Aktualności

Czy ebookers.com zmusza podróżnych do ponoszenia niepotrzebnych kosztów?

Klienci powinni mieć możliwość skutecznego porównania cen przewozów lotniczych różnych przedsiębiorstw lotniczych. W związku z tym ostateczna cena, jaką klient ma zapłacić za przewóz, powinna być zawsze wskazana i uwzględniać wszelkie podatki, opłaty i należności, które, co jest bardzo istotne, są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji oferty. Natomiast informacje o opcjonalnych dopłatach do ceny powinny być  przekazywane w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji.

Spółka ebookers.com posądzana jest przez BVV o to, że ostateczna cena oferty spółki zawiera w sobie opłaty opcjonalne, czyli koszty ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. W tych okolicznościach Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii zawiesił postępowanie w sprawie i zwrócił się do TSUE z  pytaniem prejudycjalnym: Czy koszty opcjonalne obejmują również takie koszty, które powstają w związku z usługami świadczonymi przez osoby trzecie (tu: przez podmiot oferujący ubezpieczenie od kosztów rezygnacji)?

Zdaniem Rzecznika Generalnego Jána Mazáka należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej – usługi świadczone przez osoby trzecie, które nie mają charakteru niemożliwego do uniknięcia, takie jak opłaty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, są opłatami opcjonalnymi. To do klienta należy decyzja, czy z takich dodatkowych usług skorzysta i czy za nie zapłaci. Dlatego Ján Mazák uważa, że spółka ebookers.com powinna dostosować się do tych przepisów i zmienić swoją ofertę.

Kompletna opinia Rzecznika Generalnego Jána Mazáka przedstawiona w dniu 1 marca 2012 dostępna pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0112:PL:HTML

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Czy ebookers.com zmusza podróżnych do ponoszenia niepotrzebnych kosztów?

Klienci powinni mieć możliwość skutecznego porównania cen przewozów lotniczych różnych przedsiębiorstw lotniczych. W związku z tym ostateczna cena, jaką klient ma zapłacić za przewóz, powinna być zawsze wskazana i uwzględniać wszelkie podatki, opłaty i należności, które, co jest bardzo istotne, są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji oferty. Natomiast informacje o opcjonalnych dopłatach do ceny powinny być  przekazywane w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji.

Spółka ebookers.com posądzana jest przez BVV o to, że ostateczna cena oferty spółki zawiera w sobie opłaty opcjonalne, czyli koszty ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. W tych okolicznościach Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii zawiesił postępowanie w sprawie i zwrócił się do TSUE z  pytaniem prejudycjalnym: Czy koszty opcjonalne obejmują również takie koszty, które powstają w związku z usługami świadczonymi przez osoby trzecie (tu: przez podmiot oferujący ubezpieczenie od kosztów rezygnacji)?

Zdaniem Rzecznika Generalnego Jána Mazáka należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej – usługi świadczone przez osoby trzecie, które nie mają charakteru niemożliwego do uniknięcia, takie jak opłaty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, są opłatami opcjonalnymi. To do klienta należy decyzja, czy z takich dodatkowych usług skorzysta i czy za nie zapłaci. Dlatego Ján Mazák uważa, że spółka ebookers.com powinna dostosować się do tych przepisów i zmienić swoją ofertę.

Kompletna opinia Rzecznika Generalnego Jána Mazáka przedstawiona w dniu 1 marca 2012 dostępna pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0112:PL:HTML

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25