Aktualności

Polscy pasażerowie Costa Concordii mogą liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego w uzyskaniu odszkodowań

W tym celu powinni jak najszybciej wysłać pismo reklamacyjne do firmy Costa Crociere, najlepiej listem poleconym, ewentualnie e-mailem za potwierdzeniem odbioru. Gotowy formularz reklamacji w języku angielskim można pobrać tutaj. Na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego mogą liczyć także osoby, które wykupiły z wyprzedzeniem podróż statkiem i z powodu wypadku nie będą mogły jej zrealizować.

Costa Concordia
fot.: Wikimedia Commons

Pasażerowie bezpośrednio uczestniczący w katastrofie statku mają prawo domagać się:

– zwrotu pełnej ceny rejsu
– rekompensaty za szkody materialne związane ze zniszczeniem lub utratą mienia (rzeczy osobistych, bagaży). W tym przypadku konieczne będzie sporządzenie listy posiadanych na statku przedmiotów (pieniędzy, biżuterii, dokumentów itp.)
– zwrotu kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, np. biletów powrotnych do domu
– rekompensaty za szkody na osobie (fizyczne obrażenia)
– rekompensaty za szkody moralne i stracony urlop

Uwaga: do pisma reklamacyjnego należy załączyć także kopie dokumentów i rachunków potwierdzających poniesienie wskazanych kosztów.

Pasażerowie, którzy brali udział w rejsie, mogą zgłaszać się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (tel. +48 22 55 60 118, info@konsument.gov.pl) w celu uzyskania bezpłatnych informacji i pomocy w dochodzeniu roszczeń od firmy Costa Crociere.

Osoby, które wykupiły rejs na Costa Concordii, ale z powodu wypadku nie będą mogły z niego skorzystać, mają prawo do otrzymania propozycji nowego terminu wycieczki o tej samej lub wyższej wartości (bez dodatkowych opłat) lub niższej wartości, jeśli otrzymają zwrot różnicy w cenie. Klienci, którzy nie zaakceptują tych propozycji, mają prawo także odstąpić od umowy za zwrotem pełnej ceny.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Polscy pasażerowie Costa Concordii mogą liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego w uzyskaniu odszkodowań

W tym celu powinni jak najszybciej wysłać pismo reklamacyjne do firmy Costa Crociere, najlepiej listem poleconym, ewentualnie e-mailem za potwierdzeniem odbioru. Gotowy formularz reklamacji w języku angielskim można pobrać tutaj. Na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego mogą liczyć także osoby, które wykupiły z wyprzedzeniem podróż statkiem i z powodu wypadku nie będą mogły jej zrealizować.

Costa Concordia
fot.: Wikimedia Commons

Pasażerowie bezpośrednio uczestniczący w katastrofie statku mają prawo domagać się:

– zwrotu pełnej ceny rejsu
– rekompensaty za szkody materialne związane ze zniszczeniem lub utratą mienia (rzeczy osobistych, bagaży). W tym przypadku konieczne będzie sporządzenie listy posiadanych na statku przedmiotów (pieniędzy, biżuterii, dokumentów itp.)
– zwrotu kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, np. biletów powrotnych do domu
– rekompensaty za szkody na osobie (fizyczne obrażenia)
– rekompensaty za szkody moralne i stracony urlop

Uwaga: do pisma reklamacyjnego należy załączyć także kopie dokumentów i rachunków potwierdzających poniesienie wskazanych kosztów.

Pasażerowie, którzy brali udział w rejsie, mogą zgłaszać się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (tel. +48 22 55 60 118, info@konsument.gov.pl) w celu uzyskania bezpłatnych informacji i pomocy w dochodzeniu roszczeń od firmy Costa Crociere.

Osoby, które wykupiły rejs na Costa Concordii, ale z powodu wypadku nie będą mogły z niego skorzystać, mają prawo do otrzymania propozycji nowego terminu wycieczki o tej samej lub wyższej wartości (bez dodatkowych opłat) lub niższej wartości, jeśli otrzymają zwrot różnicy w cenie. Klienci, którzy nie zaakceptują tych propozycji, mają prawo także odstąpić od umowy za zwrotem pełnej ceny.

· 1 grudnia 2014 · 13:25