Aktualności

Dzień Podróżującego Konsumenta

“Dzień Podróżującego Konsumenta” stanowi jednocześnie inaugurację dwuletniej kampanii informacyjnej Komisji Europejskiej, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej praw pasażerów w różnych środkach transportu.

Aby uniknąć niepotrzebnych stresów i zakłóceń podczas podróży, Komisja Europejska opracowała i wdrożyła prawa pasażera we wszystkich czterech środkach transportu. Jest to jedno z ostatnich osiągnięć naszej polityki transportowej. U źródeł naszej kampanii leży przekonanie, że lepiej poinformowani konsumenci są bardziej skłonni do aktywnej obrony swoich praw – wyjaśnia Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji, komisarz do spraw transportu.

„Dzień Podróżującego Konsumenta”

W przededniu kolejnego sezonu turystycznego obok Warszawy i Krakowa – na lotniskach i dworcach     całej Europy m.in. w  Brukseli, Atenach, Sofii, Pradze, zorganizowane zostały stoiska informacyjno-promocyjnym. Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej oraz Europejskich Centrów Konsumenckich.

„Dzień Podróżującego Konsumenta” jest organizowany na początku sezonu urlopowego, gdyż jest to czas w którym najwięcej osób wyjeżdża na wakacje. To dobry moment na przypomnienie praw podróżującym –wyjaśnia Piotr Stańczak, Dyrektor ECK – Doświadczenie Europejskiego Centrum Konsumenckiego pokazuje, że konsumenci często nie wiedzą, jak mają postępować np.: gdy lot zostanie opóźniony albo przewoźnik zagubi bagaż podczas przeładunku. Z badań Eurobarometru[1] wynika, że 59% obywateli Unii Europejskiej podróżujących samolotem nie jest świadomych swoich praw pasażera przysługujących im podczas podróży.

W Polsce akcja „Dzień Podróżującego Konsumenta” odbyła się na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz Lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie (ECK pomagali wolontariusze z biura Róży Thun – posłanki do PE). Podczas wydarzenia eksperci ECK będą udzielali bezpłatnych konsultacji i porad prawnych oraz zapoznawali turystów z przysługującymi im prawami. Podróżni mogli także wziąć udział w specjalnie przygotowanym quzie z nagrodami i sprawdzić swoją wiedzę nt. praw pasażerów.

Wydarzenie spotkało się z dużym zaintersowaniem mediów. O akcji informowali szeroko partnerzy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Partnerami wydarzenia są: Komisja Europejska, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, oraz Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego członek Komitetu ds. Rynku Wewnętrzengo i Ochrony Konsumentów (IMCO).

Kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”

Rozpoczęta właśnie dwuletnia europejska kampania ma na celu podniesienie świadomości podróżujących pasażerów na temat przysługujących im praw we wszystkich czterech środkach transportu ze szczególnym podkreśleniem dwóch nowych regulacji dotyczących transportu morskiego oraz autobusowo-autokarowego.

Jeden na sześciu Europejczyków cierpi z powodu niepełnosprawności. Ponadto, starzenie się europejskiego społeczeństwa oznacza, że będzie stale rosła liczba pasażerów, którzy potrzebują szczególnej pomocy ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową. Celem przepisów w zakresie praw pasażerów jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej takich samych możliwości podróżowania jak innym obywatelom.


[1] 2009 Eurobarometer report on Air Passengers’ Rights

Zestawienie praw pasażera

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Dzień Podróżującego Konsumenta

“Dzień Podróżującego Konsumenta” stanowi jednocześnie inaugurację dwuletniej kampanii informacyjnej Komisji Europejskiej, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej praw pasażerów w różnych środkach transportu.

Aby uniknąć niepotrzebnych stresów i zakłóceń podczas podróży, Komisja Europejska opracowała i wdrożyła prawa pasażera we wszystkich czterech środkach transportu. Jest to jedno z ostatnich osiągnięć naszej polityki transportowej. U źródeł naszej kampanii leży przekonanie, że lepiej poinformowani konsumenci są bardziej skłonni do aktywnej obrony swoich praw – wyjaśnia Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji, komisarz do spraw transportu.

„Dzień Podróżującego Konsumenta”

W przededniu kolejnego sezonu turystycznego obok Warszawy i Krakowa – na lotniskach i dworcach     całej Europy m.in. w  Brukseli, Atenach, Sofii, Pradze, zorganizowane zostały stoiska informacyjno-promocyjnym. Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej oraz Europejskich Centrów Konsumenckich.

„Dzień Podróżującego Konsumenta” jest organizowany na początku sezonu urlopowego, gdyż jest to czas w którym najwięcej osób wyjeżdża na wakacje. To dobry moment na przypomnienie praw podróżującym –wyjaśnia Piotr Stańczak, Dyrektor ECK – Doświadczenie Europejskiego Centrum Konsumenckiego pokazuje, że konsumenci często nie wiedzą, jak mają postępować np.: gdy lot zostanie opóźniony albo przewoźnik zagubi bagaż podczas przeładunku. Z badań Eurobarometru[1] wynika, że 59% obywateli Unii Europejskiej podróżujących samolotem nie jest świadomych swoich praw pasażera przysługujących im podczas podróży.

W Polsce akcja „Dzień Podróżującego Konsumenta” odbyła się na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz Lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie (ECK pomagali wolontariusze z biura Róży Thun – posłanki do PE). Podczas wydarzenia eksperci ECK będą udzielali bezpłatnych konsultacji i porad prawnych oraz zapoznawali turystów z przysługującymi im prawami. Podróżni mogli także wziąć udział w specjalnie przygotowanym quzie z nagrodami i sprawdzić swoją wiedzę nt. praw pasażerów.

Wydarzenie spotkało się z dużym zaintersowaniem mediów. O akcji informowali szeroko partnerzy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Partnerami wydarzenia są: Komisja Europejska, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, oraz Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego członek Komitetu ds. Rynku Wewnętrzengo i Ochrony Konsumentów (IMCO).

Kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”

Rozpoczęta właśnie dwuletnia europejska kampania ma na celu podniesienie świadomości podróżujących pasażerów na temat przysługujących im praw we wszystkich czterech środkach transportu ze szczególnym podkreśleniem dwóch nowych regulacji dotyczących transportu morskiego oraz autobusowo-autokarowego.

Jeden na sześciu Europejczyków cierpi z powodu niepełnosprawności. Ponadto, starzenie się europejskiego społeczeństwa oznacza, że będzie stale rosła liczba pasażerów, którzy potrzebują szczególnej pomocy ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową. Celem przepisów w zakresie praw pasażerów jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej takich samych możliwości podróżowania jak innym obywatelom.


[1] 2009 Eurobarometer report on Air Passengers’ Rights

Zestawienie praw pasażera

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25