Aktualności

Rośnie liczba wykrytych produktów niebezpiecznych – sprawozdanie RAPEX za 2008

Z opublikowanego w kwietniu przez Komisję Europejską sprawozdania wynika, że przedsiębiorstwa europejskie traktują poważniej swe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i chętniej wycofują z rynku swe niebezpieczne produkty. Ponadto, dzięki inwestycjom w postaci środków i szkoleń poczynionym przez Komisję Europejską i państwa członkowskie możliwości systemu RAPEX wzrosły, co potwierdza m.in. wzrost liczby powiadomień z 1 605 w 2007 r. do 1 866 w 2008 roku. Łączna liczba powiadomień przekazywanych poprzez system RAPEX rosła stopniowo od 2004 r. (kiedy to dokonano transpozycji dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, stanowiącej podstawę prawną dla systemu RAPEX, do krajowych systemów prawnych państw członkowskich). W piątym roku funkcjonowania systemu liczba powiadomień wzrosła czterokrotnie z 468 (w 2004 r.) do 1 866 (w 2008 r.). Wzrost liczby powiadomień w ramach RAPEX jest wynikiem skuteczniejszego egzekwowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów przez organy krajowe, większą świadomość obowiązków wśród przedsiębiorstw, lepszą współpracę z krajami trzecimi i prowadzenia działań z zakresu budowania sieci kontaktów między państwami członkowskimi koordynowane przez Komisję.

W systemie RAPEX uczestniczą wszystkie kraje wykrywając i zgłaszając nowe produkty niebezpieczne i zapewniając odpowiednie działania uzupełniające w tym zakresie. Wśród krajów, które jeszcze bardziej nasiliły działania w ramach systemu i zgłosiło więcej produktów niebezpiecznych niż w 2007 r. znalazły się Niemcy (205 powiadomień), Hiszpania (163 powiadomienia), Słowacja (140 powiadomień), Grecja (132 powiadomienia) i Węgry (129 powiadomień). Powiadomienia przesłane przez te kraje stanowią 50% wszystkich powiadomień.  

Aż 53% powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie w 2008 roku dotyczyło zabawek (498 powiadomień), urządzeń elektrycznych (169 powiadomień) i pojazdów silnikowych (160 powiadomień). Odzież, której dotyczyło 140 powiadomień, stała się czwartą najczęściej zgłaszaną poprzez RAPEX kategorią produktów.

W 2008 r. odnotowano 909 powiadomień o produktach niebezpiecznych wytworzonych w Chinach. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zgłoszonych przez system RAPEX produktów pochodzenia chińskiego wzrosła do 59% (52% w 2007). Na taki wzrost wpłynęły m.in. rosnący przywóz towarów z Chin do UE, skoncentrowanie na produktach pochodzenia chińskiego podejmowanych na poziomie krajowym działań związanych z egzekwowaniem przepisów, skuteczniejsza współpraca między UE i Chinami.

W kontekście chińskich rynku towarów, warto przypomnieć, że od 1 maja obowiązuje zakaz sprzedaży na terenie UE produktów zawierających dimetyloformamid (DMF). Jest substancja chemiczna przeciw wilgoci i pleśni, która powoduje groźne uczulenia, a jest często stosowana w produktach codziennego użytku, takich jak buty czy fotele skórzane importowane głównie z Chin. W styczniu br. państwa członkowskie Unii przyjęły przedstawiony przez Komisję Europejską wniosek w sprawie decyzji, zgodnie z którą wprowadzanie na rynek UE produktów zawierających silnie uczulający DMF, zostanie zakazane. Stosowanie w produkcji DMF było już wcześniej zakazane w UE, ale dozwolony był import i sprzedaż zawierających tę substancję produktów. Od 1 maja 2009 roku zakaz obejmuje wszystkie sprzedawane, także importowane, produkty na unijnym rynku. Formalne wprowadzenie decyzji Komisji Europejskiej w życie w Polsce czeka na podpis premiera.

 

Na podstawie materiałów Komisji Europejskiej.

 

Roczne sprawozdanie RAPEX za 2008 jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i chińskim na stronie http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/stats_reports_en.htm

Szczegółowe informacje na temat sprawozdania w języku angielskim:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/594&format=HTML&aged=0&language=EN

Więcej informacji w języku polskim na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/594&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Rośnie liczba wykrytych produktów niebezpiecznych – sprawozdanie RAPEX za 2008

Z opublikowanego w kwietniu przez Komisję Europejską sprawozdania wynika, że przedsiębiorstwa europejskie traktują poważniej swe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i chętniej wycofują z rynku swe niebezpieczne produkty. Ponadto, dzięki inwestycjom w postaci środków i szkoleń poczynionym przez Komisję Europejską i państwa członkowskie możliwości systemu RAPEX wzrosły, co potwierdza m.in. wzrost liczby powiadomień z 1 605 w 2007 r. do 1 866 w 2008 roku. Łączna liczba powiadomień przekazywanych poprzez system RAPEX rosła stopniowo od 2004 r. (kiedy to dokonano transpozycji dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, stanowiącej podstawę prawną dla systemu RAPEX, do krajowych systemów prawnych państw członkowskich). W piątym roku funkcjonowania systemu liczba powiadomień wzrosła czterokrotnie z 468 (w 2004 r.) do 1 866 (w 2008 r.). Wzrost liczby powiadomień w ramach RAPEX jest wynikiem skuteczniejszego egzekwowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów przez organy krajowe, większą świadomość obowiązków wśród przedsiębiorstw, lepszą współpracę z krajami trzecimi i prowadzenia działań z zakresu budowania sieci kontaktów między państwami członkowskimi koordynowane przez Komisję.

W systemie RAPEX uczestniczą wszystkie kraje wykrywając i zgłaszając nowe produkty niebezpieczne i zapewniając odpowiednie działania uzupełniające w tym zakresie. Wśród krajów, które jeszcze bardziej nasiliły działania w ramach systemu i zgłosiło więcej produktów niebezpiecznych niż w 2007 r. znalazły się Niemcy (205 powiadomień), Hiszpania (163 powiadomienia), Słowacja (140 powiadomień), Grecja (132 powiadomienia) i Węgry (129 powiadomień). Powiadomienia przesłane przez te kraje stanowią 50% wszystkich powiadomień.  

Aż 53% powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie w 2008 roku dotyczyło zabawek (498 powiadomień), urządzeń elektrycznych (169 powiadomień) i pojazdów silnikowych (160 powiadomień). Odzież, której dotyczyło 140 powiadomień, stała się czwartą najczęściej zgłaszaną poprzez RAPEX kategorią produktów.

W 2008 r. odnotowano 909 powiadomień o produktach niebezpiecznych wytworzonych w Chinach. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zgłoszonych przez system RAPEX produktów pochodzenia chińskiego wzrosła do 59% (52% w 2007). Na taki wzrost wpłynęły m.in. rosnący przywóz towarów z Chin do UE, skoncentrowanie na produktach pochodzenia chińskiego podejmowanych na poziomie krajowym działań związanych z egzekwowaniem przepisów, skuteczniejsza współpraca między UE i Chinami.

W kontekście chińskich rynku towarów, warto przypomnieć, że od 1 maja obowiązuje zakaz sprzedaży na terenie UE produktów zawierających dimetyloformamid (DMF). Jest substancja chemiczna przeciw wilgoci i pleśni, która powoduje groźne uczulenia, a jest często stosowana w produktach codziennego użytku, takich jak buty czy fotele skórzane importowane głównie z Chin. W styczniu br. państwa członkowskie Unii przyjęły przedstawiony przez Komisję Europejską wniosek w sprawie decyzji, zgodnie z którą wprowadzanie na rynek UE produktów zawierających silnie uczulający DMF, zostanie zakazane. Stosowanie w produkcji DMF było już wcześniej zakazane w UE, ale dozwolony był import i sprzedaż zawierających tę substancję produktów. Od 1 maja 2009 roku zakaz obejmuje wszystkie sprzedawane, także importowane, produkty na unijnym rynku. Formalne wprowadzenie decyzji Komisji Europejskiej w życie w Polsce czeka na podpis premiera.

 

Na podstawie materiałów Komisji Europejskiej.

 

Roczne sprawozdanie RAPEX za 2008 jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i chińskim na stronie http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/stats_reports_en.htm

Szczegółowe informacje na temat sprawozdania w języku angielskim:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/594&format=HTML&aged=0&language=EN

Więcej informacji w języku polskim na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/594&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25