Aktualności

ECK razem z punktem kontaktowym ADR

Celem usprawnienia obsługi konsumentów z początkiem kwietnia br. punkt kontaktowy ds. polubownego rozwiązywania sporów (ADR) został przeniesiony do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Inicjatywa ECK pozwala na to, aby konsumenci otrzymywali w jednym miejscu wsparcie zarówno w problemach transgranicznych jak i w dochodzeniu roszczeń, wykorzystując system ADR oraz internetową platformę ODR. · 10 kwietnia 2017 · 15:00