Przed nami wakacyjne festiwale i koncerty. Niektóre bilety wyprzedają się w pierwszym dniu. Ci którzy nie zdążyli, często liczą na zakup z drugiej ręki. Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy UOKiK, zwraca uwagę na problemy, na jakie mogą natrafić fani muzyki na żywo.

Zakup biletu jest usługą, z której nie możemy zrezygnować w ciągu 14 dni. Wiele osób w sytuacji, gdy nie może skorzystać z biletu, próbuje go odsprzedać. Z pomocą przychodzą portale pośredniczące, które nie zawsze zapewniają wystarczającą ochronę dla kupującego.

Odsprzedaż biletów – jakie skargi wpływają do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich?

Przepisy dotyczące odsprzedaży biletów

W wielu krajach obowiązują szczegółowe przepisy, które zakazują lub ograniczają odsprzedaży biletów. Na przykład w Polsce, Danii, Irlandii lub Belgii zabroniona jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż wartość nominalna. Francuski kodeks karny zabrania odsprzedaży biletów na imprezy sportowe, kulturalne lub handlowe bez zgody organizatora. Odsprzedaż biletów jest zagrożona karą grzywny w wysokości 15 000 euro (30 000 euro za powtarzające się wykroczenia). W Wielkiej Brytanii zabroniona jest odsprzedaż biletów na mecze piłkarskie, poza oficjalnymi kanałami operowanymi przez same kluby lub federacje. W większości krajów nie obowiązują jednak żadne szczególne przepisy.

O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki

Problem z firmą z innego kraju UE

W przypadku problemów z przedsiębiorcą zarejestrowanym w innym kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim, działającym przy UOKIK: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.