Aktualności

Coraz częściej kupujemy przez internet

Z najnowszej tablicy wyników (ang. Scoreboard) Komisji Europejskiej dotyczącej sytuacji konsumentów w UE, wynika, że coraz częściej dokonujemy zakupów przez internet. Rośnie również zaufanie do sprzedawców z innych krajów UE. Pomimo polepszenia wyników Polski, wciąż jesteśmy w ogonie krajów europejskich.

Najważniejsze informacje:

  • zaufanie konsumentów do handlu elektronicznego zdecydowanie rośnie. Przez ostatnie 10 lat odsetek Europejczyków robiących zakupy online prawie się podwoił (z 29,7 proc. w 2007 r. do 55 proc. w 2017 r.),
  • przedsiębiorcy internetowi nadal niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności i niepewnie podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw UE. Wynika to zwykle z wyższego ryzyka oszustw, różnic w przepisach podatkowych, innych przepisach dot. ochrony konsumentów,
  • warunki dla konsumentów uległy poprawie w całej UE, głównie ze względu na wzrost wiedzy i zaufania. Konsumenci nie tylko lepiej znają swoje prawa, ale także są bardziej pewni, że są one respektowane przez firmy i chronione przez działania władz publicznych,
  • pomimo postępów w internetowej sprzedaży transgranicznej konsumenci nadal napotykają przeszkody, kupując od sprzedawców z innego kraju w UE. Jak wskazuje KE 13 proc. ankietowanych zgłosiło problem z dokonaniem płatności, 10 proc. odmówiono dostawy produktów do ich kraju zamieszkania, 6 proc. przekierowano do innej witryny z odmiennymi cenami.

Wyniki Polski:

  • pomimo stałego wzrostu w dalszym ciągu Polska ma najsłabsze wyniki dotyczące przestrzegania i egzekwowania przepisów w zakresie ochrony konsumentów,
  • z wyjątkiem spadku w latach 2011-2012 zaufanie polskich konsumentów do sprzedawców i dostawców usług od 2009 roku stale wzrasta,
  • spośród wszystkich krajów, to właśnie w Polsce przedsiębiorcy najczęściej zauważają stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych u swoich krajowych konkurentów,
  • polscy sprzedawcy są świadomi istnienia pozasądowych metod rozwiązywania sporów, ale niewielu z nich wykazuje zainteresowanie rozwiązywaniem skarg konsumentów w ten sposób,
  • mniej niż połowa polskich sprzedawców ufa, że ich krajowa konkurencja przestrzeganie przepisów konsumenckich,
  • polscy konsumenci najczęściej spośród krajów UE zgłaszają problem z dostawą w przypadku zakupów przez internet u krajowego przedsiębiorcy.
· 11 sierpnia 2017 · 15:23