Aktualności

Bezpieczne zabawki

W myśl porozumienia sygnatariusze podejmą się działań zmierzających do zapewnienia szkoleń z dziedziny norm bezpieczeństwa, przy szczególnym uwzględnieniu konieczności wykluczenia z rynku zabawek szkodliwych, stanowiących przeważającą część zabawek z niższej półki, Co ważne, zgodnie z prawem unijnym to właśnie producenci, hurtownicy, detaliści i importerzy ponoszą podstawową odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek.

Jak powiedziała Komisarz Kuneva: “W czasie, gdy wielkimi krokami zbliżają się Święta, ponownie uświadamiamy sobie, jak wiele rodzin w całej Unii Europejskiej liczy na przemysł zabawkarski. Najlepiej więc, aby dostarczał on produkty bezpieczne i pewne. Dzieci są także  konsumentami, o których bezpieczeństwo powinniśmy dbać szczególnie. Zatem, w kwestii zapewnienia bezpiecznej zabawy nie możemy godzić się na żaden kompromis. Porozumienie zawarte z importerami i sprzedawcami zabawek jest bardzo dobrym znakiem, świadczącym o tym, iż branża zabawkarska zdeterminowana jest, by dbać o dobro swoich najmłodszych konsumentów. Nasza umowa z całą pewnością przyczyni się do umocnienia systemu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zabawek obecnych na rynku UE.”

Przeprowadzone przez Komisję pod koniec roku 2007 badanie podsumowujące bezpieczeństwo produktów na rynku, wykazało, iż podczas gdy szanowane przedsiębiorstwa podejmują wysiłki dążące do zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych towarów, rynek UE wciąż zalewany jest falami produktów niebezpiecznych, w tym również zabawek. Taki stan rzeczy jest w głównej mierze wynikiem niedociągnięć w segmencie tańszych produktów, w przypadku których procedury bezpieczeństwa nie są odpowiednio przestrzegane bądź egzekwowane z należytą surowością.

Co więcej, mniejszym przedsiębiorstwom częściej zdarza się napotykać na polu bezpieczeństwa produktu, na poważne trudności. Jest to spowodowane w głównej mierze brakiem pogłębionej wiedzy o obowiązujących przepisach, niższą liczbą wyspecjalizowanego personelu, niekiedy słabszymi systemami zarządzania jakością czy mniej ścisłą kontrolą dostawców. Dlatego tak ważna jest próba zaangażowania detalistów i importerów UE w dążenie do podniesienia standardów bezpieczeństwa produktu.

Działania, do których zobowiązuje porozumienie – włącznie z zapewnieniem potrzebnych szkoleń oraz opracowaniem przejrzystych wytycznych na temat bezpieczeństwa produktu – mają charakter dobrowolny. Z początkiem bieżącego roku Komisja podpisała podobne porozumienie z europejskim przemysłem zabawkarskim.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Bezpieczne zabawki

W myśl porozumienia sygnatariusze podejmą się działań zmierzających do zapewnienia szkoleń z dziedziny norm bezpieczeństwa, przy szczególnym uwzględnieniu konieczności wykluczenia z rynku zabawek szkodliwych, stanowiących przeważającą część zabawek z niższej półki, Co ważne, zgodnie z prawem unijnym to właśnie producenci, hurtownicy, detaliści i importerzy ponoszą podstawową odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek.

Jak powiedziała Komisarz Kuneva: “W czasie, gdy wielkimi krokami zbliżają się Święta, ponownie uświadamiamy sobie, jak wiele rodzin w całej Unii Europejskiej liczy na przemysł zabawkarski. Najlepiej więc, aby dostarczał on produkty bezpieczne i pewne. Dzieci są także  konsumentami, o których bezpieczeństwo powinniśmy dbać szczególnie. Zatem, w kwestii zapewnienia bezpiecznej zabawy nie możemy godzić się na żaden kompromis. Porozumienie zawarte z importerami i sprzedawcami zabawek jest bardzo dobrym znakiem, świadczącym o tym, iż branża zabawkarska zdeterminowana jest, by dbać o dobro swoich najmłodszych konsumentów. Nasza umowa z całą pewnością przyczyni się do umocnienia systemu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zabawek obecnych na rynku UE.”

Przeprowadzone przez Komisję pod koniec roku 2007 badanie podsumowujące bezpieczeństwo produktów na rynku, wykazało, iż podczas gdy szanowane przedsiębiorstwa podejmują wysiłki dążące do zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych towarów, rynek UE wciąż zalewany jest falami produktów niebezpiecznych, w tym również zabawek. Taki stan rzeczy jest w głównej mierze wynikiem niedociągnięć w segmencie tańszych produktów, w przypadku których procedury bezpieczeństwa nie są odpowiednio przestrzegane bądź egzekwowane z należytą surowością.

Co więcej, mniejszym przedsiębiorstwom częściej zdarza się napotykać na polu bezpieczeństwa produktu, na poważne trudności. Jest to spowodowane w głównej mierze brakiem pogłębionej wiedzy o obowiązujących przepisach, niższą liczbą wyspecjalizowanego personelu, niekiedy słabszymi systemami zarządzania jakością czy mniej ścisłą kontrolą dostawców. Dlatego tak ważna jest próba zaangażowania detalistów i importerów UE w dążenie do podniesienia standardów bezpieczeństwa produktu.

Działania, do których zobowiązuje porozumienie – włącznie z zapewnieniem potrzebnych szkoleń oraz opracowaniem przejrzystych wytycznych na temat bezpieczeństwa produktu – mają charakter dobrowolny. Z początkiem bieżącego roku Komisja podpisała podobne porozumienie z europejskim przemysłem zabawkarskim.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25