Aktualności

16.11.2008 ostatecznym terminem dochodzenia roszczeń od Alitalii.

Osoby pragnące ubiegać się o ustalenie oraz wypłatę rekompensat uprasza się o nadsyłanie wniosków na następujący adres:

Cancelleria del Tribunale del Roma
Sezione fallimentare
Viale Giulio Cesare 54/B
Stanza 49
00192 Roma
Italia

Wnioski powinny zawierać:

  • Wypełniony formularz (w załączeniu)
  • Dokumenty potwierdzające słuszność roszczenia
  • Opis zdarzenia

Uprasza się o nadsyłanie wniosku oraz jego kopii. Jeśli istnieje taka możliwość, także w formacie PDF.
Roszczenia grupowe nie będą rozpatrywane
Wnioski mogą być sporządzone w języku ojczystym osoby ubiegającej się o uznanie roszczenia.

Więcej wiadomości na temat procedur przyznawania odszkodowań można uzyskać na:

www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it
www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

16.11.2008 ostatecznym terminem dochodzenia roszczeń od Alitalii.

Osoby pragnące ubiegać się o ustalenie oraz wypłatę rekompensat uprasza się o nadsyłanie wniosków na następujący adres:

Cancelleria del Tribunale del Roma
Sezione fallimentare
Viale Giulio Cesare 54/B
Stanza 49
00192 Roma
Italia

Wnioski powinny zawierać:

  • Wypełniony formularz (w załączeniu)
  • Dokumenty potwierdzające słuszność roszczenia
  • Opis zdarzenia

Uprasza się o nadsyłanie wniosku oraz jego kopii. Jeśli istnieje taka możliwość, także w formacie PDF.
Roszczenia grupowe nie będą rozpatrywane
Wnioski mogą być sporządzone w języku ojczystym osoby ubiegającej się o uznanie roszczenia.

Więcej wiadomości na temat procedur przyznawania odszkodowań można uzyskać na:

www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it
www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25