Komisja przedstawiła listę platform i wyszukiwarek internetowych zobowiązanych do zmian

KE ogłosiła pierwsze decyzje o wyznaczeniu w ramach aktu o usługach cyfrowych kilkunastu platform internetowych i dwóch wyszukiwarek internetowych, które mają co najmniej 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. 

Platformy zostały wyznaczone na podstawie danych dotyczących użytkowników, które przedsiębiorstwa opublikowały do 17 lutego 2023 r.

Kolejne kroki w odniesieniu do wyznaczonych platform i wyszukiwarek

Po wyznaczeniu przedsiębiorstwa muszą w ciągu czterech miesięcy wywiązać się z pełnego zestawu nowych obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych. Mają one na celu wzmocnienie pozycji i ochronę użytkowników w internecie, w tym małoletnich, poprzez nałożenie na wyznaczone usługi wymogu oceny i ograniczania ryzyka systemowego oraz zapewnienia solidnych narzędzi moderowania treści. Są to:

 • Użytkownicy otrzymają jasne wytłumaczenie, dlaczego rekomendowane im są określone treści i będą mieli prawo do rezygnacji z systemów rekomendacji opartych na profilowaniu;
 • Użytkownicy będą mogli łatwo zgłaszać nielegalne treści, a platformy będą musiały przetwarzać takie zgłoszenia z należytą starannością;
 • Reklamy nie mogą być wyświetlane na podstawie wrażliwych danych użytkownika (takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub orientacja seksualna);
 • Platformy muszą oznaczać wszystkie reklamy i informować użytkowników o tym, kto je promuje.
 • Platformy muszą zapewnić zrozumiałe i proste streszczenie warunków korzystania z  usług w językach państw członkowskich, w których działają.
 • Platformy będą musiały przeprojektować swoje systemy, aby zapewnić wysoki poziom prywatności, ochrony i bezpieczeństwa małoletnich;
 • Reklama ukierunkowana i oparta na profilowaniu dzieci nie jest już dozwolona;
 • Specjalne oceny ryzyka, w tym dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, będą musiały zostać przekazane Komisji cztery miesiące po wyznaczeniu i podane do wiadomości publicznej najpóźniej po roku;
 • Platformy będą musiały przeprojektować swoje usługi, w tym interfejsy, systemy rekomendacji, warunki korzystania z usług, aby ograniczyć
  te zagrożenia.
 • Platformy i wyszukiwarki muszą przeciwdziałać ryzyku związanemu z rozpowszechnianiem nielegalnych treści w internecie oraz negatywnym skutkom dla wolności wypowiedzi i informacji;
 • Platformy muszą mieć jasne warunki oraz egzekwować je z należytą starannością i w sposób niearbitralny;
 • Platformy muszą posiadać mechanizm umożliwiający użytkownikom zgłaszanie nielegalnych treści i szybkie reagowanie na powiadomienia;
 • Platformy muszą analizować konkretne zagrożenia i wprowadzać środki ograniczające ryzyko – na przykład w odniesieniu do rozprzestrzeniania dezinformacji i nieautentycznego korzystania z usługi.
 • Platformy muszą zapewnić, aby ich oceny ryzyka i zgodność ze wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z aktu o usługach cyfrowych były poddawane zewnętrznemu i niezależnemu audytowi;
 • Będą musiały zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do publicznie dostępnych danych; później ustanowiony zostanie specjalny mechanizm dla zweryfikowanych analityków danych ;
 • Będą musiały publikować repozytoria wszystkich reklam dostarczanych na ich interfejsie;
 • Platformy muszą publikować sprawozdania z przejrzystości na temat decyzji dotyczących moderowania treści i zarządzania ryzykiem.

Kontekst

15 grudnia 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie aktu o usługach cyfrowych wraz z wnioskiem w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, które to akty mają stanowić kompleksowe ramy prawne zapewniające bezpieczniejsze i bardziej sprawiedliwe środowisko cyfrowe dla wszystkich. 16 listopada 2022 r.
w następstwie porozumienia politycznego osiągniętego przez współprawodawców UE w kwietniu 2022 r. wszedł w życie akt prawny o usługach cyfrowych.

Dowiedz się więcej