Aktualności

Europejski program na rzecz konsumentów

Komisja Europejska wskazuje też „10 lepszych rozwiązań dla 500 milionów konsumentów” („10 better deals for 500 million Consumers”), m.in. obok ODR-internetowej platformy rozwiązywania sporów, czy zniesienia opłat za roaming, znajduje się informacja o pomocy udzielanej przez sieć ECC-Net z wyjaśnieniem, że 2/3 spraw, którymi do tej pory zajmowały  się centra zakończyło się dla konsumentów pozytywnie.

Europejski program na rzecz konsumentów – Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego

10 better deals for 500 million Consumers

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Europejski program na rzecz konsumentów

Komisja Europejska wskazuje też „10 lepszych rozwiązań dla 500 milionów konsumentów” („10 better deals for 500 million Consumers”), m.in. obok ODR-internetowej platformy rozwiązywania sporów, czy zniesienia opłat za roaming, znajduje się informacja o pomocy udzielanej przez sieć ECC-Net z wyjaśnieniem, że 2/3 spraw, którymi do tej pory zajmowały  się centra zakończyło się dla konsumentów pozytywnie.

Europejski program na rzecz konsumentów – Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego

10 better deals for 500 million Consumers

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25