Aktualności

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w dziedzinie praw pasażerów

Główne wyniki

Pozasądowe rozwiązywanie sporów nie osiągnęło jeszcze swojego pełnego potencjału, zwłaszcza w dziedzinie praw pasażerów linii lotniczych.

Modele ADR znacznie różnią się pomiędzy krajami; badanie pokazuje, że nie istnieje jeden wspólny system ADR w sektorze pasażerskiego transport lotniczego, działający na terytorium UE, Islandii i Norwegii. W przypadku gdy uczestnictwo w procedurze nie jest obowiązkowe, linie lotnicze często nie uczestniczą w postępowaniu; ponadto decyzje ADR nie są wiążące a kompetencje ciał rozwiązujących spory i prawne podstawy do podejmowania decyzji znaczącą się od siebie różnią.

Niektóre kraje nie przewidują opcji pozasądowego rozwiązywania sporów w dziedzinie APR. Jak to ma miejsce w innych obszarach konsumenckich, formuła funkcjonowania mechanizmów pozasądowych zależy od narodowych zwyczajów, organizacji administracyjnej, zakresu modelu przedstawicielstwa konsumentów itp., które występują w każdym kraju.

 

Zalecenia

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) na podstawie ustaleń zawartych w swoim raporcie opracowała zalecenia i zestaw dobrych praktyki dla rozwoju ADR w sektorze APR, obejmuje on:

•  Współpracę systemów ADR, ECC-Net i NEBs w celu:

–      zapewnienia skutecznej pomocy i zagwarantowanie wdrożenia przepisów UE

–      monitorowania dziedziny

–      przyczynienia się do łatwiejszego zrozumienia obrazu APR

•  Podmioty ADR muszą mieć dobrą znajomość zagadnień APR

•  Współpraca między ADR i NEBs na poziomie technicznym

 

Zaangażowanie Sieci ECC-Net w ochronę praw pasażerów lotniczych

Prawa pasażera linii lotniczych wciąż stanowią punkt zapalny w transgranicznych skargach konsumentów. Z okazji 20-lecia jednolitego rynku Unii Europejskiej zostały one określone jako jedne z wyzwań na przyszłość.

Jako, że Sieć ECC-Net jest wyspecjalizowana w rozwiązywaniu transgranicznych skarg konsumentów, a transakcje dotyczące pasażerów linii lotniczych bardzo często mają charakter właśnie transgraniczny, zatem są w centru działań Sieci.

W ciągu ostatnich lat, Sieć ECC-Net otrzymuje stale rosnącą liczbę skarg z tego sektora usług transportowych. Od 2010 r. około 20% działalności sieci stanowią sprawy związane z tą problematyką. Także w ECK Polska sprawy transportowe to w zasadniczej większości problemy pasażerów lotniczych (35% ogólnej liczby w 2011 r)

Erupcja wulkanu na Islandii i następujący po nim kryzys komunikacji wynikający z zamknięcia przestrzeni powietrznej w UE był punktem wyjścia dla państw członkowskich, aby skupić się na możliwościach ADR w tym zakresie.

Niestety, rozwiązania proponowane przez wiele linii lotniczych nie są w pełni zadowalające, gdyż nie biorą pod uwagę wszystkich przepisów prawnych, które powinny być stosowane (Konwencja Montrealska, Rozporządzenie 261/2004, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach Sturgeon i Nelson).

Prawa pasażera pozostają jednym z wyzwań dla przyszłości jednolitego rynku. Niniejszy raport ma na celu przedstawienie jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby zapewnić przestrzeganie praw pasażerów linii lotniczych.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w dziedzinie praw pasażerów

Główne wyniki

Pozasądowe rozwiązywanie sporów nie osiągnęło jeszcze swojego pełnego potencjału, zwłaszcza w dziedzinie praw pasażerów linii lotniczych.

Modele ADR znacznie różnią się pomiędzy krajami; badanie pokazuje, że nie istnieje jeden wspólny system ADR w sektorze pasażerskiego transport lotniczego, działający na terytorium UE, Islandii i Norwegii. W przypadku gdy uczestnictwo w procedurze nie jest obowiązkowe, linie lotnicze często nie uczestniczą w postępowaniu; ponadto decyzje ADR nie są wiążące a kompetencje ciał rozwiązujących spory i prawne podstawy do podejmowania decyzji znaczącą się od siebie różnią.

Niektóre kraje nie przewidują opcji pozasądowego rozwiązywania sporów w dziedzinie APR. Jak to ma miejsce w innych obszarach konsumenckich, formuła funkcjonowania mechanizmów pozasądowych zależy od narodowych zwyczajów, organizacji administracyjnej, zakresu modelu przedstawicielstwa konsumentów itp., które występują w każdym kraju.

 

Zalecenia

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) na podstawie ustaleń zawartych w swoim raporcie opracowała zalecenia i zestaw dobrych praktyki dla rozwoju ADR w sektorze APR, obejmuje on:

•  Współpracę systemów ADR, ECC-Net i NEBs w celu:

–      zapewnienia skutecznej pomocy i zagwarantowanie wdrożenia przepisów UE

–      monitorowania dziedziny

–      przyczynienia się do łatwiejszego zrozumienia obrazu APR

•  Podmioty ADR muszą mieć dobrą znajomość zagadnień APR

•  Współpraca między ADR i NEBs na poziomie technicznym

 

Zaangażowanie Sieci ECC-Net w ochronę praw pasażerów lotniczych

Prawa pasażera linii lotniczych wciąż stanowią punkt zapalny w transgranicznych skargach konsumentów. Z okazji 20-lecia jednolitego rynku Unii Europejskiej zostały one określone jako jedne z wyzwań na przyszłość.

Jako, że Sieć ECC-Net jest wyspecjalizowana w rozwiązywaniu transgranicznych skarg konsumentów, a transakcje dotyczące pasażerów linii lotniczych bardzo często mają charakter właśnie transgraniczny, zatem są w centru działań Sieci.

W ciągu ostatnich lat, Sieć ECC-Net otrzymuje stale rosnącą liczbę skarg z tego sektora usług transportowych. Od 2010 r. około 20% działalności sieci stanowią sprawy związane z tą problematyką. Także w ECK Polska sprawy transportowe to w zasadniczej większości problemy pasażerów lotniczych (35% ogólnej liczby w 2011 r)

Erupcja wulkanu na Islandii i następujący po nim kryzys komunikacji wynikający z zamknięcia przestrzeni powietrznej w UE był punktem wyjścia dla państw członkowskich, aby skupić się na możliwościach ADR w tym zakresie.

Niestety, rozwiązania proponowane przez wiele linii lotniczych nie są w pełni zadowalające, gdyż nie biorą pod uwagę wszystkich przepisów prawnych, które powinny być stosowane (Konwencja Montrealska, Rozporządzenie 261/2004, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach Sturgeon i Nelson).

Prawa pasażera pozostają jednym z wyzwań dla przyszłości jednolitego rynku. Niniejszy raport ma na celu przedstawienie jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby zapewnić przestrzeganie praw pasażerów linii lotniczych.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25