Aktualności

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych na Cyprze, w Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech

Dziś w Brukseli opublikowano ostateczne rezultaty programu, w tym także pięć przykładowych analiz produktów oraz aktualne dane dotyczące nakładu czasopism. W ciągu trzech lat w ramach tego unijnego programu współfinansowano łącznie 18 testów porównawczych przeprowadzanych na użytek organizacji konsumenckich i obejmujących szeroką gamę produktów codziennego użytku – od pralek po cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odkurzacze, urządzenia przytrzymujące dla dzieci, środki piorące, emulsje do opalania, przenośne odtwarzacze muzyczne i odbiorniki telewizyjne. Celem programu jest zapewnienie organizacjom konsumenckim finansowania, szkoleń i specjalistycznej wiedzy, tak aby umożliwić im przeprowadzanie testów produktów i publikowanie ich wyników w czasopismach konsumenckich.

Meglena Kunewa, komisarz UE ds. konsumentów, powiedziała: “Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu.” Komisarz dodała: “Obrońcy praw konsumentów w Europie od lat jednoczyli się w wysiłkach, by uzyskać niezależne i wiarygodne wyniki badań produktów, które obecnie są dostępne dla większej grupy europejskich konsumentów.”

Breda Kutin, wydawca słoweńskiego czasopisma konsumenckiego VIP, wyjaśniła: “Konsumenci z nowych państw członkowskich są nadal często przytłoczeni różnorodnością produktów i szerszą ofertą, którą zawdzięczają otwartym rynkom europejskim. Zrzeszenia konsumentów i ich publikacje mają do wykonania ważne zadanie, polegające na doradzaniu, jak nabyć dobry produkt wart swojej ceny, szczególnie teraz, gdy sytuacja gospodarcza jest trudna.”

W ramach projektu testowano rozmaite produkty, od elektroniki użytkowej po emulsje do opalania i środki piorące. Do programu włączono krajowe marki pochodzące z tych sześciu państw, tak aby wyniki odnosiły się do ich rynków wewnętrznych, a także w celu sprawdzenia, czy występują różnice w jakości.

“Ogólnie rzecz biorąc, warto zauważyć, że jakość takich produktów jak urządzenia i sprzęt elektroniczny jest przeważnie podobna w całej UE, z kilkoma zaskakującymi wyjątkami”, skomentował Guido Adriaenssens z Międzynarodowej Organizacji Badań i Testów Konsumenckich (ang. International Consumer Research and Testing – ICRT). “A zatem konsumenci w krajach takich jak Polska mają żywotny interes w tym, by zapoznać się z wynikami testów.”

Projekt

Trwający trzy lata projekt miał pomóc założyć lub ulepszyć istniejące konsumenckie czasopisma i strony internetowe w nowych państwach UE, udostępniając wiedzę na temat badań rynku, doboru prób, oceny wyników testów a także publikacji i wprowadzania na rynek czasopism i stron internetowych. Aby to osiągnąć zawiązano partnerstwa pomiędzy zrzeszeniami konsumentów z szerokim doświadczeniem w przeprowadzaniu testów konsumenckich (z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa) i nowymi państwami członkowskimi. Projekt powstał z inicjatywy ICRT oraz Europejskiej Organizacji Konsumentów i trwał trzy lata od września 2006 r. Jego całkowity koszt wyniósł ponad 5 mln EUR, z czego ponad 1,6 mln EUR stanowił wkład Komisji Europejskiej.

Koszty przeprowadzania laboratoryjnych badań porównawczych i testów produktów konsumenckich są bardzo wysokie. Główne zrzeszenia konsumentów w Europie Zachodniej z powodzeniem korzystają jednak ze wspólnej puli testów, za które odpowiedzialna jest patronacka organizacja ICRT. Następnie wysyłają wyniki do swoich członków lub subskrybentów i nie muszą korzystać z reklamy czy wsparcia sponsorów, dzięki czemu mogą zachować niezależność. Bez pomocy z zewnątrz na rozwinięcie działalności organizacje konsumentów w nowych krajach UE nie miałyby środków ani specjalistycznej wiedzy, by uczestniczyć w niezależnych badaniach i testach, a także by tworzyć rentowne czasopisma i strony internetowe informujące konsumentów o wynikach testów.

Kolejne kroki
Projekt przygotował uczestniczące w nim zrzeszenia konsumentów do przeprowadzania i wprowadzania na rynek porównawczych testów produktów. Teraz oczekuje się, że będą one funkcjonować niezależnie w ramach członkostwa w sieci ICRT oraz jako podmioty świadczące profesjonalną, opartą na subskrypcji usługę dla konsumentów.

Więcej informacji
MEMO/09/ 371 zawiera więcej szczegółów na temat projektu i jego partnerów w poszczególnych krajach. Wyniki wybranych najnowszych testów produktów dla sześciu krajów są dostępne na życzenie dla przedstawicieli prasy (zob. dane teleadresowe poniżej). Obejmują one pięć kategorii produktów: telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, pralki, odkurzacze i środki piorące. Pełen dostęp do wszystkich wyników testów jest usługą płatną oferowaną przez krajowe organizacje konsumentów uczestniczące w projekcie (szczegóły pod adresem internetowym poniżej i w MEMO/09/371).

Zrzeszenia konsumentów, czasopisma i strony internetowe publikujące wyniki testów
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htm

Międzynarodowa Organizacja Badań i Testów Konsumenckich (International Consumer Research and Testing)
http://www.international-testing.org/index.html

Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) www.beuc.eu

Źródło informacji: materiał prasowy Komisji Europejskiej – sekcja Sprawy Konsumentów
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/1269&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
)

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych na Cyprze, w Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech

Dziś w Brukseli opublikowano ostateczne rezultaty programu, w tym także pięć przykładowych analiz produktów oraz aktualne dane dotyczące nakładu czasopism. W ciągu trzech lat w ramach tego unijnego programu współfinansowano łącznie 18 testów porównawczych przeprowadzanych na użytek organizacji konsumenckich i obejmujących szeroką gamę produktów codziennego użytku – od pralek po cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odkurzacze, urządzenia przytrzymujące dla dzieci, środki piorące, emulsje do opalania, przenośne odtwarzacze muzyczne i odbiorniki telewizyjne. Celem programu jest zapewnienie organizacjom konsumenckim finansowania, szkoleń i specjalistycznej wiedzy, tak aby umożliwić im przeprowadzanie testów produktów i publikowanie ich wyników w czasopismach konsumenckich.

Meglena Kunewa, komisarz UE ds. konsumentów, powiedziała: “Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu.” Komisarz dodała: “Obrońcy praw konsumentów w Europie od lat jednoczyli się w wysiłkach, by uzyskać niezależne i wiarygodne wyniki badań produktów, które obecnie są dostępne dla większej grupy europejskich konsumentów.”

Breda Kutin, wydawca słoweńskiego czasopisma konsumenckiego VIP, wyjaśniła: “Konsumenci z nowych państw członkowskich są nadal często przytłoczeni różnorodnością produktów i szerszą ofertą, którą zawdzięczają otwartym rynkom europejskim. Zrzeszenia konsumentów i ich publikacje mają do wykonania ważne zadanie, polegające na doradzaniu, jak nabyć dobry produkt wart swojej ceny, szczególnie teraz, gdy sytuacja gospodarcza jest trudna.”

W ramach projektu testowano rozmaite produkty, od elektroniki użytkowej po emulsje do opalania i środki piorące. Do programu włączono krajowe marki pochodzące z tych sześciu państw, tak aby wyniki odnosiły się do ich rynków wewnętrznych, a także w celu sprawdzenia, czy występują różnice w jakości.

“Ogólnie rzecz biorąc, warto zauważyć, że jakość takich produktów jak urządzenia i sprzęt elektroniczny jest przeważnie podobna w całej UE, z kilkoma zaskakującymi wyjątkami”, skomentował Guido Adriaenssens z Międzynarodowej Organizacji Badań i Testów Konsumenckich (ang. International Consumer Research and Testing – ICRT). “A zatem konsumenci w krajach takich jak Polska mają żywotny interes w tym, by zapoznać się z wynikami testów.”

Projekt

Trwający trzy lata projekt miał pomóc założyć lub ulepszyć istniejące konsumenckie czasopisma i strony internetowe w nowych państwach UE, udostępniając wiedzę na temat badań rynku, doboru prób, oceny wyników testów a także publikacji i wprowadzania na rynek czasopism i stron internetowych. Aby to osiągnąć zawiązano partnerstwa pomiędzy zrzeszeniami konsumentów z szerokim doświadczeniem w przeprowadzaniu testów konsumenckich (z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa) i nowymi państwami członkowskimi. Projekt powstał z inicjatywy ICRT oraz Europejskiej Organizacji Konsumentów i trwał trzy lata od września 2006 r. Jego całkowity koszt wyniósł ponad 5 mln EUR, z czego ponad 1,6 mln EUR stanowił wkład Komisji Europejskiej.

Koszty przeprowadzania laboratoryjnych badań porównawczych i testów produktów konsumenckich są bardzo wysokie. Główne zrzeszenia konsumentów w Europie Zachodniej z powodzeniem korzystają jednak ze wspólnej puli testów, za które odpowiedzialna jest patronacka organizacja ICRT. Następnie wysyłają wyniki do swoich członków lub subskrybentów i nie muszą korzystać z reklamy czy wsparcia sponsorów, dzięki czemu mogą zachować niezależność. Bez pomocy z zewnątrz na rozwinięcie działalności organizacje konsumentów w nowych krajach UE nie miałyby środków ani specjalistycznej wiedzy, by uczestniczyć w niezależnych badaniach i testach, a także by tworzyć rentowne czasopisma i strony internetowe informujące konsumentów o wynikach testów.

Kolejne kroki
Projekt przygotował uczestniczące w nim zrzeszenia konsumentów do przeprowadzania i wprowadzania na rynek porównawczych testów produktów. Teraz oczekuje się, że będą one funkcjonować niezależnie w ramach członkostwa w sieci ICRT oraz jako podmioty świadczące profesjonalną, opartą na subskrypcji usługę dla konsumentów.

Więcej informacji
MEMO/09/ 371 zawiera więcej szczegółów na temat projektu i jego partnerów w poszczególnych krajach. Wyniki wybranych najnowszych testów produktów dla sześciu krajów są dostępne na życzenie dla przedstawicieli prasy (zob. dane teleadresowe poniżej). Obejmują one pięć kategorii produktów: telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, pralki, odkurzacze i środki piorące. Pełen dostęp do wszystkich wyników testów jest usługą płatną oferowaną przez krajowe organizacje konsumentów uczestniczące w projekcie (szczegóły pod adresem internetowym poniżej i w MEMO/09/371).

Zrzeszenia konsumentów, czasopisma i strony internetowe publikujące wyniki testów
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htm

Międzynarodowa Organizacja Badań i Testów Konsumenckich (International Consumer Research and Testing)
http://www.international-testing.org/index.html

Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) www.beuc.eu

Źródło informacji: materiał prasowy Komisji Europejskiej – sekcja Sprawy Konsumentów
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/1269&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
)

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25