• Po dialogu z Komisją Europejską i krajowymi organami konsumenckimi (sieć CPC) kilka dużych firm pośredniczących w rezerwacji lotów, zobowiązało się do lepszego informowania konsumentów o ich prawach w przypadku odwołania podróży przez linie lotnicze.
  • Pośrednicy internetowi zobowiązali się również do przekazywania zwrotów kosztów biletów w ciągu siedmiu dni od otrzymania od linii lotniczych, co oznacza, że ​​konsumenci powinni otrzymać je łącznie po 14 dniach.  

Zgodnie z prawami pasażerów w UE linie lotnicze odwołujące lot są zobowiązane do zwrotu kosztów biletów w ciągu siedmiu dni od momentu, gdy pasażer zdecydował się na zwrot kosztów lotu. Bilety lotnicze można również kupić korzystając z internetowych biur pośredniczących. W wyniku tego dialogu trzej główni europejscy pośrednicy lotniczy zapewniają, że konsumenci otrzymają zwrot pieniędzy maksymalnie w ciągu 14 dni. Ten krok pomaga również stworzyć uczciwe i równe szanse w branży podróży lotniczych.  

Korzyści dla podróżujących

W wyniku porozumienia pośrednicy lotniczy podjęli następujące zobowiązania:

  • W przypadku odwołanych lotów, internetowe biura podróży przekażą konsumentowi zwrot kosztów od linii lotniczej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez internetowe biuro podróży zwrotu od linii lotniczej. Spowoduje to zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni dla konsumentów, którzy kupili bilet za pośrednictwem internetowego biura podróży. Pozostałe zaległości w przekazywaniu zwrotów otrzymanych od linii lotniczych zostały lub miały zostać nadrobione najpóźniej do 30 czerwca 2023 r .      
  • Numer telefonu i adres e-mail internetowych biur podróży zostaną podane w sekcjach pomocy technicznej lub „kontakt” na ich stronach internetowych lub za ich pośrednictwem – tak, aby konsumenci mogli komunikować się z nimi również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
  • Informacje na temat konkretnych korzyści związanych z różnymi pakietami usług oferowanych przez internetowe biura podróży będą bardziej przejrzyste dla konsumentów.
  • Konsumenci zostaną jasno poinformowani o swoich ustawowych prawach wynikających z rozporządzenia w sprawie praw pasażerów linii lotniczych do zmiany planu podróży lub zwrotu kosztów w przypadku odwołania ich lotów przez linię lotniczą. Zostaną również wyraźnie poinformowani, jeśli lot został odwołany.    
  • Konsumenci zostaną jasno poinformowani o konsekwencjach, jakie określone usługi oferowane przez pośredników linii lotniczych mogą mieć dla praw konsumentów w przypadku zakłócenia lotu (np. że dane kontaktowe mogły nie zostać przekazane liniom lotniczym lub że w przypadku podróż jest odwołana, druga część może nadal wymagać zapłaty, jeżeli nie ma wzajemnego połączenia między lotami składającymi się na podróż).    

Trzej najwięksi europejscy pośrednicy lotniczy zgodzili się wprowadzić zmiany w swoich praktykach jeszcze przed nadchodzącym sezonem wakacyjnym.

Dowiedz się więcej:

Skip to content