Aktualności

Komisja Europejska wprowadza normę UE dotyczącą chodzików dla dzieci w celu zapobiegania wypadkom

Komisarz UE ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: “Przyjęta przez nas norma przyczyni się do ochrony bezpieczeństwa najmłodszych i najbardziej bezbronnych obywateli UE. Jakkolwiek głównym i najpewniejszym sposobem ochrony dziecka jest nadzór ze strony rodziców lub innych osób dorosłych, to środki zapobiegawcze przy produkcji artykułów dla dzieci również mają zasadnicze znaczenie.”
Co to jest chodzik dla dzieci?
Chodziki dla dzieci to urządzenia na kółkach, dzięki którym małe dzieci, niepotrafiące jeszcze chodzić, mogą poruszać się na własnych nogach. Stosuje się je zwykle od momentu, kiedy dziecko potrafi siedzieć bez pomocy, do czasu, gdy nauczy się ono samodzielnie chodzić. Z chodzików korzystają przeważnie dzieci w wieku od 6 do 15 miesięcy.
Na czym polega problem?
Chodziki dla dzieci są każdego roku przyczyną tysięcy urazów u niemowląt. Wypadki polegają głównie na upadku ze schodów lub wywróceniu się i zdarzają się przeważnie wtedy, gdy dzieci próbują pokonywać nierówności, np. progi lub brzegi dywanów. Urazy wskutek takich wypadków bywają bardzo groźne, ponieważ w większości przypadków dotyczą głowy dziecka.

  • Dane z Portugalii wskazują, że 850 dzieci w wieku od 7 do 15 miesięcy wymaga pomocy z powodu urazów związanych z używaniem chodzików[1] . Połowa przypadków to upadki ze schodów, a ponad 60% urazów dotyczy głowy.
  • Brytyjskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom u Dzieci szacuje, że w Wielkiej Brytanii chodziki powodują więcej wypadków niż jakikolwiek inny produkt służący do opieki nad dziećmi – w 2002 r. hospitalizowano ponad 2 350 dzieci, które ucierpiały w wypadkach spowodowanych przez chodziki; prawie 70% z nich miało poniżej jednego roku.
  • Według danych ze szpitala uniwersyteckiego w Tuluzie (Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse) z lat 2003-2006 na pediatryczny oddział urazowy przyjęto 178 dzieci w wieku od 7 do 12 miesięcy, które ucierpiały w wyniku upadku przy korzystaniu z chodzika.

W obliczu coraz częstszych urazów spowodowanych przez tego rodzaju urządzenia państwa członkowskie zwróciły się o ustalenie normy bezpieczeństwa na poziomie UE.
Jak wygląda procedura?
Normę opracował Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN); jest ona już stosowana przez organy nadzoru handlowego w państwach członkowskich przy kontrolowaniu rynku pod kątem niebezpiecznych produktów dla dzieci. Przestrzeganie tego typu norm UE jest dobrowolne; produkt wytworzony zgodnie z normą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE jest uznawany za bezpieczny, natomiast jeśli producent zdecyduje się nie przestrzegać normy UE, to ma obowiązek zagwarantować, że jego produkt spełnia co najmniej takie same wymogi i poziomy bezpieczeństwa, jak przewidziane w normie. Wiąże się to z uciążliwym wymogiem zastosowania dodatkowych, konkretnych procedur certyfikacji, czego można uniknąć przez proste zastosowanie normy UE. Prowadzi to zwykle do powszechnego stosowania norm UE w danej branży.
Jakie główne zmiany i elementy wprowadza się w nowej normie?
Główne ryzyko stosowania chodzika wiąże się z możliwością jego wywrócenia się. W związku z tym w nowej normie przewidziano testy i wymogi dotyczące stabilności, które mają temu zapobiegać. Nowa norma (nr ref.: EN 1273:2005) określa wymogi i testy stosowane w produkcji chodzików, ograniczające dziecku możliwość sięgania po niebezpieczne przedmioty i zmniejszające ryzyko upadku w miejscach mogących powodować niestabilność (jak schody lub progi).
Szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego stosowania chodzików mają ostrzeżenia i instrukcje skierowane do osób dorosłych, ponieważ to na nich, nadzorujących dzieci, spoczywa ostatecznie odpowiedzialność za stworzenie dziecku maksymalnie bezpiecznego otoczenia. Ponadto chodziki nie są urządzeniami do nauki chodzenia, a ich długotrwałe stosowanie może zaburzyć naturalny rozwój umiejętności chodzenia u dziecka.
Z tego powodu w normie przewidziano również wymóg dołączania do chodzików instrukcji zwracających osobom dorosłym uwagę na fakt, że produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci powyżej określonej wagi ani dla dzieci, które nie potrafią jeszcze siedzieć bez pomocy.
Szczegółowe informacje:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm
http://www.cen.eu/
[1] Sprawozdanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci (European Child Safety Alliance), 2006 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Komisja Europejska wprowadza normę UE dotyczącą chodzików dla dzieci w celu zapobiegania wypadkom

Komisarz UE ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: “Przyjęta przez nas norma przyczyni się do ochrony bezpieczeństwa najmłodszych i najbardziej bezbronnych obywateli UE. Jakkolwiek głównym i najpewniejszym sposobem ochrony dziecka jest nadzór ze strony rodziców lub innych osób dorosłych, to środki zapobiegawcze przy produkcji artykułów dla dzieci również mają zasadnicze znaczenie.”
Co to jest chodzik dla dzieci?
Chodziki dla dzieci to urządzenia na kółkach, dzięki którym małe dzieci, niepotrafiące jeszcze chodzić, mogą poruszać się na własnych nogach. Stosuje się je zwykle od momentu, kiedy dziecko potrafi siedzieć bez pomocy, do czasu, gdy nauczy się ono samodzielnie chodzić. Z chodzików korzystają przeważnie dzieci w wieku od 6 do 15 miesięcy.
Na czym polega problem?
Chodziki dla dzieci są każdego roku przyczyną tysięcy urazów u niemowląt. Wypadki polegają głównie na upadku ze schodów lub wywróceniu się i zdarzają się przeważnie wtedy, gdy dzieci próbują pokonywać nierówności, np. progi lub brzegi dywanów. Urazy wskutek takich wypadków bywają bardzo groźne, ponieważ w większości przypadków dotyczą głowy dziecka.

  • Dane z Portugalii wskazują, że 850 dzieci w wieku od 7 do 15 miesięcy wymaga pomocy z powodu urazów związanych z używaniem chodzików[1] . Połowa przypadków to upadki ze schodów, a ponad 60% urazów dotyczy głowy.
  • Brytyjskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom u Dzieci szacuje, że w Wielkiej Brytanii chodziki powodują więcej wypadków niż jakikolwiek inny produkt służący do opieki nad dziećmi – w 2002 r. hospitalizowano ponad 2 350 dzieci, które ucierpiały w wypadkach spowodowanych przez chodziki; prawie 70% z nich miało poniżej jednego roku.
  • Według danych ze szpitala uniwersyteckiego w Tuluzie (Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse) z lat 2003-2006 na pediatryczny oddział urazowy przyjęto 178 dzieci w wieku od 7 do 12 miesięcy, które ucierpiały w wyniku upadku przy korzystaniu z chodzika.

W obliczu coraz częstszych urazów spowodowanych przez tego rodzaju urządzenia państwa członkowskie zwróciły się o ustalenie normy bezpieczeństwa na poziomie UE.
Jak wygląda procedura?
Normę opracował Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN); jest ona już stosowana przez organy nadzoru handlowego w państwach członkowskich przy kontrolowaniu rynku pod kątem niebezpiecznych produktów dla dzieci. Przestrzeganie tego typu norm UE jest dobrowolne; produkt wytworzony zgodnie z normą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE jest uznawany za bezpieczny, natomiast jeśli producent zdecyduje się nie przestrzegać normy UE, to ma obowiązek zagwarantować, że jego produkt spełnia co najmniej takie same wymogi i poziomy bezpieczeństwa, jak przewidziane w normie. Wiąże się to z uciążliwym wymogiem zastosowania dodatkowych, konkretnych procedur certyfikacji, czego można uniknąć przez proste zastosowanie normy UE. Prowadzi to zwykle do powszechnego stosowania norm UE w danej branży.
Jakie główne zmiany i elementy wprowadza się w nowej normie?
Główne ryzyko stosowania chodzika wiąże się z możliwością jego wywrócenia się. W związku z tym w nowej normie przewidziano testy i wymogi dotyczące stabilności, które mają temu zapobiegać. Nowa norma (nr ref.: EN 1273:2005) określa wymogi i testy stosowane w produkcji chodzików, ograniczające dziecku możliwość sięgania po niebezpieczne przedmioty i zmniejszające ryzyko upadku w miejscach mogących powodować niestabilność (jak schody lub progi).
Szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego stosowania chodzików mają ostrzeżenia i instrukcje skierowane do osób dorosłych, ponieważ to na nich, nadzorujących dzieci, spoczywa ostatecznie odpowiedzialność za stworzenie dziecku maksymalnie bezpiecznego otoczenia. Ponadto chodziki nie są urządzeniami do nauki chodzenia, a ich długotrwałe stosowanie może zaburzyć naturalny rozwój umiejętności chodzenia u dziecka.
Z tego powodu w normie przewidziano również wymóg dołączania do chodzików instrukcji zwracających osobom dorosłym uwagę na fakt, że produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci powyżej określonej wagi ani dla dzieci, które nie potrafią jeszcze siedzieć bez pomocy.
Szczegółowe informacje:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm
http://www.cen.eu/
[1] Sprawozdanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci (European Child Safety Alliance), 2006 r.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25