Aktualności

Inspekcja Handlowa została wpisana do bazy Komisji Europejskiej zawierającej europejskie instytucje pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution – ADR)

Notyfikowanie IH w bazie Komisji wymagało długiej procedury weryfikacyjnej, poświadczającej, że postępowania mediacyjne przebiegają zgodnie z wymogami zawartymi w Zaleceniu Komisji z 14 kwietnia 2001 r. nr 2001/310/WE. Procedurę dla Inspekcji Handlowej prowadziły Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w imieniu Państwa Polskiego zgłosił system mediacji Komisji.

Mediacja jest jedną z podstawowych metod rozstrzygania sporów w obrocie gospodarczym. Poprzez mediację lub konsyliację strony starają się osiągnąć ugodę z udziałem mediatora. Jego zadanie polega na ułatwieniu stronom znalezienia satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Mediator nie narzuca żadnego rozwiązania, ale dba o to, by strony samodzielnie osiągnęły kompromis.

W 2006 r. do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej wpłynęło łącznie 8.292 wniosków o mediację złożonych przez konsumentów. Większość, tj. około 67% mediacji zakończyła się pozytywnie dla konsumentów – zawarto ugody kończące spory cywilnoprawne z przedsiębiorcami.

Wspieranie rozwoju pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich w krajach Unii Europejskiej jest jednym z głównych celów działania sieci ECK. Ponadto centra udzielają informacji konsumentom o dostępnych systemach ADR w UE i kierują do nich spory konsumenckie według właściwości.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Inspekcja Handlowa została wpisana do bazy Komisji Europejskiej zawierającej europejskie instytucje pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution – ADR)

Notyfikowanie IH w bazie Komisji wymagało długiej procedury weryfikacyjnej, poświadczającej, że postępowania mediacyjne przebiegają zgodnie z wymogami zawartymi w Zaleceniu Komisji z 14 kwietnia 2001 r. nr 2001/310/WE. Procedurę dla Inspekcji Handlowej prowadziły Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w imieniu Państwa Polskiego zgłosił system mediacji Komisji.

Mediacja jest jedną z podstawowych metod rozstrzygania sporów w obrocie gospodarczym. Poprzez mediację lub konsyliację strony starają się osiągnąć ugodę z udziałem mediatora. Jego zadanie polega na ułatwieniu stronom znalezienia satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Mediator nie narzuca żadnego rozwiązania, ale dba o to, by strony samodzielnie osiągnęły kompromis.

W 2006 r. do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej wpłynęło łącznie 8.292 wniosków o mediację złożonych przez konsumentów. Większość, tj. około 67% mediacji zakończyła się pozytywnie dla konsumentów – zawarto ugody kończące spory cywilnoprawne z przedsiębiorcami.

Wspieranie rozwoju pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich w krajach Unii Europejskiej jest jednym z głównych celów działania sieci ECK. Ponadto centra udzielają informacji konsumentom o dostępnych systemach ADR w UE i kierują do nich spory konsumenckie według właściwości.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25