Aktualności

Bezspornie najlepsza droga rozstrzygania sporów za mało znana

Przedmiotem sprawozdania opublikowanego 21 września są tzw. drobne spory transgraniczne, czyli takie, w których górnym progiem roszczeń jest kwota 2 tys. euro. Gdy konsument dokona zakupu w kraju Unii Europejskiej innym niż ten, w którym mieszka, i okaże się, że towar np. nie dotarł, może wszcząć europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. W efekcie może liczyć na otrzymanie pieniędzy, które wydał za granicą, dokonując transakcji np. poprzez Internet. Procedura dostępna od początku 2009 roku jest jednak wykorzystywana rzadko.  

Jeśli chodzi o konsumentów, badanie pokazuje, że ok. 20% z nich miało problemy dotyczące zakupu. Ponad połowie, bo ok. 60%, udało się porozumieć ze sprzedawcą bądź usługodawcą bezpośrednio. Aż 40% nie uzyskało zadośćuczynienia, w tym 25% nie uczyniło nic, by się o nie postarać. Tylko 2% konsumentów pozywało przedsiębiorców przed sądem. Zniechęca ich jednak do tego przekonanie o niskiej wartości szkody, długotrwałości procedur i ich kosztowności.

Na niską popularność tej metody dochodzenia sporu ma wpływ fakt, że pozytywne orzeczenia sądu z kraju konsumenta są realizowane poza jego granicami wciąż niezbyt często. Z badania, które przeprowadziły europejskie centra konsumenckie, w tym również ECK Polska, specjalnie po to, by przybliżyć skalę problemów w tym obszarze, wynika, że świadomość sędziów, jak i przygotowanie sądów w zakresie udostępniania możliwości korzystania z tej procedury są w naszym kraju niskie.

Dodatkowo w ramach ww. wspólnego projektu sieci ECC-Net opracowano dla porównania internetową ankietę, w której można było wziąć udział przez dwa miesiące. Z badania ECK Polska wynikło, że 36% Polaków wiedziało o procedurze, a 8% z niej skorzystało. Tak z doświadczeń polskich, jak i innych członków sieci ECC-Net wynika, że konsumenci decydują się na skorzystanie z niej na sugestię któregoś z centrów ECC. Sprawy o tym charakterze stanowią przeważnie mniej niż 1% wszystkich spraw dotyczących sporów transgranicznych.

Każdą skargę i zapytanie konsumenta, który ma kłopot z transakcją transgraniczną, rozważamy bardzo dokładnie, dlatego zachęcamy wszystkich do korzystania z naszego bezpłatnego wsparcia. Gdy okaże się, że sprawa wymaga wykorzystania procedury dochodzenia drobnych roszczeń, wówczas prawnicy Europejskiego Centrum Konsumenckiego poinformują konsumenta o jego prawach i możliwościach działania przed sądem – mówi Piotr Stańczak z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

ECK Polska znalazło się w grupie roboczej centrów ECC-Net (także z Litwy i Estonii), pracującej pod kierownictwem centrum z Włoch. Przygotowało ono raport dla Komisji Europejskiej od strony merytorycznej, w tym opracowało metodykę badania. Koordynowało także całość działań związanych z jego przygotowaniem. Badanie wykonano w 27 krajach Unii Europejskiej poprzez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w latach 2009-2011.

 

Więcej informacji oraz cały raport dostępne są na:

http://www.konsument.gov.pl/pl/baza-wiedzy.html

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/985&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

###

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do sieci centrów ECK (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie Centra Konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę Centrum w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 1.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej witryny internetowej sieci ECK w Europie:  http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_pl.htm

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Przemysław Kutnyj
Specjalista ds. komunikacji
Europejskie Centrum Konsumenckie
Tel.: 22 55 60 248
Tel. kom.: 604 965 848
E-mail: przemyslaw.kutnyj@konsument.gov.pl

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Bezspornie najlepsza droga rozstrzygania sporów za mało znana

Przedmiotem sprawozdania opublikowanego 21 września są tzw. drobne spory transgraniczne, czyli takie, w których górnym progiem roszczeń jest kwota 2 tys. euro. Gdy konsument dokona zakupu w kraju Unii Europejskiej innym niż ten, w którym mieszka, i okaże się, że towar np. nie dotarł, może wszcząć europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. W efekcie może liczyć na otrzymanie pieniędzy, które wydał za granicą, dokonując transakcji np. poprzez Internet. Procedura dostępna od początku 2009 roku jest jednak wykorzystywana rzadko.  

Jeśli chodzi o konsumentów, badanie pokazuje, że ok. 20% z nich miało problemy dotyczące zakupu. Ponad połowie, bo ok. 60%, udało się porozumieć ze sprzedawcą bądź usługodawcą bezpośrednio. Aż 40% nie uzyskało zadośćuczynienia, w tym 25% nie uczyniło nic, by się o nie postarać. Tylko 2% konsumentów pozywało przedsiębiorców przed sądem. Zniechęca ich jednak do tego przekonanie o niskiej wartości szkody, długotrwałości procedur i ich kosztowności.

Na niską popularność tej metody dochodzenia sporu ma wpływ fakt, że pozytywne orzeczenia sądu z kraju konsumenta są realizowane poza jego granicami wciąż niezbyt często. Z badania, które przeprowadziły europejskie centra konsumenckie, w tym również ECK Polska, specjalnie po to, by przybliżyć skalę problemów w tym obszarze, wynika, że świadomość sędziów, jak i przygotowanie sądów w zakresie udostępniania możliwości korzystania z tej procedury są w naszym kraju niskie.

Dodatkowo w ramach ww. wspólnego projektu sieci ECC-Net opracowano dla porównania internetową ankietę, w której można było wziąć udział przez dwa miesiące. Z badania ECK Polska wynikło, że 36% Polaków wiedziało o procedurze, a 8% z niej skorzystało. Tak z doświadczeń polskich, jak i innych członków sieci ECC-Net wynika, że konsumenci decydują się na skorzystanie z niej na sugestię któregoś z centrów ECC. Sprawy o tym charakterze stanowią przeważnie mniej niż 1% wszystkich spraw dotyczących sporów transgranicznych.

Każdą skargę i zapytanie konsumenta, który ma kłopot z transakcją transgraniczną, rozważamy bardzo dokładnie, dlatego zachęcamy wszystkich do korzystania z naszego bezpłatnego wsparcia. Gdy okaże się, że sprawa wymaga wykorzystania procedury dochodzenia drobnych roszczeń, wówczas prawnicy Europejskiego Centrum Konsumenckiego poinformują konsumenta o jego prawach i możliwościach działania przed sądem – mówi Piotr Stańczak z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

ECK Polska znalazło się w grupie roboczej centrów ECC-Net (także z Litwy i Estonii), pracującej pod kierownictwem centrum z Włoch. Przygotowało ono raport dla Komisji Europejskiej od strony merytorycznej, w tym opracowało metodykę badania. Koordynowało także całość działań związanych z jego przygotowaniem. Badanie wykonano w 27 krajach Unii Europejskiej poprzez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w latach 2009-2011.

 

Więcej informacji oraz cały raport dostępne są na:

http://www.konsument.gov.pl/pl/baza-wiedzy.html

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/985&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

###

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do sieci centrów ECK (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie Centra Konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę Centrum w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 1.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej witryny internetowej sieci ECK w Europie:  http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_pl.htm

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Przemysław Kutnyj
Specjalista ds. komunikacji
Europejskie Centrum Konsumenckie
Tel.: 22 55 60 248
Tel. kom.: 604 965 848
E-mail: przemyslaw.kutnyj@konsument.gov.pl

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25