Aktualności

W wyniku unijnego dochodzenia usunięto nieprawidłowości na 70 proc. nieuczciwych stron internetowych sprzedających dzwonki do telefonów komórkowych

Europejczycy posiadają łącznie ponad 495 milionów telefonów komórkowych. Szacuje się, że dzwonki do telefonów stanowią 29% całego rynku dodatków do telefonów komórkowych w Europie w 2007 r. (około 10% więcej w porównaniu z 2006 r.). Wartość sprzedaży dzwonków w Europie w 2007 r. szacuje się na 691 mln euro.

Komisarz UE ds. konsumentów, Meglena Kunewa, powiedziała: “To ogólnounijne dochodzenie zostało przeprowadzone w odpowiedzi na setki skarg od rodziców i konsumentów z wielu różnych krajów UE. Nie możemy pozwalać na to, by młodzi ludzie padali ofiarą takich oszustw, jak wprowadzająca w błąd reklama, skłaniająca ich do zawierania umowy o abonament na rzekomo darmowe dzwonki do telefonów komórkowych. Poza tym rodzice nie powinni być niemile zaskakiwani swoimi rachunkami za telefon, gdy ich dzieci przypadkowo zobowiążą się do płatności, których się nie spodziewały. Rezultaty tej akcji pokazują, że ogólnounijna współpraca przy egzekwowaniu przepisów może być bardzo skuteczna w usuwaniu nieprawdłowości na rynku z korzyścią dla konsumentów. Tego typu wspólne działania będą w przyszłości ważnym obszarem działania unijnej polityki konsumenckiej.”

Dr Paolo Saba, Dyrektor Generalny Dyrekcji Ochrony Konsumenta we włoskim Urzędzie Antymonopolowym, powiedział: “Według włoskich organów ochrony konkurencji dzięki tej inicjatywie osiągnięto istotne rezultaty w interesie konsumentów dokonujących zakupów online i zakupów transgranicznych. Osiągnięcia te stanowią ważny krok w kierunku bardziej skutecznej ochrony europejskich konsument ów i bardziej zintegrowanej europejskiej polityki ochrony konsumentów.”

Wyniki przeglądu z 2008 r. dotyczącego dzwonków do telefonów komórkowych

 • Problemy zostały rozwiązane w przypadku 70 proc. z 301 zbadanych stron (poprawiono 159 stron (52 proc), a 54 zlikwidowano (17 proc.) (zob. wyniki dla poszczególnych państw członkowskich w tabeli w MEMO/09/505 – w języku angielskim).
 • Ponad połowa z tych stron jest adresowana szczególnie do dzieci (54 proc., 163 strony), wykorzystując bohaterów kreskówek, znane postaci z TV lub też wymaga się na nich zgody rodziców.
 • Na wielu stronach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość (zob. MEMO/09/505 w języku angielskim).

 

Trzy główne problemy stwierdzone na zbadanych stronach

 • Na 41 proc. wszystkich skontrolowanych stron stwierdzono nieprawidłowości związane z informacjami o ofercie cenowej (124 strony z 301). Na wielu stronach informacje o cenach były niepełne lub w ogóle ich nie podawano – do momentu pobrania opłat z rachunku telefonicznego konsumenta. W szczególności w przypadku abonamentu nie pojawiało się słowo “abonament” lub nie wskazywano dokładnie czasu jego trwania.
 • Na 75 proc. wszystkich skontrolowanych stron brakowało danych kontaktowych sprzedawcy – nazwa sprzedawcy, adres siedziby lub inne dane kontaktowe były niekompletne (225 stron z 301). Jest to niezgodne z prawem UE, a mianowicie z dyrektywą o handlu elektronicznym i z dyrektywą o sprzedaży na odległość (zob. MEMO/09/505 w języku angielskim), które wymagają od usługodawcy podania swoich danych, w tym adresu e-mail.
 • 35 proc. (105 z 301) zbadanych stron przedstawiało informacje w sposób wprowadzający w błąd. Informacje na temat umowy były dostępne na stronie, ale podane drobnym drukiem lub trudne do znalezienia. W 28 proc. przypadków informacji wprowadzających w błąd usługi były reklamowane jako “darmowe”, ale konsument był wprowadzany w błąd i później dowiadywał się, że musi ponieść opłaty lub został związany długookresową umową.

 

Włochy zastosowały wysokie kary

We Włoszech (w lutym i w maju 2009 r.) 9 przedsiębiorstw, którym w ramach tego przeglądu udowodniono naruszenie prawa, otrzymały kary na łączną kwotę około 2 mln euro. Przedsiębiorstwa te to Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G, Zeng, Fox Mobile i Tutto gratis. Według włoskiego Urzędu Antymonopolowego należało ukarać te przedsiębiorstwa za nieprzedstawienie jasnych informacji (np. o liczbie dzwonków za wymienioną cenę lub o ich kosztach).

Kolejne kroki

Władze krajowe będą kontynuować prace nad usunięciem nieprawidłowości w pozostałych przypadkach. Nadal będzie funkcjonował system ogólnounijnych dochodzeń przeglądowych. Na lata 2009-2010 zaplanowano kilka kolejnych przeglądów i wspólnych akcji.

 

Więcej informacji w dokumencie MEMO/09/505 oraz na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm.

 

 

Źródło: materiał prasowy Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy Konsumenckie

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

W wyniku unijnego dochodzenia usunięto nieprawidłowości na 70 proc. nieuczciwych stron internetowych sprzedających dzwonki do telefonów komórkowych

Europejczycy posiadają łącznie ponad 495 milionów telefonów komórkowych. Szacuje się, że dzwonki do telefonów stanowią 29% całego rynku dodatków do telefonów komórkowych w Europie w 2007 r. (około 10% więcej w porównaniu z 2006 r.). Wartość sprzedaży dzwonków w Europie w 2007 r. szacuje się na 691 mln euro.

Komisarz UE ds. konsumentów, Meglena Kunewa, powiedziała: “To ogólnounijne dochodzenie zostało przeprowadzone w odpowiedzi na setki skarg od rodziców i konsumentów z wielu różnych krajów UE. Nie możemy pozwalać na to, by młodzi ludzie padali ofiarą takich oszustw, jak wprowadzająca w błąd reklama, skłaniająca ich do zawierania umowy o abonament na rzekomo darmowe dzwonki do telefonów komórkowych. Poza tym rodzice nie powinni być niemile zaskakiwani swoimi rachunkami za telefon, gdy ich dzieci przypadkowo zobowiążą się do płatności, których się nie spodziewały. Rezultaty tej akcji pokazują, że ogólnounijna współpraca przy egzekwowaniu przepisów może być bardzo skuteczna w usuwaniu nieprawdłowości na rynku z korzyścią dla konsumentów. Tego typu wspólne działania będą w przyszłości ważnym obszarem działania unijnej polityki konsumenckiej.”

Dr Paolo Saba, Dyrektor Generalny Dyrekcji Ochrony Konsumenta we włoskim Urzędzie Antymonopolowym, powiedział: “Według włoskich organów ochrony konkurencji dzięki tej inicjatywie osiągnięto istotne rezultaty w interesie konsumentów dokonujących zakupów online i zakupów transgranicznych. Osiągnięcia te stanowią ważny krok w kierunku bardziej skutecznej ochrony europejskich konsument ów i bardziej zintegrowanej europejskiej polityki ochrony konsumentów.”

Wyniki przeglądu z 2008 r. dotyczącego dzwonków do telefonów komórkowych

 • Problemy zostały rozwiązane w przypadku 70 proc. z 301 zbadanych stron (poprawiono 159 stron (52 proc), a 54 zlikwidowano (17 proc.) (zob. wyniki dla poszczególnych państw członkowskich w tabeli w MEMO/09/505 – w języku angielskim).
 • Ponad połowa z tych stron jest adresowana szczególnie do dzieci (54 proc., 163 strony), wykorzystując bohaterów kreskówek, znane postaci z TV lub też wymaga się na nich zgody rodziców.
 • Na wielu stronach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość (zob. MEMO/09/505 w języku angielskim).

 

Trzy główne problemy stwierdzone na zbadanych stronach

 • Na 41 proc. wszystkich skontrolowanych stron stwierdzono nieprawidłowości związane z informacjami o ofercie cenowej (124 strony z 301). Na wielu stronach informacje o cenach były niepełne lub w ogóle ich nie podawano – do momentu pobrania opłat z rachunku telefonicznego konsumenta. W szczególności w przypadku abonamentu nie pojawiało się słowo “abonament” lub nie wskazywano dokładnie czasu jego trwania.
 • Na 75 proc. wszystkich skontrolowanych stron brakowało danych kontaktowych sprzedawcy – nazwa sprzedawcy, adres siedziby lub inne dane kontaktowe były niekompletne (225 stron z 301). Jest to niezgodne z prawem UE, a mianowicie z dyrektywą o handlu elektronicznym i z dyrektywą o sprzedaży na odległość (zob. MEMO/09/505 w języku angielskim), które wymagają od usługodawcy podania swoich danych, w tym adresu e-mail.
 • 35 proc. (105 z 301) zbadanych stron przedstawiało informacje w sposób wprowadzający w błąd. Informacje na temat umowy były dostępne na stronie, ale podane drobnym drukiem lub trudne do znalezienia. W 28 proc. przypadków informacji wprowadzających w błąd usługi były reklamowane jako “darmowe”, ale konsument był wprowadzany w błąd i później dowiadywał się, że musi ponieść opłaty lub został związany długookresową umową.

 

Włochy zastosowały wysokie kary

We Włoszech (w lutym i w maju 2009 r.) 9 przedsiębiorstw, którym w ramach tego przeglądu udowodniono naruszenie prawa, otrzymały kary na łączną kwotę około 2 mln euro. Przedsiębiorstwa te to Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G, Zeng, Fox Mobile i Tutto gratis. Według włoskiego Urzędu Antymonopolowego należało ukarać te przedsiębiorstwa za nieprzedstawienie jasnych informacji (np. o liczbie dzwonków za wymienioną cenę lub o ich kosztach).

Kolejne kroki

Władze krajowe będą kontynuować prace nad usunięciem nieprawidłowości w pozostałych przypadkach. Nadal będzie funkcjonował system ogólnounijnych dochodzeń przeglądowych. Na lata 2009-2010 zaplanowano kilka kolejnych przeglądów i wspólnych akcji.

 

Więcej informacji w dokumencie MEMO/09/505 oraz na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm.

 

 

Źródło: materiał prasowy Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy Konsumenckie

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25