Aktualności

Europejskie Centra Konsumenckie pomogły 71 tys. konsumentów w Europie

Jedna na trzy skargi dotyczyła transportu, głównie przewoźników lotniczych, co wynikało z utrudnień wywołanych chmurą pyłu wulkanicznego. Ponad połowa zgłoszeń miała związek z zakupami przez Internet. To główne wnioski z opublikowanego właśnie Raportu Sieci ECC-Net za 2010 rok.

– „Działalność Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich to wyrazisty przykład korzyści, jakie daje obywatelom Unia Europejska. Żadna organizacja na poziomie narodowym nie może samodzielnie pomóc konsumentom w sprawach ponadgranicznych. Jestem usatysfakcjonowany tym, że coraz więcej konsumentów wie o istnieniu ECC-Net i korzysta z ich pomocy”. – powiedział John Dalli, Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.

Jak pomagają Europejskie Centra Konsumenckie?

Centra Sieci ECC-Net są obecne w 27 krajach UE oraz Norwegii i Islandii. Ich działalność jest finansowana przez Komisję Europejską oraz kraje członkowskie. Misja Sieci ECC-Net opiera się na udzielaniu wsparcia konsumentom, którzy mają problem z produktem czy usługą zakupionym od przedsiębiorcy z innego kraju UE (także Norwegii i Islandii). W sytuacji, gdy konsument nie otrzymał należnego zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany towaru, a zagraniczny sprzedawca nie odpowiada na jego argumenty, Europejskie Centrum Konsumenckie może podjąć interwencję, próbując rozwiązać spór polubownie.

W sprawach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych (np. brak opieki w sytuacji opóźnienia lotu, odszkodowanie za odwołany lot), centra Sieci ECC-Net ściśle współpracują z podmiotami krajowymi, odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów rozporządzenia nr 261 (dot. prawa pasażerów linii lotniczych) – odpowiednikami polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z pomocy Europejskich Centrów Konsumenckich można skorzystać za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub osobiście odwiedzając centrum w danym kraju.

Jakie są efekty i wnioski z działalności ECC-Net w 2010 roku?

Wzrost liczby zgłoszeń

W 2010 roku centra Sieci ECC-Net pomogły 71 000 konsumentom, co stanowi wzrost liczby zgłoszeń o ponad 15% w stosunku do 2009 r. W ciągu pięciu lat działalności Sieć ECC-Net udzieliła pomocy w 350 000 spraw.

Transport pozostał sektorem generującym najwięcej problemów

Jedna na trzy skargi (33,2%), jakie trafiły do ECC-Net, dotyczyła transportu. Ponad połowa z nich (57%) związana była z prawami pasażerów linii lotniczych (np. opóźnienia czy odwołania lotów). Znaczący wpływ na taki wynik miały problemy spowodowane zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Europą po kwietniowym wybuchu wulkanu na Islandii.

Większość skarg była związana z zakupami przez Internet

Źródło ponad 56% zgłoszeń stanowiły transakcje internetowe. To wskaźnik podobny do proporcji z 2009 roku.

Pełny raport (wersja anglojęzyczna): http://www.konsument.gov.pl/pl/publikacje-2/raporty.html

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Europejskie Centra Konsumenckie pomogły 71 tys. konsumentów w Europie

Jedna na trzy skargi dotyczyła transportu, głównie przewoźników lotniczych, co wynikało z utrudnień wywołanych chmurą pyłu wulkanicznego. Ponad połowa zgłoszeń miała związek z zakupami przez Internet. To główne wnioski z opublikowanego właśnie Raportu Sieci ECC-Net za 2010 rok.

– „Działalność Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich to wyrazisty przykład korzyści, jakie daje obywatelom Unia Europejska. Żadna organizacja na poziomie narodowym nie może samodzielnie pomóc konsumentom w sprawach ponadgranicznych. Jestem usatysfakcjonowany tym, że coraz więcej konsumentów wie o istnieniu ECC-Net i korzysta z ich pomocy”. – powiedział John Dalli, Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.

Jak pomagają Europejskie Centra Konsumenckie?

Centra Sieci ECC-Net są obecne w 27 krajach UE oraz Norwegii i Islandii. Ich działalność jest finansowana przez Komisję Europejską oraz kraje członkowskie. Misja Sieci ECC-Net opiera się na udzielaniu wsparcia konsumentom, którzy mają problem z produktem czy usługą zakupionym od przedsiębiorcy z innego kraju UE (także Norwegii i Islandii). W sytuacji, gdy konsument nie otrzymał należnego zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany towaru, a zagraniczny sprzedawca nie odpowiada na jego argumenty, Europejskie Centrum Konsumenckie może podjąć interwencję, próbując rozwiązać spór polubownie.

W sprawach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych (np. brak opieki w sytuacji opóźnienia lotu, odszkodowanie za odwołany lot), centra Sieci ECC-Net ściśle współpracują z podmiotami krajowymi, odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów rozporządzenia nr 261 (dot. prawa pasażerów linii lotniczych) – odpowiednikami polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z pomocy Europejskich Centrów Konsumenckich można skorzystać za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub osobiście odwiedzając centrum w danym kraju.

Jakie są efekty i wnioski z działalności ECC-Net w 2010 roku?

Wzrost liczby zgłoszeń

W 2010 roku centra Sieci ECC-Net pomogły 71 000 konsumentom, co stanowi wzrost liczby zgłoszeń o ponad 15% w stosunku do 2009 r. W ciągu pięciu lat działalności Sieć ECC-Net udzieliła pomocy w 350 000 spraw.

Transport pozostał sektorem generującym najwięcej problemów

Jedna na trzy skargi (33,2%), jakie trafiły do ECC-Net, dotyczyła transportu. Ponad połowa z nich (57%) związana była z prawami pasażerów linii lotniczych (np. opóźnienia czy odwołania lotów). Znaczący wpływ na taki wynik miały problemy spowodowane zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Europą po kwietniowym wybuchu wulkanu na Islandii.

Większość skarg była związana z zakupami przez Internet

Źródło ponad 56% zgłoszeń stanowiły transakcje internetowe. To wskaźnik podobny do proporcji z 2009 roku.

Pełny raport (wersja anglojęzyczna): http://www.konsument.gov.pl/pl/publikacje-2/raporty.html

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25