Aktualności

Booking.com będzie lepiej prezentował ceny (Komunikat KE)

Po dialogu z Komisją Europejską i krajowymi organami ochrony konsumentów firma Booking.com zobowiązała się do wprowadzenia zmian w sposobie przedstawiania konsumentom ofert, rabatów i cen. Gdy nowe zmiany zostaną w pełni zastosowane, konsumenci będą mogli w łatwiejszy sposób porównywać ceny.Didier Reynders, komisarz ds. Sprawiedliwości i konsumentów, powiedział: „Wszystkie firmy muszą spełniać nasze wysokie standardy prawa konsumenckiego, jeśli chcą prowadzić działalność w UE. Jako liderzy rynku bardzo ważne jest, aby firmy takie jak Booking.com wypełniły swoje obowiązki, zapewniając, że systemy rezerwacji zakwaterowania online są wolne od technik manipulacyjnych, takich jak ukrywanie sponsorów w rankingu, nadmiernego wywierania presji czasowej na użytkownikach lub wprowadzające w błąd rabatów. Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów będą nadal monitorować wszystkie internetowe platformy turystyczne, aby zapewnić konsumentom przejrzyste korzystanie z Internetu”Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów (CPC), pod przewodnictwem Holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków (ACM), dokonały oceny zobowiązań zaproponowanych przez Booking.com na poziomie UE / EOG. Organy CPC są przekonane, że rekomendacje dostosują praktyki spółki do wymogów unijnego prawa konsumenckiego.Firma Booking.com do 16 czerwca 2020 r . zobowiązała się wprowadzić następujące zmiany:
  • Wyjaśniać konsumentom, że wszelkie stwierdzenia, takie jak „ostatni dostępny pokój!” odnoszą się tylko do oferty na platformie Booking.com;
  • Nie przedstawiać oferty jako ograniczonej czasowo, jeśli później będzie nadal dostępna ta sama cena;
  • Wyjaśniać, w jaki sposób wyniki są uszeregowane i czy płatności dokonane przez hotel na rzecz Booking.com wpłynęły na jego pozycję na liście wyników;
  • Zapewniać jasną informację, gdy porównanie cen oparte jest na różnych kryteriach (np. terminie pobytu);
  • Zapewnić, że ceny przedstawione jako promocyjne, faktycznie nimi są, np. podając szczegółowe informacje na temat ceny standardowej;
  • Wyświetlić w jasny i widoczny sposób całkowitą cenę, którą konsumenci będą musieli zapłacić (w tym wszystkie nieuniknione opłaty i podatki, które można obliczyć z góry)
  • Prezentować w wynikach wyszukiwania wyprzedane zakwaterowanie na odpowiedniej pozycji;
  • Jasno informować, czy zakwaterowanie jest oferowane przez prywatnego gospodarza czy profersionalistę.
W następnych krokach krajowe organy ochrony konsumentów ocenią realizację tych zobowiązań. Pod koordynacją KE władze ocenią również praktyki innych głównych internetowych platform oferujących usługi turystyczne.Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6812 · 3 stycznia 2020 · 14:57