Aktualności

Europejscy konsumenci słabo oceniają rynki usług finansowych i paliw

Wśród rynków towarów najgorsze oceny otrzymują rynki samochodów używanych oraz paliw. Podobnie jak w roku 2010, rynki usług nadal nie spełniają oczekiwań, przy czym rynki usług finansowych oraz usług sieciowych plasują się zdecydowanie poniżej średniej. Wyniki rynków dostaw energii i paliw pogorszyły się najbardziej w stosunku do 2010 r.

Za pomocą głównego wskaźnika tablicy wyników ocenia się rynki konsumenckie pod kątem zaufania konsumentów, ich zadowolenia, łatwości porównywania ofert, zaistniałych problemów oraz złożonych skarg. Bada się również wybór towarów i usług, możliwość zmiany usługodawców lub taryf oraz różnice w cenach między różnymi państwami. Celem opracowywania tablicy wyników jest wskazanie rynków, które prawdopodobnie funkcjonują nieprawidłowo i poddanie ich dalszym analizom, tak aby dokładnie zbadać istniejące problemy i opracować odpowiednie rozwiązania polityczne. Na podstawie najnowszych ustaleń Komisja Europejska weźmie pod lupę rynki kredytów konsumenckich oraz paliw.

ECK
fot. Morguefile.com

Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: “Miarą wartości jednolitego rynku są korzyści, jakie odnoszą z niego konsumenci pod względem jakości, większego wyboru, niższych cen, przejrzystości oraz poziomu zadowolenia. Dzięki tablicy wyników możemy określić, które rynki nie spełniają naszych oczekiwań. Chodzi o to, żeby rozwiązania polityczne rzeczywistych problemów konsumentów na jednolitym rynku opierały się na konkretnych danych. Konsumenci z pewnością wybiorą firmy, które spełnią ich oczekiwania.”

Za pomocą corocznej tablicy wyników dla rynków konsumenckich sporządzono ranking 51 rynków usług i towarów, które odpowiadają ponad 60% wydatków gospodarstw domowych. Celem rankingu jest wskazanie rynków unijnych niespełniających oczekiwań konsumentów.

Najważniejsze ustalenia

Rynki usług nadal nie spełniają oczekiwań konsumentów, przy czym rynki usług finansowych (np. kredytów konsumenckich) oraz usług sieciowych (np. dostaw energii) plasują się zdecydowanie poniżej średniej.

Trzy najgorsze wyniki uzyskały rynki inwestycji (w tym funduszy emerytalnych i papierów wartościowych), usług związanych z nieruchomościami oraz kredytów hipotecznych. W 2010 r. najgorsze wyniki osiągnęły rynki inwestycji, usług związanych z nieruchomościami oraz usług dostępu do internetu.

Rynki towarów ogółem funkcjonują natomiast o wiele lepiej. Do wyjątków należą rynki samochodów używanych oraz paliw samochodowych, które osiągnęły najgorsze wyniki w kategorii rynków towarów. W 2010 r. były to rynki samochodów używanych, odzieży i obuwia oraz mięsa.

W porównaniu do roku 2010 ocena rynków dostaw energii i paliw pogorszyła się najbardziej, co może odzwierciedlać odczucia konsumentów w związku z cenami energii i paliw.

Jeśli chodzi o odczuwaną łatwość zmiany usługodawcy lub planu taryfowego oraz rzeczywiste przypadki takiej zmiany, najgorsze wyniki z 14 zbadanych rynków usług osiągnęły rynki kredytów hipotecznych, inwestycji (w tym funduszy emerytalnych i papierów wartościowych) oraz dostaw energii.

Na wszystkich rynkach 64% konsumentów jest zadowolonych z wyboru towarów lub dostawców. Oznacza to, że kwestia wyboru jest dla konsumentów mniej problematyczna niż np. zaufanie do firm i możliwość porównywania ofert.

Pełne sprawozdanie, w tym rankingi krajowe, dostępne są pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/index_pl.htm

Dalsze działania

W ramach działań następczych Komisja przeprowadzi badania dwóch rynków:

– rynku kredytu konsumenckiego, który osiąga słabe wyniki, szczególnie jeśli chodzi o zaufanie konsumentów i możliwość porównywania ofert. Jako że dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich będzie poddana przeglądowi w 2013 r. , badanie to umożliwi zebranie wartościowych danych w celu oceny skutków obowiązujących przepisów unijnych. Z badania wyłączony zostanie sektor kredytów hipotecznych, gdyż jest on już przedmiotem niedawnego wniosku Komisji;

– rynku paliw. Jest to drugi najgorszy rynek wśród rynków towarów, a jego wyniki pogorszyły się najbardziej od 2010 r. Jest to także czwarty największy rynek pod względem udziału w wydatkach gospodarstw domowych. Ponadto różnorodność oznaczeń paliw może być myląca dla konsumentów z potencjalnymi konsekwencjami dla jednolitego rynku.

Co do wielu innych problematycznych rynków przeprowadzono już szczegółowe badania (np. odnośnie do rynków dostaw energii i detalicznych usług finansowych) lub też badania takie właśnie trwają (np. w przypadku usług dostępu do internetu) – zob. szczegółowe informacje w MEMO/11/718.

Podstawowe informacje

Głównym celem opracowywania tablicy wyników dla rynków konsumenckich jest wskazanie rynków, które prawdopodobnie funkcjonują nieprawidłowo z punktu widzenia konsumentów i poddanie ich dalszym analizom, tak aby dokładnie zbadać istniejące problemy i opracować odpowiednie rozwiązania strategiczne.

Głównym wskaźnikiem tablicy – narzędziem rankingu 51 rynków – jest wskaźnik wydajności rynku. Zawiera on wyniki badań konsumenckich dotyczących: 1) zaufania do handlowców/dostawców, 2) ogólnego zadowolenia konsumentów, 3) łatwości porównywania ofert, 4) problemów i skarg konsumentów. Oprócz tego za pomocą tablicy bada się możliwość zmiany usługodawców i planu taryfowego (na 14 rynkach usług), wybór towarów i usług na każdym z rynków oraz różnice w cenach ponad 100 towarów i usług między państwami unijnymi.

źródło: Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 21 października 2011 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Europejscy konsumenci słabo oceniają rynki usług finansowych i paliw

Wśród rynków towarów najgorsze oceny otrzymują rynki samochodów używanych oraz paliw. Podobnie jak w roku 2010, rynki usług nadal nie spełniają oczekiwań, przy czym rynki usług finansowych oraz usług sieciowych plasują się zdecydowanie poniżej średniej. Wyniki rynków dostaw energii i paliw pogorszyły się najbardziej w stosunku do 2010 r.

Za pomocą głównego wskaźnika tablicy wyników ocenia się rynki konsumenckie pod kątem zaufania konsumentów, ich zadowolenia, łatwości porównywania ofert, zaistniałych problemów oraz złożonych skarg. Bada się również wybór towarów i usług, możliwość zmiany usługodawców lub taryf oraz różnice w cenach między różnymi państwami. Celem opracowywania tablicy wyników jest wskazanie rynków, które prawdopodobnie funkcjonują nieprawidłowo i poddanie ich dalszym analizom, tak aby dokładnie zbadać istniejące problemy i opracować odpowiednie rozwiązania polityczne. Na podstawie najnowszych ustaleń Komisja Europejska weźmie pod lupę rynki kredytów konsumenckich oraz paliw.

ECK
fot. Morguefile.com

Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: “Miarą wartości jednolitego rynku są korzyści, jakie odnoszą z niego konsumenci pod względem jakości, większego wyboru, niższych cen, przejrzystości oraz poziomu zadowolenia. Dzięki tablicy wyników możemy określić, które rynki nie spełniają naszych oczekiwań. Chodzi o to, żeby rozwiązania polityczne rzeczywistych problemów konsumentów na jednolitym rynku opierały się na konkretnych danych. Konsumenci z pewnością wybiorą firmy, które spełnią ich oczekiwania.”

Za pomocą corocznej tablicy wyników dla rynków konsumenckich sporządzono ranking 51 rynków usług i towarów, które odpowiadają ponad 60% wydatków gospodarstw domowych. Celem rankingu jest wskazanie rynków unijnych niespełniających oczekiwań konsumentów.

Najważniejsze ustalenia

Rynki usług nadal nie spełniają oczekiwań konsumentów, przy czym rynki usług finansowych (np. kredytów konsumenckich) oraz usług sieciowych (np. dostaw energii) plasują się zdecydowanie poniżej średniej.

Trzy najgorsze wyniki uzyskały rynki inwestycji (w tym funduszy emerytalnych i papierów wartościowych), usług związanych z nieruchomościami oraz kredytów hipotecznych. W 2010 r. najgorsze wyniki osiągnęły rynki inwestycji, usług związanych z nieruchomościami oraz usług dostępu do internetu.

Rynki towarów ogółem funkcjonują natomiast o wiele lepiej. Do wyjątków należą rynki samochodów używanych oraz paliw samochodowych, które osiągnęły najgorsze wyniki w kategorii rynków towarów. W 2010 r. były to rynki samochodów używanych, odzieży i obuwia oraz mięsa.

W porównaniu do roku 2010 ocena rynków dostaw energii i paliw pogorszyła się najbardziej, co może odzwierciedlać odczucia konsumentów w związku z cenami energii i paliw.

Jeśli chodzi o odczuwaną łatwość zmiany usługodawcy lub planu taryfowego oraz rzeczywiste przypadki takiej zmiany, najgorsze wyniki z 14 zbadanych rynków usług osiągnęły rynki kredytów hipotecznych, inwestycji (w tym funduszy emerytalnych i papierów wartościowych) oraz dostaw energii.

Na wszystkich rynkach 64% konsumentów jest zadowolonych z wyboru towarów lub dostawców. Oznacza to, że kwestia wyboru jest dla konsumentów mniej problematyczna niż np. zaufanie do firm i możliwość porównywania ofert.

Pełne sprawozdanie, w tym rankingi krajowe, dostępne są pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/index_pl.htm

Dalsze działania

W ramach działań następczych Komisja przeprowadzi badania dwóch rynków:

– rynku kredytu konsumenckiego, który osiąga słabe wyniki, szczególnie jeśli chodzi o zaufanie konsumentów i możliwość porównywania ofert. Jako że dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich będzie poddana przeglądowi w 2013 r. , badanie to umożliwi zebranie wartościowych danych w celu oceny skutków obowiązujących przepisów unijnych. Z badania wyłączony zostanie sektor kredytów hipotecznych, gdyż jest on już przedmiotem niedawnego wniosku Komisji;

– rynku paliw. Jest to drugi najgorszy rynek wśród rynków towarów, a jego wyniki pogorszyły się najbardziej od 2010 r. Jest to także czwarty największy rynek pod względem udziału w wydatkach gospodarstw domowych. Ponadto różnorodność oznaczeń paliw może być myląca dla konsumentów z potencjalnymi konsekwencjami dla jednolitego rynku.

Co do wielu innych problematycznych rynków przeprowadzono już szczegółowe badania (np. odnośnie do rynków dostaw energii i detalicznych usług finansowych) lub też badania takie właśnie trwają (np. w przypadku usług dostępu do internetu) – zob. szczegółowe informacje w MEMO/11/718.

Podstawowe informacje

Głównym celem opracowywania tablicy wyników dla rynków konsumenckich jest wskazanie rynków, które prawdopodobnie funkcjonują nieprawidłowo z punktu widzenia konsumentów i poddanie ich dalszym analizom, tak aby dokładnie zbadać istniejące problemy i opracować odpowiednie rozwiązania strategiczne.

Głównym wskaźnikiem tablicy – narzędziem rankingu 51 rynków – jest wskaźnik wydajności rynku. Zawiera on wyniki badań konsumenckich dotyczących: 1) zaufania do handlowców/dostawców, 2) ogólnego zadowolenia konsumentów, 3) łatwości porównywania ofert, 4) problemów i skarg konsumentów. Oprócz tego za pomocą tablicy bada się możliwość zmiany usługodawców i planu taryfowego (na 14 rynkach usług), wybór towarów i usług na każdym z rynków oraz różnice w cenach ponad 100 towarów i usług między państwami unijnymi.

źródło: Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 21 października 2011 r.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25