Aktualności

Debata online – po co drzeć koty? Konsument i przedsiębiorca w sądzie polubownym

Mediacja oraz sądownictwo polubowne to procedury umożliwiające rozstrzygnięcie nieporozumień pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Pozwalają szybko i tanio rozwiązać konflikt bez udziału sądu. Niestety, w Polsce możliwości te nie są w pełni wykorzystywane. Główną barierą jest niewielka świadomość społeczna.

Co czwarty obywatel* nigdy nie słyszał o instytucjach rozpatrujących spór pomiędzy firmami a słabszymi uczestnikami rynku. Często też przedsiębiorcy nie wyrażają zgody na poddanie się polubownemu załatwieniu nieporozumienia. Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonych badań, 71 procent respondentów uważa, że firmy decydujące się na niezależne rozpatrzenie sprawy dobrze dbają o klientów*.

Dlatego też z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Konsumenta, Urząd chce przypomnieć o pozasądowych formach rozstrzygania sporu. Mediatorzy oraz arbitrzy sądów polubownych opowiedzą jak wygląda procedura oraz zaprezentują najciekawsze przypadki ze swojej praktyki. Przedstawiciele administracji oraz biznesu zastanowią się z kolei nad możliwością udoskonalenia obecnie istniejących uregulowań prawnych.

Włącz, obejrzyj i dowiedz się, jakie możliwości rozwiązania konfliktu daje ci prawo!

Do zobaczenia 15 marca 2011 roku o godz. 10.00 na www.uokik.gov.pl

Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym TVN CNBC.

*Badanie „Kodeks Dobrych Praktyk”, zrealizowane na zlecenie UOKiK we wrześniu 2010 roku.

Poniżej szczegółowy program debaty:

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Debata online – po co drzeć koty? Konsument i przedsiębiorca w sądzie polubownym

Mediacja oraz sądownictwo polubowne to procedury umożliwiające rozstrzygnięcie nieporozumień pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Pozwalają szybko i tanio rozwiązać konflikt bez udziału sądu. Niestety, w Polsce możliwości te nie są w pełni wykorzystywane. Główną barierą jest niewielka świadomość społeczna.

Co czwarty obywatel* nigdy nie słyszał o instytucjach rozpatrujących spór pomiędzy firmami a słabszymi uczestnikami rynku. Często też przedsiębiorcy nie wyrażają zgody na poddanie się polubownemu załatwieniu nieporozumienia. Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonych badań, 71 procent respondentów uważa, że firmy decydujące się na niezależne rozpatrzenie sprawy dobrze dbają o klientów*.

Dlatego też z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Konsumenta, Urząd chce przypomnieć o pozasądowych formach rozstrzygania sporu. Mediatorzy oraz arbitrzy sądów polubownych opowiedzą jak wygląda procedura oraz zaprezentują najciekawsze przypadki ze swojej praktyki. Przedstawiciele administracji oraz biznesu zastanowią się z kolei nad możliwością udoskonalenia obecnie istniejących uregulowań prawnych.

Włącz, obejrzyj i dowiedz się, jakie możliwości rozwiązania konfliktu daje ci prawo!

Do zobaczenia 15 marca 2011 roku o godz. 10.00 na www.uokik.gov.pl

Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym TVN CNBC.

*Badanie „Kodeks Dobrych Praktyk”, zrealizowane na zlecenie UOKiK we wrześniu 2010 roku.

Poniżej szczegółowy program debaty:

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25