Archives:

  • Posłuchaj eksperta

    Konsument w Europie

    Podstawowe prawa konsumenta w Unii Europejskiej oraz zakres pomocy sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

    Wypowiedzi udziela Piotr Stańczak, Dyrektor ECK

    · 7 grudnia 2017 · 14:34

Strona internetowa jest częścią działania 785592 – ECC PL FPA 2018-2021, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.