Aktualności

Jakie są społeczne realia Europy?

Celem tych działań jest dostarczenie wyobrażenia o zmieniających się społecznych realiach Europy poprzez zbadanie tendencji społecznych oraz ich następstw, jak również rozpoznanie kluczowych kwestii i wyzwań stojących przed Europą na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Próbując sprostać tym wyzwaniom, Komisja zamierza dotrzeć do zwolenników różnych opcji politycznych, aby zapoznać się z ich poglądami na temat tego, co składa się na “społeczne realia” Europy. Komisja zbada poglądy Europejczyków na temat tendencji społecznych oraz głównych czynników stojących za społeczną transformacją Europy.

Inicjatywa ta ma na celu wywołanie szerokiej dyskusji oraz dotarcie do różnych okręgów wyborczych i obywateli.

Poruszane będą następujące kwestie:

 

Obywatel jako konsument

 • Człowiek definiuje siebie samego w oparciu o dokonane wybory konsumpcyjne. Konsumpcja jest tak ważna dla ludzi, że gotowi są zaciągnąć znaczne kredyty konsumpcyjne, aby tylko móc żyć na pewnym poziomie: dług konsumencki mierzony jako procent rocznego dochodu rozporządzalnego w gospodarstwie domowym wynosi ponad 90%.

 • Dla ludzi żyjących w dostatku, rosnące dochody (w coraz bardziej materialistycznie nastawionym społeczeństwie) stają się pożywką dla wciąż nowych pragnień i żądań: jako konsumenci ludzie inwestują w nowe hobby, żywność ekologiczną, siłownie i osobistych trenerów oraz doradztwo personalne; jako biznesmeni wydają pieniądze na wszelkiego rodzaju konsultacje; jako politycy – na problemy środowiska.

 • Wyścig konsumpcyjny nie zaspokoi, w ostatecznym rozrachunku, ludzkich potrzeb, a dla tych, którzy biorą w nim udział i którzy, z jakiegoś powodu, nie wytrzymują jego tempa – sam wyścig jest źródłem stresu, prowadzącym do problemów z samooceną i poczucia życiowej porażki. Psychospołeczne czynniki (związane ze stale napędzaną konsumpcją) powodują, z jednej strony, modę na zdrowe odżywianie, diety, siłownie, jogging, ale z drugiej: alkoholizm, otyłość, choroby umysłowe.

Dostępność opieki zdrowotnej

 • Kraje Unii Europejskiej bardzo się różnią pod względem poziomu opieki zdrowotnej – na przykład, odsetek przeżyć 5-letnich u chorych na raka pęcherza moczowego waha się od 78% w Austrii do 47% w Polsce i Estonii.

 • Regiony ze znacznym zróżnicowaniem dochodów odznaczają się przeważnie wyraźnie niższą statystyczną długością życia niż regiony z porównywalnie małym zróżnicowaniem dochodów.

 • 7% Europejczyków skorzystało z lekarstw na receptę w poprzedzających 12 miesiącach z powodu psychologicznych lub emocjonalnych problemów zdrowotnych, a 3% z nich poddało się psychoterapii w tym okresie (7% w Holandii). 

 • W przypadku otyłości, ryzyko zdrowotne jest tak duże jak w przypadku palenia. Sondaż Eurobarometru ujawnił, że połowa ludzi w wieku od 15 do 44 lat nie pozwoliła sobie na żadną aktywność fizyczną w ciągu ostatnich siedmiu dni, a 40% ankietowanych nie uprawiało nawet umiarkowanej formy aktywności fizycznej, takiej jak, na przykład, 30-minutowy spacer.

Ton tej publicznej konsultacji nadawać będzie poprzedzający ją dokument przygotowawczy opracowany przez Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA), przedstawiający analizę głównych czynników odpowiedzialnych za transformację społeczną w społeczeństwach europejskich.

 

Powyższa inicjatywa, polegającą na ocenie społecznych realiów (zwana po angielsku: “Social Reality Stocktaking exercise”), jest jednym z działań zaproponowanych przez Komisję Europejską w jej komunikacie z dnia 10 maja, 2006 r.: “Agenda dla obywateli europejskich”. Uzyskała ona aprobatę Rady Europejskiej w czerwcu, 2006r..

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Jakie są społeczne realia Europy?

Celem tych działań jest dostarczenie wyobrażenia o zmieniających się społecznych realiach Europy poprzez zbadanie tendencji społecznych oraz ich następstw, jak również rozpoznanie kluczowych kwestii i wyzwań stojących przed Europą na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Próbując sprostać tym wyzwaniom, Komisja zamierza dotrzeć do zwolenników różnych opcji politycznych, aby zapoznać się z ich poglądami na temat tego, co składa się na “społeczne realia” Europy. Komisja zbada poglądy Europejczyków na temat tendencji społecznych oraz głównych czynników stojących za społeczną transformacją Europy.

Inicjatywa ta ma na celu wywołanie szerokiej dyskusji oraz dotarcie do różnych okręgów wyborczych i obywateli.

Poruszane będą następujące kwestie:

 

Obywatel jako konsument

 • Człowiek definiuje siebie samego w oparciu o dokonane wybory konsumpcyjne. Konsumpcja jest tak ważna dla ludzi, że gotowi są zaciągnąć znaczne kredyty konsumpcyjne, aby tylko móc żyć na pewnym poziomie: dług konsumencki mierzony jako procent rocznego dochodu rozporządzalnego w gospodarstwie domowym wynosi ponad 90%.

 • Dla ludzi żyjących w dostatku, rosnące dochody (w coraz bardziej materialistycznie nastawionym społeczeństwie) stają się pożywką dla wciąż nowych pragnień i żądań: jako konsumenci ludzie inwestują w nowe hobby, żywność ekologiczną, siłownie i osobistych trenerów oraz doradztwo personalne; jako biznesmeni wydają pieniądze na wszelkiego rodzaju konsultacje; jako politycy – na problemy środowiska.

 • Wyścig konsumpcyjny nie zaspokoi, w ostatecznym rozrachunku, ludzkich potrzeb, a dla tych, którzy biorą w nim udział i którzy, z jakiegoś powodu, nie wytrzymują jego tempa – sam wyścig jest źródłem stresu, prowadzącym do problemów z samooceną i poczucia życiowej porażki. Psychospołeczne czynniki (związane ze stale napędzaną konsumpcją) powodują, z jednej strony, modę na zdrowe odżywianie, diety, siłownie, jogging, ale z drugiej: alkoholizm, otyłość, choroby umysłowe.

Dostępność opieki zdrowotnej

 • Kraje Unii Europejskiej bardzo się różnią pod względem poziomu opieki zdrowotnej – na przykład, odsetek przeżyć 5-letnich u chorych na raka pęcherza moczowego waha się od 78% w Austrii do 47% w Polsce i Estonii.

 • Regiony ze znacznym zróżnicowaniem dochodów odznaczają się przeważnie wyraźnie niższą statystyczną długością życia niż regiony z porównywalnie małym zróżnicowaniem dochodów.

 • 7% Europejczyków skorzystało z lekarstw na receptę w poprzedzających 12 miesiącach z powodu psychologicznych lub emocjonalnych problemów zdrowotnych, a 3% z nich poddało się psychoterapii w tym okresie (7% w Holandii). 

 • W przypadku otyłości, ryzyko zdrowotne jest tak duże jak w przypadku palenia. Sondaż Eurobarometru ujawnił, że połowa ludzi w wieku od 15 do 44 lat nie pozwoliła sobie na żadną aktywność fizyczną w ciągu ostatnich siedmiu dni, a 40% ankietowanych nie uprawiało nawet umiarkowanej formy aktywności fizycznej, takiej jak, na przykład, 30-minutowy spacer.

Ton tej publicznej konsultacji nadawać będzie poprzedzający ją dokument przygotowawczy opracowany przez Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA), przedstawiający analizę głównych czynników odpowiedzialnych za transformację społeczną w społeczeństwach europejskich.

 

Powyższa inicjatywa, polegającą na ocenie społecznych realiów (zwana po angielsku: “Social Reality Stocktaking exercise”), jest jednym z działań zaproponowanych przez Komisję Europejską w jej komunikacie z dnia 10 maja, 2006 r.: “Agenda dla obywateli europejskich”. Uzyskała ona aprobatę Rady Europejskiej w czerwcu, 2006r..

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25