Aktualności

COVID-19: Reklamy wprowadzające w błąd [Komunikat KE]

W ramach ochrony konsumentów UE w internecie Komisja Europejska zorganizowała skoordynowaną kontrolę stron internetowych, aby znaleźć te, które zawierają fałszywe informacje o pandemii lub reklamują produkty rzekomo zapobiegające zarażeniu się koronawirusem. Wyniki kontroli pokazują, że po apelu Komisji platformy internetowe usunęły lub zablokowały miliony wprowadzających w błąd reklam lub ofert produktów. Kontrola, przeprowadzona przez sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta, składała się z dwóch części: odgórnej kontroli platform internetowych oraz dogłębnej analizy konkretnych reklam i stron internetowych związanych z produktami, na które z powodu pandemii jest duży popyt. Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: Największe platformy internetowe pozytywnie odpowiedziały na apel Komisji Europejskiej o rozwiązanie problemu oszustw i nieuczciwych ofert i z dużym zaangażowaniem usuwają szkodliwe treści. Jak pokazała ta akcja, nieuczciwym przedsiębiorcom ciągle jednak udaje się wykorzystywać słabe punkty konsumentów, omijać algorytmiczne pułapki i tworzyć nowe strony internetowe. W środku światowej pandemii konsumenci muszą pamiętać, że nie znajdą w internecie żadnych cudownych leków na wirusa. Bardzo się cieszę, że krajowe organy ochrony konsumentów nadal trzymają rękę na pulsie i wspólnie z Komisją chronią konsumentów w internecie. Główne wnioski Organy ochrony konsumentów w 27 państwach wzięły udział w odgórnej kontroli platform internetowych i przedstawiły 126 odpowiedzi dotyczących zarówno przedsiębiorstw, z którymi Komisja utrzymuje regularne kontakty, jak i innych firm działających na krajowych rynkach. Szczególnie uważnie kontrolowano oferty masek i czepków ochronnych, płynów do dezynfekcji, zestawów do testów, jak również żywności, suplementów diety i produktów niespożywczych mających rzekomo leczyć koronawirusa. W 38 przypadkach organy ochrony konsumentów wykryły wątpliwe oferty lub reklamy produktów promowanych w kontekście koronawirusa w sposób wprowadzający w błąd, ogólnikowe zapewnienia, że produkt jest w stanie zapobiec zakażeniu lub wyleczyć, oraz nadmiernie wysokie ceny. Ponadto kontrola wykazała, że nieuczciwi przedsiębiorcy stosują nowe drapieżne praktyki utrudniające wykrywanie ich działań, takie jak sugerowanie leczniczych właściwości produktów za pomocą zdjęć lub ilustracji, a nawet celowe stosowanie błędnej pisowni, aby uniknąć automatycznych filtrów tekstowych. Ogólnie rzecz biorąc, kontrola wykazała, że istniejące kontakty między Komisją a dużymi platformami internetowymi przynoszą efekty. Na przykład Google zablokował lub usunął ze swoich stron na całym świecie ponad 80 mln reklam dotyczących koronawirusa, eBay zablokował lub usunął ze swego światowego rynku ponad 17 mln ofert naruszających unijne przepisy dotyczące konsumentów, a na Amazonie co tydzień pojawia się teraz 77% mniej nowych produktów związanych z koronawirusem niż w marcu. Dogłębnej analizie poddano 268 stron internetowych, z których 206 podejrzewa się o potencjalne naruszenie unijnego prawa konsumenckiego:
  • 88 stron internetowych zawierało produkty, które mają rzekomo leczyć koronawirusa lub mu zapobiegać
  • 30 stron zawierało fałszywe informacje dotyczące niedoboru produktów
  • 24 strony podejrzewa się o stosowanie nieuczciwych praktyk w celu uzyskania wygórowanych cen.
Kontrola wykazała również, że w 39 przypadkach cena sprzedaży i cena jednostkowa nie były przedstawione w sposób jednoznaczny, łatwy do zidentyfikowania i czytelny. Organy ochrony konsumentów zauważyły również, że konsumenci nie mają dostępu do jasnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych aspektach, takich jak tożsamość przedsiębiorcy (58 stron internetowych), adres pocztowy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (62 strony) czy dane kontaktowe przedsiębiorcy (58 stron). Kolejne kroki Komisja opublikowała dziś aktualne porady dla konsumentów i wezwała platformy do zachowania czujności i ciągłego przekazywania informacji zwrotnych Komisji i organom ochrony konsumentów. Komisja będzie koordynować współpracę między organami ochrony konsumentów i rejestrami domen internetowych, które mogą być proszone o usuwanie szkodliwych stron internetowych. Ponadto Komisja będzie kontynuować współpracę i wymianę informacji z organami branżowymi zajmującymi się regulacją sektora reklamy z myślą o opracowaniu automatycznych narzędzi do znajdowania wprowadzających w błąd reklam. Kontekst Od początku marca Komisja działa na rzecz ochrony konsumentów w internecie przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami handlowymi związanymi z koronawirusem. W tym kontekście sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta – sieć organów odpowiedzialnych za egzekwowanie unijnych przepisów konsumenckich w celu ochrony interesów konsumentów – zgodziła się szybko przeprowadzić nową kontrolę dotyczącą koronawirusa. Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta co roku przeprowadza tego rodzaju kontrole w całej UE na podstawie wspólnego kwestionariusza przygotowanego przez Komisję Europejską. Informacje na temat poprzednich kontroli można znaleźć tutaj. Dodatkowe informacje Komisja będzie nadal udzielać porad konsumentom i przedsiębiorcom, monitorować nieuczciwe praktyki handlowe i publikować odpowiednie aktualizacje tutaj, a także informować o swoich działaniach zapobiegających oszustwom związanym z koronawirusem. Więcej informacji na temat kontroli zamieszczono tutaj. Europejskie Centra Konsumenckie udzielają porad i odpowiedzi obywatelom UE, którzy często pytają o wpływ koronawirusa na daną usługę lub towar, które nabyli. Centra można znaleźć tutaj. Zestawienie informacji na temat rozporządzenia w sprawie ochrony konsumentów. Więcej informacji na temat praw konsumenta w UE. Komunikat KE dostępny: tutaj · 28 maja 2020 · 12:31