Aktualności

Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko w sprawie Rozporządzenia ustanawiającego Europejską Procedurę dla Drobnych Roszczeń

Franco Frattini, wiceprzewodniczący Komisji i Komisarz ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa z zadowoleniem przyjął wypracowanie wspólnego stanowiska: „Po raz pierwszy obywatele i przedsiębiorcy z całej Europy będą mogli rozwiązać spór szybko i po niewielkich kosztach. Co najważniejsze procedura będzie identyczna we wszystkich krajach członkowskich od początku aż po orzeczenie sędziego.”

Wspólne stanowisko Rady zachowało najważniejsze elementy propozycji Komisji Europejskiej z 15 marca 2005 r.

Procedura będzie stosowana w sprawach cywilnych i handlowych, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000 Euro. Dotyczyć będzie zarówno roszczeń materialnych jak i niematerialnych.

W celu obniżenia kosztów i zredukowania opóźnień, Europejska Procedura dla Drobnych Roszczeń zawiera szereg uproszczeń proceduralnych. Wprowadzone zostaną standardowe formularze do użytku sądu i stron sporu oraz limity czasowe w celu przyspieszenia procesów dotyczących drobnych roszczeń.

Procedura będzie pisemna o ile ustne przesłuchanie nie zostanie uznane przez sąd za konieczne. Umożliwi ona też sądowi prowadzenie przesłuchań w formie wideokonferencji lub innych metod komunikacji elektronicznej w miarę dostępu do odpowiednich urządzeń technicznych. Strony nie będą musiały być reprezentowane przez adwokata lub innego pełnomocnika prawnego (tzw. przymus adwokacki) a sąd podejmie decyzję jakie dowody będą konieczne do wydania orzeczenia zgodnie z przepisami o dopuszczania środków dowodowych. Sąd będzie mógł dopuścić dowód w formie pisemnego oświadczenia świadków, ekspertów lub stron.

Strona przegrana poniesie koszty procesu. Jednak sąd nie przyzna stronie wygranej rekompensaty kosztów jeżeli były niepotrzebnie poniesione lub nieproporcjonalne do roszczenia.

Orzeczenie będzie prawomocne bez względu na możliwość apelacji. Kaucja nie będzie wymagana.

Rozporządzenie znosi także bariery w uznawaniu orzeczeń wydanych w trybie Europejskiej Procedury dla Drobnych Roszczeń. Orzeczenie będzie ważne i wykonywalne w innym Państwie Członkowskim automatycznie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko w sprawie Rozporządzenia ustanawiającego Europejską Procedurę dla Drobnych Roszczeń

Franco Frattini, wiceprzewodniczący Komisji i Komisarz ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa z zadowoleniem przyjął wypracowanie wspólnego stanowiska: „Po raz pierwszy obywatele i przedsiębiorcy z całej Europy będą mogli rozwiązać spór szybko i po niewielkich kosztach. Co najważniejsze procedura będzie identyczna we wszystkich krajach członkowskich od początku aż po orzeczenie sędziego.”

Wspólne stanowisko Rady zachowało najważniejsze elementy propozycji Komisji Europejskiej z 15 marca 2005 r.

Procedura będzie stosowana w sprawach cywilnych i handlowych, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000 Euro. Dotyczyć będzie zarówno roszczeń materialnych jak i niematerialnych.

W celu obniżenia kosztów i zredukowania opóźnień, Europejska Procedura dla Drobnych Roszczeń zawiera szereg uproszczeń proceduralnych. Wprowadzone zostaną standardowe formularze do użytku sądu i stron sporu oraz limity czasowe w celu przyspieszenia procesów dotyczących drobnych roszczeń.

Procedura będzie pisemna o ile ustne przesłuchanie nie zostanie uznane przez sąd za konieczne. Umożliwi ona też sądowi prowadzenie przesłuchań w formie wideokonferencji lub innych metod komunikacji elektronicznej w miarę dostępu do odpowiednich urządzeń technicznych. Strony nie będą musiały być reprezentowane przez adwokata lub innego pełnomocnika prawnego (tzw. przymus adwokacki) a sąd podejmie decyzję jakie dowody będą konieczne do wydania orzeczenia zgodnie z przepisami o dopuszczania środków dowodowych. Sąd będzie mógł dopuścić dowód w formie pisemnego oświadczenia świadków, ekspertów lub stron.

Strona przegrana poniesie koszty procesu. Jednak sąd nie przyzna stronie wygranej rekompensaty kosztów jeżeli były niepotrzebnie poniesione lub nieproporcjonalne do roszczenia.

Orzeczenie będzie prawomocne bez względu na możliwość apelacji. Kaucja nie będzie wymagana.

Rozporządzenie znosi także bariery w uznawaniu orzeczeń wydanych w trybie Europejskiej Procedury dla Drobnych Roszczeń. Orzeczenie będzie ważne i wykonywalne w innym Państwie Członkowskim automatycznie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25