Kopia Purple Modern Watercolor Beauty Etsy Cover Photo (2)

Z okazji Światowego Dnia Walki z Podróbkami Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował raport z postrzegania własności intelektualnej 2023. Na potrzeby badania przeprowadzono ponad 25 000 wywiadów, pytając Europejczyków o ich wiedzę i stosunek do koncepcji własności intelektualnej. 

Główne wnioski z raportu EUIPO:

  • Zdecydowana większość Europejczyków (83%) wskazuje, że dobrze lub bardzo dobrze rozumie, co oznacza pojęcie „własności intelektualnej”. Zdecydowana większość zgadza się co do znaczenia poszanowania prawa własności intelektualnej, głównie dlatego, że jest to ważne dla ochrony praw i dochodów wynalazców, wydawców, twórców i artystów (93%).
  • Większość Europejczyków jest świadoma, że kupowanie podrobionych towarów może mieć negatywne skutki. Większość konsumentów postrzega zakup takich towarów jako wspieranie nieetycznych zachowań (83%) i organizacji przestępczych (80%). Mniej respondentów zgadza się, że podrabiane towary stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (66%).
  • Wyniki pokazują, że Europejczycy są bardzo otwarci na korzystanie z legalnych ofert treści cyfrowych. 80% Europejczyków wskazuje, że woli legalne źródła od nielegalnych alternatyw, pod warunkiem, że dostępna jest legalna opcja w przystępnej cenie. Świadomość legalnych ofert online jest również wysoka: 9 na 10 osób jest świadomych co najmniej jednego legalnej oferty treści dostępnej w ich kraju.
Skip to content