Aktualności

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w prawach pasażerów linii lotniczych

Odnosi się to do praw pasażerów określonych w rozporządzeniu nr 261/2004, jak również do ich praw dotyczących utraconego, uszkodzonego lub opóźnionego bagażu, zgodnie z definicją zawartą w konwencji montrealskiej i w rozporządzeniu (WE) nr 2027/97.

Wybrane propozycje zmian w prawach pasażerów linii lotniczych:

 1. Przewoźnik będzie zobowiązany do jak najszybszego poinformowania pasażerów
  o zaistniałej sytuacji, a w każdym przypadku nie później niż 30 minut po planowanej godzinie rozpoczęcia lotu. Dodatkowo będzie musiał podać pasażerom informacje o spodziewanym czasie odlotu natychmiast, gdy informacja ta staje się dostępna.
 2. Opieka (w postaci jedzenia i picia) ma przysługiwać pasażerom w przypadku opóźnienia trwającego co najmniej 2 godziny, bez względu na długość lotu. Prawo to będzie miało również zastosowanie w sytuacji, gdy pasażerowie oczekują na odlot na pokładzie samolotu. Pasażerowie będą mogli zwrócić się o umożliwienie im opuszczenia statku powietrznego po upływie pięciu godzin.
 3. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy nie będzie mógł zagwarantować zmiany planu podróży w ramach własnych lotów w ciągu 12 godzin, będzie on zobowiązany do zaoferowania pasażerowi możliwości zmiany planu podróży obejmującej lot wykonywany przez inną linię lotniczą lub inne rodzaje transportu.
 4. Linie lotnicze wprowadzą przejrzyste procedury rozpatrywania skarg (formularz internetowy, adres e-mail). Będą one również zobowiązane do udzielenia pasażerom odpowiedzi w określonym terminie (jeden tydzień na potwierdzenie otrzymania skargi i dwa miesiące na udzielenie oficjalnej odpowiedzi).

Więcej informacji na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htm

FAQs: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w prawach pasażerów linii lotniczych

Odnosi się to do praw pasażerów określonych w rozporządzeniu nr 261/2004, jak również do ich praw dotyczących utraconego, uszkodzonego lub opóźnionego bagażu, zgodnie z definicją zawartą w konwencji montrealskiej i w rozporządzeniu (WE) nr 2027/97.

Wybrane propozycje zmian w prawach pasażerów linii lotniczych:

 1. Przewoźnik będzie zobowiązany do jak najszybszego poinformowania pasażerów
  o zaistniałej sytuacji, a w każdym przypadku nie później niż 30 minut po planowanej godzinie rozpoczęcia lotu. Dodatkowo będzie musiał podać pasażerom informacje o spodziewanym czasie odlotu natychmiast, gdy informacja ta staje się dostępna.
 2. Opieka (w postaci jedzenia i picia) ma przysługiwać pasażerom w przypadku opóźnienia trwającego co najmniej 2 godziny, bez względu na długość lotu. Prawo to będzie miało również zastosowanie w sytuacji, gdy pasażerowie oczekują na odlot na pokładzie samolotu. Pasażerowie będą mogli zwrócić się o umożliwienie im opuszczenia statku powietrznego po upływie pięciu godzin.
 3. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy nie będzie mógł zagwarantować zmiany planu podróży w ramach własnych lotów w ciągu 12 godzin, będzie on zobowiązany do zaoferowania pasażerowi możliwości zmiany planu podróży obejmującej lot wykonywany przez inną linię lotniczą lub inne rodzaje transportu.
 4. Linie lotnicze wprowadzą przejrzyste procedury rozpatrywania skarg (formularz internetowy, adres e-mail). Będą one również zobowiązane do udzielenia pasażerom odpowiedzi w określonym terminie (jeden tydzień na potwierdzenie otrzymania skargi i dwa miesiące na udzielenie oficjalnej odpowiedzi).

Więcej informacji na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htm

FAQs: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25