Aktualności

Badania nad usługami użyteczności publicznej

Komisja Europejska przeprowadziła trzy badania w celu oceny postrzegania przez obywateli poziomu jakości usług świadczonych w ogólnym interesie. Pierwsze badanie ocenia poziom satysfakcji konsumentów za pomocą ankiety oraz statystycznej analizy wyników. Drugie badanie to ankieta Eurobarometru obejmująca szeroką ocenę kwestii konsumenckich związanych ze świadczeniem podstawowych usług. Trzecie badanie to ilościowa ocena oparta na dyskusji w grupie odbiorców (tzw. badanie focusowe). Te trzy publikacje wzajemnie się uzupełniają.

Konsumenci okazują się być najbardziej zadowoleni z transportu lotniczego (66%) i telefonii komórkowej (66%). Najbardziej rozczarowani są telefonią stacjonarną (8%), transportem miejskim (9%) oraz transportem pozamiejskim. Biorąc pod uwagę dostęp usług uzteczności publicznej, sytuacja znacząco się poprawiła. To samo można stwierdzić o cenach, wyłączając jednak elektryczność oraz gaz, których ceny wzrosły. Ogólne spojrzenie na wspomnianą tematykę wskazuje, że zależnie od rodzaju usługi, od 50% do 70% pytanych obywateli uważa ich interesy za „dobrze chronione”. Jednakże wyniki różnią się znacznie w zależności od Państwa Członkowskiego UE.

W celu uzyskania dalszych informacji, polecamy następujące strony:

Badanie satysfakcji konsumentów (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.htm

Ankieta Eurobarometru (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.htm

Badanie focusowe (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.htm

Badania nad usługami w ogólnym interesie (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/studies_sgi_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Badania nad usługami użyteczności publicznej

Komisja Europejska przeprowadziła trzy badania w celu oceny postrzegania przez obywateli poziomu jakości usług świadczonych w ogólnym interesie. Pierwsze badanie ocenia poziom satysfakcji konsumentów za pomocą ankiety oraz statystycznej analizy wyników. Drugie badanie to ankieta Eurobarometru obejmująca szeroką ocenę kwestii konsumenckich związanych ze świadczeniem podstawowych usług. Trzecie badanie to ilościowa ocena oparta na dyskusji w grupie odbiorców (tzw. badanie focusowe). Te trzy publikacje wzajemnie się uzupełniają.

Konsumenci okazują się być najbardziej zadowoleni z transportu lotniczego (66%) i telefonii komórkowej (66%). Najbardziej rozczarowani są telefonią stacjonarną (8%), transportem miejskim (9%) oraz transportem pozamiejskim. Biorąc pod uwagę dostęp usług uzteczności publicznej, sytuacja znacząco się poprawiła. To samo można stwierdzić o cenach, wyłączając jednak elektryczność oraz gaz, których ceny wzrosły. Ogólne spojrzenie na wspomnianą tematykę wskazuje, że zależnie od rodzaju usługi, od 50% do 70% pytanych obywateli uważa ich interesy za „dobrze chronione”. Jednakże wyniki różnią się znacznie w zależności od Państwa Członkowskiego UE.

W celu uzyskania dalszych informacji, polecamy następujące strony:

Badanie satysfakcji konsumentów (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.htm

Ankieta Eurobarometru (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.htm

Badanie focusowe (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.htm

Badania nad usługami w ogólnym interesie (po angielsku)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/studies_sgi_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25