Aktualności

Bankructwo Malev: jak pasażerowie mogą dochodzić swoich praw?

Majątkiem przewoźnika zarządza obecnie syndyk masy upadłościowej. Pokrzywdzeni pasażerowie powinni zgłosić wierzytelność, najlepiej korzystając z tego formularza (do wypełnienia w języku angielskim), i wysłać pismo POCZTĄ REJESTROWANĄ (czyli listem poleconym) na adres:

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Attn to: dr. Jenő Varga liquidator
Budapest
Damjanich utca 11-15.
H-1 0 7 1
Hungary

W piśmie należy wskazać wartość roszczenia i załączyć dokumenty, tj. wydruk biletu elektronicznego, potwierdzenie rezerwacji, kopię dokumentu tożsamości, potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej (jest ona niezbędna do zarejestrowania zgłoszenia wierzytelności). Pismo powinno DOTRZEĆ do syndyka najpóźniej do dnia 26 marca 2012. W przeciwnym razie roszczenia nie zostaną zarejestrowane lub dochodzenie odszkodowania będzie bardzo utrudnione.

Jak wnieść opłatę rejestracyjną?

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

Odbiorca: Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala (Administrative Office of the Metropolitan Court of Budapest)

IBAN: HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004

SWIFT: MANE HU HB

Opłata rejestracyjna wynosi 1% wartości roszczenia, ale minimum 5.000,- HUF i max 200.000,- HUF.

Warto zaznaczyć w tytule przelewu cel wpłaty oraz numer postępowania (9.Fpk.01-12-000895/15. sz.)

Ważne! Pasażerowie, którzy chronieni są przepisami rozporządzenia rządu węgireskiego, czyli zakupili bilet przed ogłoszeniem wstrzymania działalności przez przewoźnika oraz bilet obejmował lot w dniu pomiędzy 3 – 6.02.2012 r., lub ukończyli podróż w dniu wstrzymania lotów bądź przed tym dniem, oraz posiadają ważny bilet na zgodny z rozkładem lot obsługiwany przez linie Malev z datą powrotu przypadającą do dnia 29.02.2012 r. – oprócz wysłania reklamcji z żądaniem zwrotu kosztów na adres Malev mogą także złożyć pismo do syndyka – zgłoszenie wierzytelności (według powyższych wskazówek) i skorzystać z dochodzenia swoich roszczeń w ramach procedury likwidacyjnej.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Bankructwo Malev: jak pasażerowie mogą dochodzić swoich praw?

Majątkiem przewoźnika zarządza obecnie syndyk masy upadłościowej. Pokrzywdzeni pasażerowie powinni zgłosić wierzytelność, najlepiej korzystając z tego formularza (do wypełnienia w języku angielskim), i wysłać pismo POCZTĄ REJESTROWANĄ (czyli listem poleconym) na adres:

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Attn to: dr. Jenő Varga liquidator
Budapest
Damjanich utca 11-15.
H-1 0 7 1
Hungary

W piśmie należy wskazać wartość roszczenia i załączyć dokumenty, tj. wydruk biletu elektronicznego, potwierdzenie rezerwacji, kopię dokumentu tożsamości, potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej (jest ona niezbędna do zarejestrowania zgłoszenia wierzytelności). Pismo powinno DOTRZEĆ do syndyka najpóźniej do dnia 26 marca 2012. W przeciwnym razie roszczenia nie zostaną zarejestrowane lub dochodzenie odszkodowania będzie bardzo utrudnione.

Jak wnieść opłatę rejestracyjną?

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

Odbiorca: Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala (Administrative Office of the Metropolitan Court of Budapest)

IBAN: HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004

SWIFT: MANE HU HB

Opłata rejestracyjna wynosi 1% wartości roszczenia, ale minimum 5.000,- HUF i max 200.000,- HUF.

Warto zaznaczyć w tytule przelewu cel wpłaty oraz numer postępowania (9.Fpk.01-12-000895/15. sz.)

Ważne! Pasażerowie, którzy chronieni są przepisami rozporządzenia rządu węgireskiego, czyli zakupili bilet przed ogłoszeniem wstrzymania działalności przez przewoźnika oraz bilet obejmował lot w dniu pomiędzy 3 – 6.02.2012 r., lub ukończyli podróż w dniu wstrzymania lotów bądź przed tym dniem, oraz posiadają ważny bilet na zgodny z rozkładem lot obsługiwany przez linie Malev z datą powrotu przypadającą do dnia 29.02.2012 r. – oprócz wysłania reklamcji z żądaniem zwrotu kosztów na adres Malev mogą także złożyć pismo do syndyka – zgłoszenie wierzytelności (według powyższych wskazówek) i skorzystać z dochodzenia swoich roszczeń w ramach procedury likwidacyjnej.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25