Aktualności

UE wytycza nowe normy bezpieczeństwa produktów do spania dla niemowląt i małych dzieci

Wypadki związane z łóżeczkami powodują więcej przypadków zgonów dzieci niż jakikolwiek inny produkt dziecięcy*. Zgodnie z danymi Europejskiej Bazy Danych o Urazach w latach 2005-2007 w Unii Europejskiej doszło do 17 tys. wypadków z udziałem przebywających w łóżeczku dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Mimo że materace łóżeczkowe, osłony na łóżeczko, podwieszane łóżeczka dziecięce, pościel dziecięca i śpiworki dla dzieci często powodują poważne, a niekiedy śmiertelne wypadki, obecnie nie ma w UE norm bezpieczeństwa dotyczących tych produktów. Proponowane nowe normy zmniejszą ryzyko wypadków polegających na przykład na udławieniu się luźnymi częściami produktów, uwięźnięciu dziecka w szczelinach i otworach z powodu złej konstrukcji materaca bądź uduszeniu sznurkami lub pętlami. Wprowadzone zostaną także inne niezbędne normy, takie jak wymogi dotyczące stabilności i konstrukcji podwieszanych łóżeczek dziecięcych, aby ograniczyć ryzyko wypadnięcia dziecka i doznania przez nie urazu. Proponowane normy bezpieczeństwa zostały przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na okres kontroli wynoszący trzy miesiące, a następnie będą skierowane do kolegium członków Komisji celem wydania formalnej decyzji przed przesłaniem europejskim organom normalizacyjnym.

Europejska komisarz ds. konsumentów, Meglena Kunewa, powiedziała: “Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci pozostawiamy ich rodzicom lub opiekunom. My dbamy o to, by rodzice, którzy chcą używać tych produktów, nie musieli martwić się o ich bezpieczeństwo. Musimy czuwać nad dobrem naszych najbardziej bezbronnych konsumentów. Instrukcje użytkowania powinny być bardzo jasne; produkty muszą być naprawdę maksymalnie bezpieczne oraz muszą przejść wszystkie konieczne testy bezpieczeństwa.”

Sytuacja obecna:
Zaaprobowane dziś normy są częścią szerszego programu działań Komisji i państw członkowskich, mającego na celu aktualizację norm bezpieczeństwa dla produktów dziecięcych w UE. Na całym świecie istnieje szereg dowodów wskazujących na to, że produkty takie powodują bardzo liczne wypadki i urazy we wczesnym dzieciństwie.
Przykładowo w USA w 2007 r. oddziały ratunkowe odnotowały około 62 tys. urazów związanych z produktami dziecięcymi u dzieci poniżej piątego roku życia. W latach 2007-2008 Komisja Europejska przeprowadziła, po zasięgnięciu opinii państw członkowskich, badanie wskazujące produkty dziecięce stwarzające największe zagrożenie, w odniesieniu do których nie ma norm bezpieczeństwa lub obowiązujące normy nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka. W badaniu tym wskazano m.in. 5 produktów, które były przedmiotem dzisiejszego głosowania.

Problemy dotyczące artykułów dziecięcych do spania
Z produktami tymi związane są głównie następujące zagrożenia:

  • Materace łóżeczkowe. Podstawowe ryzyko to uwięźnięcie i zagrożenia związane z łatwopalnością. Uwięźnięcie dziecka może być konsekwencją problemów z konstrukcją materaca, np. jego nieodpowiedniego rozmiaru, gdy za mały materac pozostawia szczeliny, w których dziecko może uwięznąć lub udusić się. Zagrożenia wiążą się także z niespełnieniem wymogów dotyczących palności.
  • Śpiworki dla dzieci i osłony na łóżeczko. Podstawowe ryzyko związane jest z uduszeniem, w tym uduszeniem w wyniku zablokowania dróg oddechowych, oraz zadławieniem, spowodowanym sznurkami, pętlami, dającymi się odłączyć częściami lub wydostającym się z produktu wypełnieniem.
  • Pościel dziecięca. Główne zagrożenia wiążą się z uduszeniem i przegrzaniem. Przy braku odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa produkty te mogą zwiększyć częstość występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt ze względu na ryzyko przegrzania i asfiksji.
  • Podwieszane łóżeczka dziecięce. Podstawowe ryzyko związane z produktem to uduszenie, uwięźnięcie oraz urazy, spowodowane błędami konstrukcyjnymi, w szczególności niestabilnością i brakiem wytrzymałości konstrukcji łóżeczka.

Kontekst
Niemowlęta śpią codziennie średnio 16 godzin, a dzieci w wieku 3-5 lat nadal sypiają 11-13 godzin dziennie. Niemowlęta i małe dzieci przez pierwsze pięć lat życia spędzają co najmniej połowę doby w przestrzeni sypialnej. Produkty stosowane w tej przestrzeni muszą być bezpieczne, ponieważ to tam niemowlęta i małe dzieci są zwykle pozostawiane na dłuższy czas bez nadzoru.

Propozycje
Nowe normy UE wprowadzą nowe wymogi bezpieczeństwa celem poprawy ogólnego bezpieczeństwa wymienionych produktów. Na przykład materace łóżeczkowe będą musiały być zaprojektowane w sposób minimalizujący ryzyko uwięźnięcia lub asfiksji, tak aby nie było szczelin między materacem i podstawą łóżeczka i by dziecko znajdujące się w łóżeczku nie mogło łatwo podnieść materaca. Śpiworki dla dzieci, pościel dziecięca i osłony na łóżeczko nie będą mogły mieć sznurków, pętli, małych, dających się odłączyć części lub ostrych krawędzi mogących powodować uduszenie, w tym uduszenie w wyniku zablokowania dróg oddechowych, lub inne urazy. Ostrzeżenia i instrukcje będą musiały zawierać jasne informacje o wszelkim ryzyku związanym konkretnie z danym produktem. Uwzględniono także wymogi higieniczne. (Zob. MEMO/09/473 w języku angielskim).

Co dalej?
Wniosek Komisji zostanie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę (3-miesięczny okres kontroli), a następnie będzie skierowany do kolegium członków Komisji celem wydania formalnej decyzji. Następnie Europejski Komitet Normalizacyjny zostanie uprawniony do rozpoczęcia prac nad nowymi normami dla produktów, które to prace mogą trwać do dwóch lat.

Informacje na temat wymienionego badania można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results.

* Amerykańska Komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich (CPSC), 2009

Źródło: materiały prasowe Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy Konsumenckie

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

UE wytycza nowe normy bezpieczeństwa produktów do spania dla niemowląt i małych dzieci

Wypadki związane z łóżeczkami powodują więcej przypadków zgonów dzieci niż jakikolwiek inny produkt dziecięcy*. Zgodnie z danymi Europejskiej Bazy Danych o Urazach w latach 2005-2007 w Unii Europejskiej doszło do 17 tys. wypadków z udziałem przebywających w łóżeczku dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Mimo że materace łóżeczkowe, osłony na łóżeczko, podwieszane łóżeczka dziecięce, pościel dziecięca i śpiworki dla dzieci często powodują poważne, a niekiedy śmiertelne wypadki, obecnie nie ma w UE norm bezpieczeństwa dotyczących tych produktów. Proponowane nowe normy zmniejszą ryzyko wypadków polegających na przykład na udławieniu się luźnymi częściami produktów, uwięźnięciu dziecka w szczelinach i otworach z powodu złej konstrukcji materaca bądź uduszeniu sznurkami lub pętlami. Wprowadzone zostaną także inne niezbędne normy, takie jak wymogi dotyczące stabilności i konstrukcji podwieszanych łóżeczek dziecięcych, aby ograniczyć ryzyko wypadnięcia dziecka i doznania przez nie urazu. Proponowane normy bezpieczeństwa zostały przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na okres kontroli wynoszący trzy miesiące, a następnie będą skierowane do kolegium członków Komisji celem wydania formalnej decyzji przed przesłaniem europejskim organom normalizacyjnym.

Europejska komisarz ds. konsumentów, Meglena Kunewa, powiedziała: “Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci pozostawiamy ich rodzicom lub opiekunom. My dbamy o to, by rodzice, którzy chcą używać tych produktów, nie musieli martwić się o ich bezpieczeństwo. Musimy czuwać nad dobrem naszych najbardziej bezbronnych konsumentów. Instrukcje użytkowania powinny być bardzo jasne; produkty muszą być naprawdę maksymalnie bezpieczne oraz muszą przejść wszystkie konieczne testy bezpieczeństwa.”

Sytuacja obecna:
Zaaprobowane dziś normy są częścią szerszego programu działań Komisji i państw członkowskich, mającego na celu aktualizację norm bezpieczeństwa dla produktów dziecięcych w UE. Na całym świecie istnieje szereg dowodów wskazujących na to, że produkty takie powodują bardzo liczne wypadki i urazy we wczesnym dzieciństwie.
Przykładowo w USA w 2007 r. oddziały ratunkowe odnotowały około 62 tys. urazów związanych z produktami dziecięcymi u dzieci poniżej piątego roku życia. W latach 2007-2008 Komisja Europejska przeprowadziła, po zasięgnięciu opinii państw członkowskich, badanie wskazujące produkty dziecięce stwarzające największe zagrożenie, w odniesieniu do których nie ma norm bezpieczeństwa lub obowiązujące normy nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka. W badaniu tym wskazano m.in. 5 produktów, które były przedmiotem dzisiejszego głosowania.

Problemy dotyczące artykułów dziecięcych do spania
Z produktami tymi związane są głównie następujące zagrożenia:

  • Materace łóżeczkowe. Podstawowe ryzyko to uwięźnięcie i zagrożenia związane z łatwopalnością. Uwięźnięcie dziecka może być konsekwencją problemów z konstrukcją materaca, np. jego nieodpowiedniego rozmiaru, gdy za mały materac pozostawia szczeliny, w których dziecko może uwięznąć lub udusić się. Zagrożenia wiążą się także z niespełnieniem wymogów dotyczących palności.
  • Śpiworki dla dzieci i osłony na łóżeczko. Podstawowe ryzyko związane jest z uduszeniem, w tym uduszeniem w wyniku zablokowania dróg oddechowych, oraz zadławieniem, spowodowanym sznurkami, pętlami, dającymi się odłączyć częściami lub wydostającym się z produktu wypełnieniem.
  • Pościel dziecięca. Główne zagrożenia wiążą się z uduszeniem i przegrzaniem. Przy braku odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa produkty te mogą zwiększyć częstość występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt ze względu na ryzyko przegrzania i asfiksji.
  • Podwieszane łóżeczka dziecięce. Podstawowe ryzyko związane z produktem to uduszenie, uwięźnięcie oraz urazy, spowodowane błędami konstrukcyjnymi, w szczególności niestabilnością i brakiem wytrzymałości konstrukcji łóżeczka.

Kontekst
Niemowlęta śpią codziennie średnio 16 godzin, a dzieci w wieku 3-5 lat nadal sypiają 11-13 godzin dziennie. Niemowlęta i małe dzieci przez pierwsze pięć lat życia spędzają co najmniej połowę doby w przestrzeni sypialnej. Produkty stosowane w tej przestrzeni muszą być bezpieczne, ponieważ to tam niemowlęta i małe dzieci są zwykle pozostawiane na dłuższy czas bez nadzoru.

Propozycje
Nowe normy UE wprowadzą nowe wymogi bezpieczeństwa celem poprawy ogólnego bezpieczeństwa wymienionych produktów. Na przykład materace łóżeczkowe będą musiały być zaprojektowane w sposób minimalizujący ryzyko uwięźnięcia lub asfiksji, tak aby nie było szczelin między materacem i podstawą łóżeczka i by dziecko znajdujące się w łóżeczku nie mogło łatwo podnieść materaca. Śpiworki dla dzieci, pościel dziecięca i osłony na łóżeczko nie będą mogły mieć sznurków, pętli, małych, dających się odłączyć części lub ostrych krawędzi mogących powodować uduszenie, w tym uduszenie w wyniku zablokowania dróg oddechowych, lub inne urazy. Ostrzeżenia i instrukcje będą musiały zawierać jasne informacje o wszelkim ryzyku związanym konkretnie z danym produktem. Uwzględniono także wymogi higieniczne. (Zob. MEMO/09/473 w języku angielskim).

Co dalej?
Wniosek Komisji zostanie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę (3-miesięczny okres kontroli), a następnie będzie skierowany do kolegium członków Komisji celem wydania formalnej decyzji. Następnie Europejski Komitet Normalizacyjny zostanie uprawniony do rozpoczęcia prac nad nowymi normami dla produktów, które to prace mogą trwać do dwóch lat.

Informacje na temat wymienionego badania można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results.

* Amerykańska Komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich (CPSC), 2009

Źródło: materiały prasowe Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy Konsumenckie

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25