Aktualności

UE zwiększa ochronę urlopowiczów, którzy korzystają z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare) lub przystępują do klubów zniżek wakacyjnych

Celem tej regulacji jest dalsze zwiększanie zaufania konsumentów do ofert timesharingowych (branży wartej ponad 10,5 mln EUR i zapewniającej około 40 000 miejsc pracy w całej UE). Nowe przepisy dążą także do wyeliminowania nieuczciwych podmiotów gospodarczych, które mogą nadszarpnąć reputację przedsiębiorców działających zgodnie z prawem i przysporzyć kłopotów konsumentom. Zgodnie z dyrektywą UE z 1994 r. dotyczącą timesharingu konsumenci mają podstawowe prawa – do jasnej informacji, do odstąpienia od umowy i zmiany decyzji; ponadto zakazane jest pobieranie kaucji.

Opublikowany projekt ma na celu usunięcie luk w obecnie obowiązujących przepisach. Po pierwsze, zakres obowiązywania dyrektywy UE z 1994 r. dotyczącej prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie obejmie nowe produkty, które pojawiły się na rynku, takie jak kluby zniżek wakacyjnych i zbliżone do timeshare oferty wakacji na statku wycieczkowym, barce lub w przyczepie; po drugie, ochrona zostanie rozszerzona na tak istotne obszary, jak odsprzedaż ofert timeshare i kluby wymiany.

Nowe przepisy powinny zapewnić konsumentom jednakowo wysoki poziom ochrony w całej UE, a także stworzyć równe reguły gry rynkowej dla sprzedaży prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie, jak i pewnych innych ofert wakacyjnych.

 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm http://www.konsument.gov.pl/pl/timesharing/index.html

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

UE zwiększa ochronę urlopowiczów, którzy korzystają z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare) lub przystępują do klubów zniżek wakacyjnych

Celem tej regulacji jest dalsze zwiększanie zaufania konsumentów do ofert timesharingowych (branży wartej ponad 10,5 mln EUR i zapewniającej około 40 000 miejsc pracy w całej UE). Nowe przepisy dążą także do wyeliminowania nieuczciwych podmiotów gospodarczych, które mogą nadszarpnąć reputację przedsiębiorców działających zgodnie z prawem i przysporzyć kłopotów konsumentom. Zgodnie z dyrektywą UE z 1994 r. dotyczącą timesharingu konsumenci mają podstawowe prawa – do jasnej informacji, do odstąpienia od umowy i zmiany decyzji; ponadto zakazane jest pobieranie kaucji.

Opublikowany projekt ma na celu usunięcie luk w obecnie obowiązujących przepisach. Po pierwsze, zakres obowiązywania dyrektywy UE z 1994 r. dotyczącej prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie obejmie nowe produkty, które pojawiły się na rynku, takie jak kluby zniżek wakacyjnych i zbliżone do timeshare oferty wakacji na statku wycieczkowym, barce lub w przyczepie; po drugie, ochrona zostanie rozszerzona na tak istotne obszary, jak odsprzedaż ofert timeshare i kluby wymiany.

Nowe przepisy powinny zapewnić konsumentom jednakowo wysoki poziom ochrony w całej UE, a także stworzyć równe reguły gry rynkowej dla sprzedaży prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie, jak i pewnych innych ofert wakacyjnych.

 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm http://www.konsument.gov.pl/pl/timesharing/index.html

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25