dnia 27 października 2004 r. nr 2006/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (tzw. rozporządzenie CPC – ang. Consumer Protection Cooperation, weszło w życie we wszystkich krajach UE z dn. 29 grudnia 2006 roku).

Komunikacja – podkreśla kluczowe znaczenie efektywnego wprowadzanie w życie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów dla sukcesu polityki konsumenckiej oraz szczególną rolę Komisji w nadawaniu mocy prawnej. Dokument przedstawia również 5 priorytetowych obszarów, w których konieczne jest wzmocnienie egzekucji w ramach UE, a także konkretne działania w każdym obszarze:

  • Wzmocnienie struktur współpracy takich jak sieć CPC (sieć współpracy państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawa ochrony konsumentów) i systemów nadzoru rynku wykrywających niebezpieczne produkty (RAPEX) – polepszenie wykorzystania internetowych systemów bezpieczeństwa, zapewnienie szkoleń i dalsze opracowywanie wskazówek i wytycznych dla władz państw członkowskich
  • Wzmocnienie przejrzystości nadzoru rynku i badania poziomu egzekwowania przepisów
  • Wypracowanie wspólnego rozumienia i rozpatrzenie wątpliwości odnośnie interpretacji europejskiego prawa konsumenckiego
  • Wzmocnienie monitoringu rynku, szczególnie pod kątem identyfikacji rynków, na których konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich działań egzekwujących przepisy prawa
  • Stopniowe zwiększanie międzynarodowej współpracy – niezależnie od porozumień z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów w krajach spoza UE (np. USA i Chiny)

Raport Bennial ocenia pierwsze dwa lata działania Rozporządzenia CPC. Na jego mocy, w grudniu 2006 roku w ramach UE powstała nowa, paneuropejska sieć krajowych organów (CPC Network).
Dzięki współpracy w ramach tej sieci możliwe jest prowadzenie skoordynowanych działań przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom mającym siedzibę w innych krajach z obszaru Wspólnego Rynku. Organy krajowe w ramach sieci współpracują i pomagają sobie poprzez wymianę informacji i prośby o podjęcie działań egzekucyjnych. W ciągu pierwszych dwóch lat działania sieci było 719 takich próśb o pomoc / informacje (327 w 2007 roku i 392 w 2008). Sieć CPC po raz pierwszy przeprowadziła również wspólne rozpoznanie rynku i działania egzekucyjne, w tym tzw. “Internet Sweep Days” – przegląd konkretnych stron internetowych w celu sprawdzenia zgodności ich treści z obowiązującymi prawnymi wymogami (np. kontrolę stron internetowych prowadzących sprzedaż biletów lotniczych). W sieci CPC Polskę reprezentuje Prezes UOKiK, który jest jednolitym organem łącznikowym powołanym do koordynowania realizacji zasad Rozporządzenia 2006/2004/WE.
Raport Bennial pokazuje, że sieć CPC spełnia swoje cele, ale podkreśla również konieczność prowadzenia działań wzmacniających wydajność w ramach sieci i rozwój systemów administracji podtrzymujących współpracę pomiędzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa konsumenckiego.

Więcej informacji na temat konsumenckiego pakietu egzekucyjnego (informacje w języku angielskim):
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm

 

Źródło:

materiał prasowy Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, sekcja – Sprawy konsumentów

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25