Aktualności

W dniu 27 czerwca 2008 r. w siedzibie Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie miało miejsce spotkanie pani Megleny Kunevy Komisarz ds. Konsumentów z organizacjami konsumenckimi

W celu usprawnienia funkcjonowania Wspólnego Rynku, konsumentom winny być skutecznie zagwarantowane możliwości egzekwowania ich praw i uzyskiwania zadośćuczynienia gdy ich sprawy nie są prowadzone właściwie.
Obecnie, każde państwo członkowskie EU ma swoje własne krajowe procedury uzyskiwania przez konsumenta zadośćuczynienia. Jedne są bardziej skuteczne niż inne, przy czym nie we wszystkich państwach członkowskich umożliwia się dochodzenie zbiorowe zadośćuczynienia (tzw. collective redress).
Komisja podjęła już kroki zmierzające do ulepszenia systemów które pozwolą obywatelom rozwiązywać problemy, które mogą oni napotykać przy zakupie dóbr i usług. Podjęte środki obejmują działania wspierające mechanizmy Alternatywnego Rozwiązania Sporu, poprzez:

  • ustanowienie europejskiej transgranicznej procedury dla drobnych roszczeń procedura (wejdzie w życie od 1 stycznia 2009)
  • przyjęcie w maju br. Dyrektywy w sprawie mediacji.
  • Komisja również uruchomiła dwa projekty badawcze w celu dalszego zgłębienia szans rozwoju europejskiej procedury zbiorowego zadośćuczynienia; jeden z nich analizuje sprawność funkcjonowania obecnie istniejących mechanizmów dochodzenia zbiorowego zadośćuczynienia; drugi projekt bada, problemy, przed którymi konsumenci stają przy dochodzeniu masowych skarg; wyniki tych podjętych badań, wraz z opiniami otrzymanymi z państw członkowskich jak i od interesariuszy, zostaną wykorzystane przez Komisję dla przygotowania komunikatu przed końcem roku 2008; komunikat stanie się punktem wyjścia dla szerokiej konsultacji co do możliwych rozwiązań dostępnych w obszarze dochodzenia zbiorowego zadośćuczynienia przez konsumentów.
· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

W dniu 27 czerwca 2008 r. w siedzibie Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie miało miejsce spotkanie pani Megleny Kunevy Komisarz ds. Konsumentów z organizacjami konsumenckimi

W celu usprawnienia funkcjonowania Wspólnego Rynku, konsumentom winny być skutecznie zagwarantowane możliwości egzekwowania ich praw i uzyskiwania zadośćuczynienia gdy ich sprawy nie są prowadzone właściwie.
Obecnie, każde państwo członkowskie EU ma swoje własne krajowe procedury uzyskiwania przez konsumenta zadośćuczynienia. Jedne są bardziej skuteczne niż inne, przy czym nie we wszystkich państwach członkowskich umożliwia się dochodzenie zbiorowe zadośćuczynienia (tzw. collective redress).
Komisja podjęła już kroki zmierzające do ulepszenia systemów które pozwolą obywatelom rozwiązywać problemy, które mogą oni napotykać przy zakupie dóbr i usług. Podjęte środki obejmują działania wspierające mechanizmy Alternatywnego Rozwiązania Sporu, poprzez:

  • ustanowienie europejskiej transgranicznej procedury dla drobnych roszczeń procedura (wejdzie w życie od 1 stycznia 2009)
  • przyjęcie w maju br. Dyrektywy w sprawie mediacji.
  • Komisja również uruchomiła dwa projekty badawcze w celu dalszego zgłębienia szans rozwoju europejskiej procedury zbiorowego zadośćuczynienia; jeden z nich analizuje sprawność funkcjonowania obecnie istniejących mechanizmów dochodzenia zbiorowego zadośćuczynienia; drugi projekt bada, problemy, przed którymi konsumenci stają przy dochodzeniu masowych skarg; wyniki tych podjętych badań, wraz z opiniami otrzymanymi z państw członkowskich jak i od interesariuszy, zostaną wykorzystane przez Komisję dla przygotowania komunikatu przed końcem roku 2008; komunikat stanie się punktem wyjścia dla szerokiej konsultacji co do możliwych rozwiązań dostępnych w obszarze dochodzenia zbiorowego zadośćuczynienia przez konsumentów.
Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25