reset

Komisja Europejska rozpoczęła w styczniu 2023 r. kampanię „Reset The Trend”. Jej zadaniem jest zaangażowanie Europejczyków w walkę z „szybką modą” i podniesienia świadomości w zakresie zrównoważonego włókiennictwa.

Komisja dąży do tego, by do 2030 r. produkcja i konsumpcja tekstyliów była zrównoważona, a produkty nadawały się do recyklingu oraz były wolne
od szkodliwych substancji. W UE konsumpcja tekstyliów, z których większość pochodzi z importu, ma negatywny wpływ na środowisko, zmianę klimatu
oraz wodę i użytkowanie gruntów.

Rocznie wytwarzane są miliony ton odpadów tekstylnych, co odpowiada 11,3 kg na osobę.

Wizja KE na rok 2030 jest następująca:

Transformacja sektora tekstylnego obejmuje zarówno producentów, jak i konsumentów, którzy muszą wspólnie działać, aby zmienić obecny trend
i doprowadzić do istotnych zmian w Unii Europejskiej.   

Więcej informacji: https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/reset-trend_pl?etrans=pl

Skip to content