Aktualności

Kiedy przewoźnik ustala własne prawo…

Bagaż pasażerki został zagubiony, o czym niezwłocznie poinformowała przewoźnika. Po ponad miesiącu bezowocnych poszukiwań walizki przez przedsiębiorcę, konsumentka zażądała wypłaty odszkodowania za rzeczy znajdujące się w walizce. Przewoźnik jednak odwołując się do swojego regulaminu, odmówił wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty. W jego ocenie o roszczenia odszkodowawcze mogła ubiegać się w ciągu miesiąca od dnia lotu, w czasie którego doszło do zagubienia bagażu.

Konsumentka nie zrobiła tego wcześniej, gdyż oczekiwała na odnalezienie się walizki. Złożyła więc skargę do ECK Polska. Jej roszczenie uznano za zasadne, gdyż właściwe przepisy Konwencji Montrealskiej nie zastrzegają żadnych konkretnych terminów dla reklamacji z tytułu zagubionego bagażu. Co więcej, konwencja nie stwierdza nawet tego w którym momencie bagaż zmienia status z opóźnionego na zagubiony. Przewoźnik nie powinien w drodze własnych, wewnętrznych regulacji ustanawiać nowych, nieznanych prawu terminów, niekorzystnych dla konsumentów. Pomimo starań sieci ECC-Net, nie udało się dojść do porozumienia z przedsiębiorcą. Przewoźnik uporczywie odwoływał się do przepisów zawartych w swoim regulaminie.

W konsekwencji ECK zwróciło się do sieci CPC-Net, która jest dedykowana do zwalczania zbiorowych naruszeń interesów konsumentów w ujęciu transgranicznym. Punktem kontaktowym sieci CPC-Net w Polsce jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK dokonała notyfikacji do urzędu z prośbą o podjęcie właściwych kroków w celu eliminacji praktyki przewoźnika naruszającej interesy konsumentów, nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych krajach UE. UOKIK przekazał notyfikacje swojemu odpowiednikowi na Węgrzech.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że w istocie, regulamin przewoźnika w aspektach dotyczących reklamacji zagubionego bagażu narusza zbiorowe interesy konsumentów. Tym samym niezgodne z prawem przepisy postanowienia powinny być usunięte. Z informacji otrzymanych przez ECK wynika, że przewoźnik zobowiązał się do poprawienia zapisów w swoim regulaminie.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Kiedy przewoźnik ustala własne prawo…

Bagaż pasażerki został zagubiony, o czym niezwłocznie poinformowała przewoźnika. Po ponad miesiącu bezowocnych poszukiwań walizki przez przedsiębiorcę, konsumentka zażądała wypłaty odszkodowania za rzeczy znajdujące się w walizce. Przewoźnik jednak odwołując się do swojego regulaminu, odmówił wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty. W jego ocenie o roszczenia odszkodowawcze mogła ubiegać się w ciągu miesiąca od dnia lotu, w czasie którego doszło do zagubienia bagażu.

Konsumentka nie zrobiła tego wcześniej, gdyż oczekiwała na odnalezienie się walizki. Złożyła więc skargę do ECK Polska. Jej roszczenie uznano za zasadne, gdyż właściwe przepisy Konwencji Montrealskiej nie zastrzegają żadnych konkretnych terminów dla reklamacji z tytułu zagubionego bagażu. Co więcej, konwencja nie stwierdza nawet tego w którym momencie bagaż zmienia status z opóźnionego na zagubiony. Przewoźnik nie powinien w drodze własnych, wewnętrznych regulacji ustanawiać nowych, nieznanych prawu terminów, niekorzystnych dla konsumentów. Pomimo starań sieci ECC-Net, nie udało się dojść do porozumienia z przedsiębiorcą. Przewoźnik uporczywie odwoływał się do przepisów zawartych w swoim regulaminie.

W konsekwencji ECK zwróciło się do sieci CPC-Net, która jest dedykowana do zwalczania zbiorowych naruszeń interesów konsumentów w ujęciu transgranicznym. Punktem kontaktowym sieci CPC-Net w Polsce jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK dokonała notyfikacji do urzędu z prośbą o podjęcie właściwych kroków w celu eliminacji praktyki przewoźnika naruszającej interesy konsumentów, nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych krajach UE. UOKIK przekazał notyfikacje swojemu odpowiednikowi na Węgrzech.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że w istocie, regulamin przewoźnika w aspektach dotyczących reklamacji zagubionego bagażu narusza zbiorowe interesy konsumentów. Tym samym niezgodne z prawem przepisy postanowienia powinny być usunięte. Z informacji otrzymanych przez ECK wynika, że przewoźnik zobowiązał się do poprawienia zapisów w swoim regulaminie.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25