Aktualności

Czy polski e-commerce jest gotowy na zmiany?

Wydarzenie stanowiło forum do wymiany opinii i dyskusji wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój branży handlu internetowego w Polsce. Gośćmi byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Społecznej Rady ds. ADR, Izby Gospodarki Elektronicznej, Federacji Konsumentów oraz rzecznicy konsumentów, inspektorzy inspekcji handlowej, a także licznie zebrani reprezentanci firm e-commerce.

Konferencję rozpoczęło przemówienie Jarosława Króla, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dyskusja o genezie nowych przepisów prawnych, ich znaczeniu oraz potrzebie właściwego wprowadzenia na polski grunt.  Uczestniczyli w niej: Róża Thun – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Stańczak z ECK oraz Anna Rak – Trusted Shops.

Implementacja dyrektywy konsumenckiej jest przeprowadzana w duchu harmonizacji zupełnej, oznacza to jednolite i wyczerpujące uregulowanie przepisów we wszystkich państwach członkowskich. Nowa dyrektywa wprowadzając „sztywne” regulacje wyeliminuje rozbieżności występujące pomiędzy systemami poszczególnych krajów. Dzięki czemu zostaną zagwarantowane podobne warunki konkurencji dla przedsiębiorców, a wprowadzenie jednakowych obowiązków informacyjnych zwiększy wiarygodność sklepów i tym samym zaufanie klientów do dokonywania zakupów on-line – mówił Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego, który zwrócił jednocześnie uwagę, że transpozycja zupełna nie może oznaczać transpozycji dosłownej, która sprowadza się do kopiowania niejasnych treści przepisów unijnych do aktów krajowych.

Na rozwój zaufania do handlu internetowego w Europe będzie miał też wpływ system ODR (platforma internetowego rozstrzygania sporów), który pozwoli przedsiębiorcy na polubowne rozwiązanie sporu z konsumentem przez internet, nawet jeżeli ten mieszka w innym państwie członkowskim i posługuje się innym językiem.

Platforma ODR jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia zaufania konsumentów do zakupów w internecie. To zaufanie jest szczególnie ważne w zakupach transgranicznych kiedy nie tylko nie widzimy sprzedawcy, ale często posługuje on się innym językiem. Dzięki platformie będzie można szybko i łatwo rozwiązywać ewentualne spory. Wtedy polscy konsumenci będą mieli szerszą ofertę towarów, a polskie sklepy internetowe będą mogły zwiększyć sprzedaż towarów zagranicę – tłumaczyła Poseł Róża Thun i podkreśliła, że do prawidłowego działania platformy potrzebna jest jednak gwarancja bezstronności ciał rozpatrujących spory.

Dyrektywa  spowoduje, że zasady prowadzenia e-handlu w całej UE zostaną ujednolicone, co jest szansą dla e-sklepów w pozyskiwaniu nowych grup klientów, przede wszystkim spoza granic naszego kraju. Z drugiej strony wdrożenie nowej dyrektywy to pierwsze tak poważne zmiany dla sklepów internetowych i spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy będą musieli dostosować strony internetowe sklepów oraz teksty prawne. Same regulacje jednak nie wystarczą, potrzebne jest zwyczajne zaufanie wynikające z praktyki, kształtowanej przez dobre relacje między przedsiębiorcami a konsumentami – zauważyła Anna Rak Country Manager Trusted Shops w Polsce.

Nowa dyrektywa konsumencka

Kolejna część konferencji została poświęcona wyłącznie postanowieniom nowej dyrektywy ws. praw konsumentów. Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska przedstawiła konsekwencje nowych przepisów z perspektywy konsumenta. Natomiast mec. Xawery Konarski omówił nowe obowiązki sprzedawców internetowych. Ta odsłona konferencji również zakończyła się debatą, a uczestniczyli w niej: Xawery Konarski, dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Ministerstwa Sprawiedliwości, Michał Herde z Federacji Konsumentów oraz Grzegorz Wójcik z e-commerce Polska dyskutowali na temat wyzwań związanych z implementacją postanowień i wejściem w życie nowej dyrektywy.

Sama dyrektywa jest skomplikowana, używa wielu odnośników, wyjątków, odwołań. Stąd też i polskie projektowane wdrożenie jest trudne w odbiorze, a pamiętajmy, że są to przepisy adresowane do konsumentów i przedsiębiorców – osób, które nie są z reguły prawnikami, ale stosują obowiązujące normy w codziennych zakupach. Podejrzewam, że wdrożenie projektowanych zapisów do regulaminów sklepów internetowych będzie stanowiło dla tych ostatnich spore wyzwanie. Liczymy, że sklepy internetowe będą konsultowały się z Federacją w procesie wdrożenia nowych zasad. – zachęcał przedsiębiorców Michał Herde

Mechanizmy rozstrzygania sporów

W następnej części spotkania skupiono się na roli lokalnego orzecznictwa oraz instytucji polubownego rozwiązywania sporów w sytuacji ujednolicenia prawa na terenie Unii Europejskiej. Katarzyna Araczewska z UOKiK przedstawiła mechanizm działania systemów ADR i platformy ODR. Wskazała na nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia  ODR – obowiązek informowania konsumentów o platformie ODR w widoczny sposób i jasny na stronach internetowych (link do platformy ODR), czy w wysyłanych mailem ofertach. E-przedsiębiorca powinien też informować o platformie ODR konsumenta, gdy ten złoży do niego reklamacje.

Konferencję zakończył wykład Profesora dr hab. Fryderyka Zolla, który omówił wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży towarów i treści cyfrowych.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Czy polski e-commerce jest gotowy na zmiany?

Wydarzenie stanowiło forum do wymiany opinii i dyskusji wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój branży handlu internetowego w Polsce. Gośćmi byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Społecznej Rady ds. ADR, Izby Gospodarki Elektronicznej, Federacji Konsumentów oraz rzecznicy konsumentów, inspektorzy inspekcji handlowej, a także licznie zebrani reprezentanci firm e-commerce.

Konferencję rozpoczęło przemówienie Jarosława Króla, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dyskusja o genezie nowych przepisów prawnych, ich znaczeniu oraz potrzebie właściwego wprowadzenia na polski grunt.  Uczestniczyli w niej: Róża Thun – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Stańczak z ECK oraz Anna Rak – Trusted Shops.

Implementacja dyrektywy konsumenckiej jest przeprowadzana w duchu harmonizacji zupełnej, oznacza to jednolite i wyczerpujące uregulowanie przepisów we wszystkich państwach członkowskich. Nowa dyrektywa wprowadzając „sztywne” regulacje wyeliminuje rozbieżności występujące pomiędzy systemami poszczególnych krajów. Dzięki czemu zostaną zagwarantowane podobne warunki konkurencji dla przedsiębiorców, a wprowadzenie jednakowych obowiązków informacyjnych zwiększy wiarygodność sklepów i tym samym zaufanie klientów do dokonywania zakupów on-line – mówił Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego, który zwrócił jednocześnie uwagę, że transpozycja zupełna nie może oznaczać transpozycji dosłownej, która sprowadza się do kopiowania niejasnych treści przepisów unijnych do aktów krajowych.

Na rozwój zaufania do handlu internetowego w Europe będzie miał też wpływ system ODR (platforma internetowego rozstrzygania sporów), który pozwoli przedsiębiorcy na polubowne rozwiązanie sporu z konsumentem przez internet, nawet jeżeli ten mieszka w innym państwie członkowskim i posługuje się innym językiem.

Platforma ODR jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia zaufania konsumentów do zakupów w internecie. To zaufanie jest szczególnie ważne w zakupach transgranicznych kiedy nie tylko nie widzimy sprzedawcy, ale często posługuje on się innym językiem. Dzięki platformie będzie można szybko i łatwo rozwiązywać ewentualne spory. Wtedy polscy konsumenci będą mieli szerszą ofertę towarów, a polskie sklepy internetowe będą mogły zwiększyć sprzedaż towarów zagranicę – tłumaczyła Poseł Róża Thun i podkreśliła, że do prawidłowego działania platformy potrzebna jest jednak gwarancja bezstronności ciał rozpatrujących spory.

Dyrektywa  spowoduje, że zasady prowadzenia e-handlu w całej UE zostaną ujednolicone, co jest szansą dla e-sklepów w pozyskiwaniu nowych grup klientów, przede wszystkim spoza granic naszego kraju. Z drugiej strony wdrożenie nowej dyrektywy to pierwsze tak poważne zmiany dla sklepów internetowych i spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy będą musieli dostosować strony internetowe sklepów oraz teksty prawne. Same regulacje jednak nie wystarczą, potrzebne jest zwyczajne zaufanie wynikające z praktyki, kształtowanej przez dobre relacje między przedsiębiorcami a konsumentami – zauważyła Anna Rak Country Manager Trusted Shops w Polsce.

Nowa dyrektywa konsumencka

Kolejna część konferencji została poświęcona wyłącznie postanowieniom nowej dyrektywy ws. praw konsumentów. Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska przedstawiła konsekwencje nowych przepisów z perspektywy konsumenta. Natomiast mec. Xawery Konarski omówił nowe obowiązki sprzedawców internetowych. Ta odsłona konferencji również zakończyła się debatą, a uczestniczyli w niej: Xawery Konarski, dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Ministerstwa Sprawiedliwości, Michał Herde z Federacji Konsumentów oraz Grzegorz Wójcik z e-commerce Polska dyskutowali na temat wyzwań związanych z implementacją postanowień i wejściem w życie nowej dyrektywy.

Sama dyrektywa jest skomplikowana, używa wielu odnośników, wyjątków, odwołań. Stąd też i polskie projektowane wdrożenie jest trudne w odbiorze, a pamiętajmy, że są to przepisy adresowane do konsumentów i przedsiębiorców – osób, które nie są z reguły prawnikami, ale stosują obowiązujące normy w codziennych zakupach. Podejrzewam, że wdrożenie projektowanych zapisów do regulaminów sklepów internetowych będzie stanowiło dla tych ostatnich spore wyzwanie. Liczymy, że sklepy internetowe będą konsultowały się z Federacją w procesie wdrożenia nowych zasad. – zachęcał przedsiębiorców Michał Herde

Mechanizmy rozstrzygania sporów

W następnej części spotkania skupiono się na roli lokalnego orzecznictwa oraz instytucji polubownego rozwiązywania sporów w sytuacji ujednolicenia prawa na terenie Unii Europejskiej. Katarzyna Araczewska z UOKiK przedstawiła mechanizm działania systemów ADR i platformy ODR. Wskazała na nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia  ODR – obowiązek informowania konsumentów o platformie ODR w widoczny sposób i jasny na stronach internetowych (link do platformy ODR), czy w wysyłanych mailem ofertach. E-przedsiębiorca powinien też informować o platformie ODR konsumenta, gdy ten złoży do niego reklamacje.

Konferencję zakończył wykład Profesora dr hab. Fryderyka Zolla, który omówił wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży towarów i treści cyfrowych.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25