Aktualności

Komisja Europejska ogłasza konkurs.

W tym roku Światowy Dzień Konsumenta będzie szczególny. Komisja Europejska zaplanowała wystawę najlepszych kampanii reklamowych z 2007 r. poświęconych prawom konsumenta. Kampanie zostaną wybrane w konkursach organizowanych w poszczególnych Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Następnie jury w Brukseli wybierze najlepszą  kampanię w Europie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 10 marca w Brukseli, podczas oficjalnego otwarcia wystawy z udziałem Komisarz ds. Ochrony Konsumentów, pani Megleny Kunevy. Na uroczystość będą zaproszeni autorzy zwycięskich kampanii z wszystkich 27 krajów.  

Europejskie Centrum Konsumenckie jako odpowiedzialne za przygotowanie konkursu „Najlepsza konsumencka kampania reklamowa roku 2007” w Polsce serdecznie zaprasza Państwa do zgłoszenia kampanii promujących prawa konsumentów, przygotowanych i przeprowadzonych w 2007 r.

Kampania może mieć dowolną formę – spotu telewizyjnego, radiowego, plakatów, billboardów, ulotek, ogłoszeń prasowych, bannerów internetowych lub innych materiałów promocyjnych. Może być  zaplanowana i wdrożona przez organizację konsumencką, organizację pozarządową, samorząd terytorialny, instytucję publiczną lub prywatną firmę. Zgłaszane kampanie muszą dotyczyć „znajomości swoich praw konsumenckich” lub „egzekwowania swoich praw konsumenckich” i odnosić się do jednego z 10 podstawowych praw konsumenta, opracowanych przez Komisję Europejską.

Zgłoszone kampanie będą oceniane przez jury, składające się z przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Federacji Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i dziennikarza, które wyłoni zwycięzcę. Podstawowymi kryteriami oceny będą kreatywność oraz efektywność kampanii. Wszystkie zgłoszone kampanie zostaną pokazane podczas wystawy zorganizowanej przez Europejskie Centrum Konsumenckie we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, podczas obchodów Swiatowego Dnia Konsumenta przypadającego na 15 marca 2008 r.

Serdeczne zachęcamy Państwa do zgłaszania kampanii promujących prawa konsumentów. W celu zgłoszenia kampanii bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go wraz z materiałami ilustrującymi kampanię do 28 stycznia 2008 r., na adres: Europejskie Centrum Konsumenckie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail: info@konsument.gov.pl.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Regulamin konkursu.
  3. Broszura “10 podstawowych praw konsumentów”.
· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Komisja Europejska ogłasza konkurs.

W tym roku Światowy Dzień Konsumenta będzie szczególny. Komisja Europejska zaplanowała wystawę najlepszych kampanii reklamowych z 2007 r. poświęconych prawom konsumenta. Kampanie zostaną wybrane w konkursach organizowanych w poszczególnych Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Następnie jury w Brukseli wybierze najlepszą  kampanię w Europie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 10 marca w Brukseli, podczas oficjalnego otwarcia wystawy z udziałem Komisarz ds. Ochrony Konsumentów, pani Megleny Kunevy. Na uroczystość będą zaproszeni autorzy zwycięskich kampanii z wszystkich 27 krajów.  

Europejskie Centrum Konsumenckie jako odpowiedzialne za przygotowanie konkursu „Najlepsza konsumencka kampania reklamowa roku 2007” w Polsce serdecznie zaprasza Państwa do zgłoszenia kampanii promujących prawa konsumentów, przygotowanych i przeprowadzonych w 2007 r.

Kampania może mieć dowolną formę – spotu telewizyjnego, radiowego, plakatów, billboardów, ulotek, ogłoszeń prasowych, bannerów internetowych lub innych materiałów promocyjnych. Może być  zaplanowana i wdrożona przez organizację konsumencką, organizację pozarządową, samorząd terytorialny, instytucję publiczną lub prywatną firmę. Zgłaszane kampanie muszą dotyczyć „znajomości swoich praw konsumenckich” lub „egzekwowania swoich praw konsumenckich” i odnosić się do jednego z 10 podstawowych praw konsumenta, opracowanych przez Komisję Europejską.

Zgłoszone kampanie będą oceniane przez jury, składające się z przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Federacji Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i dziennikarza, które wyłoni zwycięzcę. Podstawowymi kryteriami oceny będą kreatywność oraz efektywność kampanii. Wszystkie zgłoszone kampanie zostaną pokazane podczas wystawy zorganizowanej przez Europejskie Centrum Konsumenckie we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, podczas obchodów Swiatowego Dnia Konsumenta przypadającego na 15 marca 2008 r.

Serdeczne zachęcamy Państwa do zgłaszania kampanii promujących prawa konsumentów. W celu zgłoszenia kampanii bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go wraz z materiałami ilustrującymi kampanię do 28 stycznia 2008 r., na adres: Europejskie Centrum Konsumenckie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail: info@konsument.gov.pl.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Regulamin konkursu.
  3. Broszura “10 podstawowych praw konsumentów”.
Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25