Aktualności

eYouGuide – nowy przewodnik Komisji Europejskiej po “cyfrowych prawach” konsumenta

Według badań Eurobarometru 48,5% gospodarstw domowych w UE ma zainstalowane szerokopasmowe łącze internetowe, jednak brak zaufania do sieci powstrzymuje wielu konsumentów przed dokonywaniem transakcji online. Tylko 12% europejskich internautów uznaje transakcje w sieci za bezpieczne, 39% ma duże wątpliwości co do ich bezpieczeństwa, a 42% nie zdecydowałoby się na transakcję online. Aż 65% użytkowników Internetu w UE nie wie, gdzie można znaleźć informacje i porady dotyczące zakupów transgranicznych w UE. Dla jednej trzeciej konsumentów cena lub jakość mogłaby być zachętą do dokonania zakupów w sieci w inny państwie, ale tylko 7% faktycznie decyduje się takie transakcje.

“Jeśli chcemy, aby konsumenci swobodnie dokonywali zakupów i korzystali z możliwości oferowanych przez komunikację cyfrową, musimy dać im pewność w zakresie ochrony ich praw. Oznacza to ustanowienie i wprowadzenie w życie jasno określonych praw konsumenta, spełniających wysokie standardy obowiązujące na tradycyjnym rynku”, powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. ochrony konsumentów podczas oficjalnej prezentacji eYouGuide.

Do stworzenia przewodnika wezwał Parlament Europejski w 2007 r. Na stronie eYouGuide można znaleźć informacje na temat praw konsumentów w stosunku do dostawców usług połączeń szerokopasmowych, zakupów internetowych, pobierania muzyki z sieci, ochrony danych osobowych w Internecie oraz na portalach społecznościowych. Korzystając z Internetu europejski konsument ma prawo do:

 • uzyskania przed dokonaniem zakupu jasnych informacji o cenach i warunkach sprzedaży;
 • decydowania o tym, czy i w jaki sposób będą przetwarzane jego dane osobowe;
 • wysyłki zakupów w ciągu 30 dni od ich dokonania;
 • możliwości wycofania się z umowy w ciągu 7 dni roboczych od zakupu, jeśli konsument zmieni zdanie;
 • przynajmniej 2-letniej gwarancji na zakupione produkty;
 • ochrony przed nieuczciwymi sprzedawcami, nieuczciwymi klauzulami w umowach oraz nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Wszystkie te prawa obowiązują na stronach internetowych z oznaczeniem “.eu ” . W odróżnieniu do stron “.com” lub “.net”, strony z adresem zakończonym na “.eu”, muszą być zarejestrowane przez osobę lub spółkę z siedzibą w jednym z 27 państw członkowskich UE i podlegają przepisom prawa europejskiego.

Podczas prezentacji eYouGuide, Viviane Reding – komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów wraz Komisarz Meglena Kuneva wskazały luki w przepisach wspólnotowych, których uzupełnienie może zwiększyć zaufanie konsumentów i polepszyć funkcjonowania jednolitego rynku działalności gospodarczej. Obie komisarz zaproponowały wspólną “agendę cyfrową” z 8 najważniejszymi dziedzinani, w których potrzebne są działania na poziomie Unii:

 1. Zwalczanie spamu poprzez wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich i państwach sąsiadujących z UE sankcji z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego o porównywalnej skuteczności. Zakaz spamu obecny jest w prawie unijnym od 2003 r., ale mimo tego 65% europejskich użytkowników Internetu nadal skarży się na jego nadmierną ilość.
 2. Stworzenie gruntu dla międzynarodowych systemów licencjonowania treści online w celu zagwarantowania, aby na sytuację konsumenta nie miał wpływu kraj pochodzenia treści cyfrowych (muzyka, gry, filmy, książki).
 3. Zniesienie obecnego rozdrobnienia przepisów dotyczących powielania na potrzeby prywatne w celu zagwarantowania konsumentom sytuacji pewności prawnej w zakresie wykorzystywania pobranych z Internetu objętych prawami autorskimi piosenek, nagrań wideo oraz filmów.
 4. Rozszerzenie zasad ochrony konsumentów na umowy licencyjne dotyczące produktów, takich jak oprogramowanie antywirusowe, gry lub inne pobrane z Internetu treści objęte licencją.
 5. Zagwarantowanie, aby informacje dotyczące polityki ochrony prywatności docierały do konsumentów w odpowiedni sposób i aby ta ochrona przebiegała na uczciwie określonych warunkach umownych.
 6. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym (stanowiącym 15% populacji UE) korzystanie ze stron internetowych, elektronicznych form płatności i innych usług online poprzez zaradzenie rozdrobnieniu i niekompletności przepisów o “e-Dostępności”.
 7. Zbadanie możliwości zwiększenia zaufania do płatności online.
 8. Współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi i konsumenckimi w celu opracowania europejskiej skali oznaczania zaufania do internetowych stron detalicznych stosujących się do najlepszych praktyk.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej eYouGuide (obecnie strona jest dostępna w 4 wersjach językowych angielskiej, francuskiej, niemieckiej i bułgarskiej):

 

Na podstawie materiałów Komisji Europejskiej.

 

Więcej informacji w języku polskim:  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/702&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania konsumentów do środowiska cyfrowego:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//PL

Nowy sondaż Eurobarometru “Consumer Confidence in the Information Society” jest dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

eYouGuide – nowy przewodnik Komisji Europejskiej po “cyfrowych prawach” konsumenta

Według badań Eurobarometru 48,5% gospodarstw domowych w UE ma zainstalowane szerokopasmowe łącze internetowe, jednak brak zaufania do sieci powstrzymuje wielu konsumentów przed dokonywaniem transakcji online. Tylko 12% europejskich internautów uznaje transakcje w sieci za bezpieczne, 39% ma duże wątpliwości co do ich bezpieczeństwa, a 42% nie zdecydowałoby się na transakcję online. Aż 65% użytkowników Internetu w UE nie wie, gdzie można znaleźć informacje i porady dotyczące zakupów transgranicznych w UE. Dla jednej trzeciej konsumentów cena lub jakość mogłaby być zachętą do dokonania zakupów w sieci w inny państwie, ale tylko 7% faktycznie decyduje się takie transakcje.

“Jeśli chcemy, aby konsumenci swobodnie dokonywali zakupów i korzystali z możliwości oferowanych przez komunikację cyfrową, musimy dać im pewność w zakresie ochrony ich praw. Oznacza to ustanowienie i wprowadzenie w życie jasno określonych praw konsumenta, spełniających wysokie standardy obowiązujące na tradycyjnym rynku”, powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. ochrony konsumentów podczas oficjalnej prezentacji eYouGuide.

Do stworzenia przewodnika wezwał Parlament Europejski w 2007 r. Na stronie eYouGuide można znaleźć informacje na temat praw konsumentów w stosunku do dostawców usług połączeń szerokopasmowych, zakupów internetowych, pobierania muzyki z sieci, ochrony danych osobowych w Internecie oraz na portalach społecznościowych. Korzystając z Internetu europejski konsument ma prawo do:

 • uzyskania przed dokonaniem zakupu jasnych informacji o cenach i warunkach sprzedaży;
 • decydowania o tym, czy i w jaki sposób będą przetwarzane jego dane osobowe;
 • wysyłki zakupów w ciągu 30 dni od ich dokonania;
 • możliwości wycofania się z umowy w ciągu 7 dni roboczych od zakupu, jeśli konsument zmieni zdanie;
 • przynajmniej 2-letniej gwarancji na zakupione produkty;
 • ochrony przed nieuczciwymi sprzedawcami, nieuczciwymi klauzulami w umowach oraz nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Wszystkie te prawa obowiązują na stronach internetowych z oznaczeniem “.eu ” . W odróżnieniu do stron “.com” lub “.net”, strony z adresem zakończonym na “.eu”, muszą być zarejestrowane przez osobę lub spółkę z siedzibą w jednym z 27 państw członkowskich UE i podlegają przepisom prawa europejskiego.

Podczas prezentacji eYouGuide, Viviane Reding – komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów wraz Komisarz Meglena Kuneva wskazały luki w przepisach wspólnotowych, których uzupełnienie może zwiększyć zaufanie konsumentów i polepszyć funkcjonowania jednolitego rynku działalności gospodarczej. Obie komisarz zaproponowały wspólną “agendę cyfrową” z 8 najważniejszymi dziedzinani, w których potrzebne są działania na poziomie Unii:

 1. Zwalczanie spamu poprzez wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich i państwach sąsiadujących z UE sankcji z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego o porównywalnej skuteczności. Zakaz spamu obecny jest w prawie unijnym od 2003 r., ale mimo tego 65% europejskich użytkowników Internetu nadal skarży się na jego nadmierną ilość.
 2. Stworzenie gruntu dla międzynarodowych systemów licencjonowania treści online w celu zagwarantowania, aby na sytuację konsumenta nie miał wpływu kraj pochodzenia treści cyfrowych (muzyka, gry, filmy, książki).
 3. Zniesienie obecnego rozdrobnienia przepisów dotyczących powielania na potrzeby prywatne w celu zagwarantowania konsumentom sytuacji pewności prawnej w zakresie wykorzystywania pobranych z Internetu objętych prawami autorskimi piosenek, nagrań wideo oraz filmów.
 4. Rozszerzenie zasad ochrony konsumentów na umowy licencyjne dotyczące produktów, takich jak oprogramowanie antywirusowe, gry lub inne pobrane z Internetu treści objęte licencją.
 5. Zagwarantowanie, aby informacje dotyczące polityki ochrony prywatności docierały do konsumentów w odpowiedni sposób i aby ta ochrona przebiegała na uczciwie określonych warunkach umownych.
 6. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym (stanowiącym 15% populacji UE) korzystanie ze stron internetowych, elektronicznych form płatności i innych usług online poprzez zaradzenie rozdrobnieniu i niekompletności przepisów o “e-Dostępności”.
 7. Zbadanie możliwości zwiększenia zaufania do płatności online.
 8. Współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi i konsumenckimi w celu opracowania europejskiej skali oznaczania zaufania do internetowych stron detalicznych stosujących się do najlepszych praktyk.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej eYouGuide (obecnie strona jest dostępna w 4 wersjach językowych angielskiej, francuskiej, niemieckiej i bułgarskiej):

 

Na podstawie materiałów Komisji Europejskiej.

 

Więcej informacji w języku polskim:  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/702&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania konsumentów do środowiska cyfrowego:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//PL

Nowy sondaż Eurobarometru “Consumer Confidence in the Information Society” jest dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25