• Plan działania UE z 2020 r. dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym ma mieć wpływ na to, by produkty były trwalsze i nadawały się do naprawy.
 • W związku z tym, Komisja Europejska 16 czerwca 2023 roku przedstawiła propozycję nowych przepisów, które pomogą konsumentom dokonywać świadomych i zrównoważonych wyborów przy zakupie telefonów i tabletów.
 • Dzięki nim elektronika ma być bardziej wytrzymała na eksploatowanie, energooszczędna i łatwiejsza w naprawie.

Zgodnie z zaproponowanym rozporządzeniem w sprawie etykietowania energetycznego na smartfonach i tabletach wprowadzanych na rynek UE będą musiały być podane informacje na temat ich:

 • efektywności energetycznej,
 • trwałości baterii,
 • ochrony przed pyłem i wodą oraz
 • odporności na przypadkowe upadki.

Po raz pierwszy również produkt wprowadzony do sprzedaży na terenie UE będzie objęty wymogiem wyświetlania punktowej oceny możliwości jego naprawy.

Ma to pomóc konsumentom dokonywać bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów przy zakupie drobnej elektroniki użytku codziennego.

Telefony komórkowe i tablety produkowane zgodnie z nowymi przepisami przyniosą do 2030 r. roczne oszczędności sięgające blisko 14 terawatogodzin energii pierwotnej. Odpowiada to jednej trzeciej energii pierwotnej zużywanej obecnie przez te produkty. Nowe przepisy mają pomóc zoptymalizować wykorzystanie surowców krytycznych i ułatwić ich późniejszy recykling.

W nowych produktach stosowane będą istniejące i dobrze znane unijne etykiety energetyczne w skali od A do G, a dodatkowe informacje na temat produktu będzie można uzyskać w ogólnounijnej bazie danych, tzw. europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL).

Ponadto w nowo zatwierdzonym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu określono minimalne wymogi dotyczące telefonów komórkowych i bezprzewodowych oraz tabletów wprowadzanych do obrotu w UE, w tym:

 • Odporność na przypadkowe upadki lub zadrapania, ochronę przed pyłem i wodą oraz stosowanie wystarczająco trwałych baterii. Baterie powinny wytrzymać co najmniej 800 cykli ładowania i rozładowywania, zachowując przy tym co najmniej 80 proc. początkowej pojemności.
 • Przepisy dotyczące demontażu i naprawy, w tym zobowiązanie producentów do udostępniania punktom naprawy najważniejszych części zamiennych 
  w ciągu 5–10 dni roboczych oraz do 7 lat po zakończeniu sprzedaży danego modelu produktu na rynku UE.
 • Dostępność aktualizacji systemu operacyjnego przez dłuższy okres: co najmniej 5 lat od wprowadzenia produktu do obrotu.
 • Niedyskryminujący dostęp profesjonalnych punktów naprawy do wszelkiego wymagającego wymiany oprogramowania lub oprogramowania układowego.

Co dalej?

Wskazane przepisy dotyczące etykietowania energetycznego zostaną teraz przedłożone do kontroli Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na okres dwóch miesięcy, po czym nastąpi ich formalne przyjęcie, o ile współprawodawcy nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń do ich treści.

Aby wejście w życie tych dwóch aktów prawnych dotyczących tej samej kategorii produktów mogło odbyć się równolegle, ich publikacja w Dzienniku Urzędowym nastąpi tego samego dnia po przyjęciu przepisów dotyczących etykietowania energetycznego. Po wejściu w życie oba wnioski przewidują 
21-miesięczny okres przejściowy przed rozpoczęciem obowiązywania wymogów.  

Dowiedz się więcej:

Skip to content