Aktualności

Czescy konsumenci otrzymali nowy instrument ochrony

Głównym celem całego projektu jest ustanowienie skutecznego systemu, który przyśpieszyłby i uprościł rozstrzyganie sporów konsumenckich. Obecne projekt jest w stadium pilotażowym, które ma trwać 2 lata.
System został przygotowywany przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu, we współpracy z Gospodarczą Izbą Republiki Czeskiej, konsumenckimi organizacjami pozarządowymi, Sądem Arbitrażowym przy Gospodarczej Izbie RCz, Rolniczą Izbą RCz, a także Stowarzyszeniem Mediatorów RCz, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jak procedura funkcjonuje?

Cały system oparty jest na trzech modułach procedowania tj.:

  1. zapewnienie kompetentnej informacji i porady co do postępowania wobec drugiej strony sporu,
  2. mediacji,
  3. postępowaniu arbitrażowym.

Warunkiem wstępnym uruchomienia procedury jest wypełnienie prostego formularza i wysłanie na adres jednego z punktów kontaktowych, powołanych na terenie całego kraju.  Personel punktu kontaktowego, dostarcza wnioskodawcy odpowiednie informacje i rekomenduje właściwą procedurę rozwiązywania sporu. Jeśli pomimo przeprowadzenia działań, spór pozostaje nierozwiązany, personel organizuje mediację bądź postępowanie arbitrażowe. Cały system opiera się na dobrowolnym udziale obu stron. W celu zaczęcia mediacji, bądź arbitrażu, obie strony muszą zgodzić się na udział w procedurze. Postępowania są stosunkowo szybkie. Mediacja jest wolna od kosztów, gdyż mediator jest wynagradzany ze środków publicznych za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu.  W przypadku poddania się arbitrażowi strona wnioskująca musi zapłacić opłatę wstępną za złożenie wniosku wynoszącą 3 % z wartości przedmiotu sporu nie mniej jednak niż 800.00 CZK czyli ok. 30 EUR). Jeśli stron sporu nie jest zadowolona z jakości przeprowadzonego postępowania i przypuszcza, że złamano zasady procedury ADR, wówczas strona jest upoważniona do wniesienia skargi w odpowiednim terminie. Skarga zostaje wówczas rozpoznawana przez Platformę ADR.

Więcej informacji znajdziesz w j. angielskim lub czeskim na stronie www.mpo.cz

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Czescy konsumenci otrzymali nowy instrument ochrony

Głównym celem całego projektu jest ustanowienie skutecznego systemu, który przyśpieszyłby i uprościł rozstrzyganie sporów konsumenckich. Obecne projekt jest w stadium pilotażowym, które ma trwać 2 lata.
System został przygotowywany przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu, we współpracy z Gospodarczą Izbą Republiki Czeskiej, konsumenckimi organizacjami pozarządowymi, Sądem Arbitrażowym przy Gospodarczej Izbie RCz, Rolniczą Izbą RCz, a także Stowarzyszeniem Mediatorów RCz, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jak procedura funkcjonuje?

Cały system oparty jest na trzech modułach procedowania tj.:

  1. zapewnienie kompetentnej informacji i porady co do postępowania wobec drugiej strony sporu,
  2. mediacji,
  3. postępowaniu arbitrażowym.

Warunkiem wstępnym uruchomienia procedury jest wypełnienie prostego formularza i wysłanie na adres jednego z punktów kontaktowych, powołanych na terenie całego kraju.  Personel punktu kontaktowego, dostarcza wnioskodawcy odpowiednie informacje i rekomenduje właściwą procedurę rozwiązywania sporu. Jeśli pomimo przeprowadzenia działań, spór pozostaje nierozwiązany, personel organizuje mediację bądź postępowanie arbitrażowe. Cały system opiera się na dobrowolnym udziale obu stron. W celu zaczęcia mediacji, bądź arbitrażu, obie strony muszą zgodzić się na udział w procedurze. Postępowania są stosunkowo szybkie. Mediacja jest wolna od kosztów, gdyż mediator jest wynagradzany ze środków publicznych za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu.  W przypadku poddania się arbitrażowi strona wnioskująca musi zapłacić opłatę wstępną za złożenie wniosku wynoszącą 3 % z wartości przedmiotu sporu nie mniej jednak niż 800.00 CZK czyli ok. 30 EUR). Jeśli stron sporu nie jest zadowolona z jakości przeprowadzonego postępowania i przypuszcza, że złamano zasady procedury ADR, wówczas strona jest upoważniona do wniesienia skargi w odpowiednim terminie. Skarga zostaje wówczas rozpoznawana przez Platformę ADR.

Więcej informacji znajdziesz w j. angielskim lub czeskim na stronie www.mpo.cz

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25