Aktualności

Ochrona konsumentów – nowym europejskim programem studiów magisterskich już od września 2009.

Program został zainicjowany na Uniwersytecie Haute Alsace w Colmar (Francja) przez komisarz Kunewę, która wypowiedziała się w sposób następujący: “Patrząc na obecną sytuację charakteryzującą się m.in. zawirowaniami finansowymi i rosnącymi cenami, nie sposób przecenić znaczenia ochrony praw konsumentów oraz ich interesów. Jestem zatem zadowolona, że wzmocnienie pozycji konsumenta stało się obecnie trwałym elementem kształcenia na uniwersytetach europejskich”.
Celem programu jest wprowadzenie specjalistycznego kształcenia w dziedzinie ochrony konsumentów, tak, aby trafiający na rynek specjaliści potrafili zagwarantować pełniejszą ochronę interesów konsumenta na polu przedsiębiorczości, polityki oraz w ramach organizacji broniących praw konsumentów. Pojęcie kwalifikacji zawodowych w tej dziedzinie do tej pory nie zostało jeszcze utworzone, nowy kierunek studiów zaś celuje zmianę tej sytuacji.
Obejmujący dziedziny m.in. praw konsumenckich, psychologii zachowań konsumentów, ekonomię i marketing, program, okazał się być inicjatywą trafiającą na bardzo podatny grunt; już teraz przedsiębiorcy, instytucje publiczne oraz organizacje konsumenckie zadeklarowały się z chęcią zatrudnienia przyszłych absolwentów nowoutworzonego kierunku.
Powody uruchomienia europejskiego program studiów magisterskich z dziedziny ochrony konsumentów
Prawa konsumentów mają coraz większe znaczenie, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej, gdy dokonywanie świadomego wyboru obrasta w zasadnicze znaczenie. Konsument, aby móc swobodnie decydować o zakupie na rynku wewnętrznym bądź ościennym UE, potrzebuje być zaopatrzony w jednoznaczne informacje oraz posiadać wsparcie profesjonalnego doradztwa.
Nowopowstała inicjatywa ma na celu sprostanie potrzebom zarówno konsumenta, jak i pracodawcy poprzez stworzenie zaawansowanych szkoleń, łączących wiedzę z pola tradycyjnych dziedzin nauki (od prawa po marketing i psychologię) aż po znajomość wspólnotowej polityki ochrony konsumentów.
Zaangażowane uczelnie
Program studiów magisterskich będzie realizowany w 13 miastach w dziewięciu państwach członkowskich. Uczelnie podzielone zostały na trzy grupy, z których każda skoncentruje się na innym obszarze wiedzy (* wskazuje na uczelnie koordynującą):
Grupa pierwsza: Tematyka obejmie marketing/zarządzanie, technologie rozwijane z myślą o konsumentach, zrównoważoną konsumpcję, żywność i żywienie, badania konsumenckie, rozwój łańcucha dostaw
*Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy)
Uniwersytet w Aarhus (Dania)
Uniwersytet w Wageningen (Holandia)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Polska)
Grupa 2: Tematyka obejmie zachowania konsumentów, zagadnienia prawne, relacje między przedsiębiorstwami a konsumentami
*Uniwersytet Haute Alsace w Miluzie (Francja)
Katolicki Instytut Wyższych Studiów Handlowych (Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales – ICHEC) w Brukseli (Belgia)
Akademia Ekonomiczna w Bukareszcie (Rumunia)
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Polska).
Grupa 3: Tematy obejmie ekonomię, marketing, prawo i psychologię
*Uniwersytet w Barcelonie (Hiszpania)
Uniwersytet w Montpellier (Francja)
Uniwersytet w Bolonii (Włochy)
Uniwersytet w Timişoarze (Rumunia)
Uniwersytet Brunel (Wielka Brytania)
Kiedy rozpoczną się studia i jak można się na nie zapisać?
Nowy program studiów magisterskich rozpocznie się jesienią 2009 r. (tj. w roku akademickim 2009/2010). Studenci mogą się zapisywać na studia bezpośrednio na wybranej uczelni, tak samo jak na wszystkie inne kierunki.
Co składa się na program nauczania w ramach tych studiów?
Szczegółowe programy zajęć różnią się między uczelniami, realizowane będą jednak pewne kursy wspólne, dotyczące m.in. ochrony praw konsumenta, psychologii jego zachowań, ekonomii, marketingu, także technologii powstających z myślą o konsumencie oraz tematyki zrównoważonej konsumpcji. Studia będą trwały nie dłużej niż dwa lata, studenci zaś będą odbywali część studiów na uczelni partnerskiej w innym państwie członkowskim. Wzajemne uznawanie kwalifikacji w obrębie uczelnianej Europy będzie gwarantowane przed rozpoczęciem zajęć.
Jaka praca czeka na absolwentów?
Wstępne analizy pokazują, że zatrudnianiem ekspertów w tej dziedzinie zainteresowane są duże firmy, krajowe instytucje rządowe oraz stowarzyszenia konsumentów, a także małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w całej Europie.

Jak wygląda pomoc UE?
Każda z 13 uczelni otrzyma pomoc UE na przygotowanie i poprowadzenie zajęć. Wsparcie wyniesie 50 000 euro rocznie w ciągu trzech lat. UE sfinansuje również 260 grantów dla studentów do kwoty 3 000 euro, na łączną sumę 780 000 euro.
Informacje dodatkowe: strona Komisji Europejskiej dotycząca szkoleń w dziedzinie ochrony konsumentów

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Ochrona konsumentów – nowym europejskim programem studiów magisterskich już od września 2009.

Program został zainicjowany na Uniwersytecie Haute Alsace w Colmar (Francja) przez komisarz Kunewę, która wypowiedziała się w sposób następujący: “Patrząc na obecną sytuację charakteryzującą się m.in. zawirowaniami finansowymi i rosnącymi cenami, nie sposób przecenić znaczenia ochrony praw konsumentów oraz ich interesów. Jestem zatem zadowolona, że wzmocnienie pozycji konsumenta stało się obecnie trwałym elementem kształcenia na uniwersytetach europejskich”.
Celem programu jest wprowadzenie specjalistycznego kształcenia w dziedzinie ochrony konsumentów, tak, aby trafiający na rynek specjaliści potrafili zagwarantować pełniejszą ochronę interesów konsumenta na polu przedsiębiorczości, polityki oraz w ramach organizacji broniących praw konsumentów. Pojęcie kwalifikacji zawodowych w tej dziedzinie do tej pory nie zostało jeszcze utworzone, nowy kierunek studiów zaś celuje zmianę tej sytuacji.
Obejmujący dziedziny m.in. praw konsumenckich, psychologii zachowań konsumentów, ekonomię i marketing, program, okazał się być inicjatywą trafiającą na bardzo podatny grunt; już teraz przedsiębiorcy, instytucje publiczne oraz organizacje konsumenckie zadeklarowały się z chęcią zatrudnienia przyszłych absolwentów nowoutworzonego kierunku.
Powody uruchomienia europejskiego program studiów magisterskich z dziedziny ochrony konsumentów
Prawa konsumentów mają coraz większe znaczenie, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej, gdy dokonywanie świadomego wyboru obrasta w zasadnicze znaczenie. Konsument, aby móc swobodnie decydować o zakupie na rynku wewnętrznym bądź ościennym UE, potrzebuje być zaopatrzony w jednoznaczne informacje oraz posiadać wsparcie profesjonalnego doradztwa.
Nowopowstała inicjatywa ma na celu sprostanie potrzebom zarówno konsumenta, jak i pracodawcy poprzez stworzenie zaawansowanych szkoleń, łączących wiedzę z pola tradycyjnych dziedzin nauki (od prawa po marketing i psychologię) aż po znajomość wspólnotowej polityki ochrony konsumentów.
Zaangażowane uczelnie
Program studiów magisterskich będzie realizowany w 13 miastach w dziewięciu państwach członkowskich. Uczelnie podzielone zostały na trzy grupy, z których każda skoncentruje się na innym obszarze wiedzy (* wskazuje na uczelnie koordynującą):
Grupa pierwsza: Tematyka obejmie marketing/zarządzanie, technologie rozwijane z myślą o konsumentach, zrównoważoną konsumpcję, żywność i żywienie, badania konsumenckie, rozwój łańcucha dostaw
*Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy)
Uniwersytet w Aarhus (Dania)
Uniwersytet w Wageningen (Holandia)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Polska)
Grupa 2: Tematyka obejmie zachowania konsumentów, zagadnienia prawne, relacje między przedsiębiorstwami a konsumentami
*Uniwersytet Haute Alsace w Miluzie (Francja)
Katolicki Instytut Wyższych Studiów Handlowych (Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales – ICHEC) w Brukseli (Belgia)
Akademia Ekonomiczna w Bukareszcie (Rumunia)
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Polska).
Grupa 3: Tematy obejmie ekonomię, marketing, prawo i psychologię
*Uniwersytet w Barcelonie (Hiszpania)
Uniwersytet w Montpellier (Francja)
Uniwersytet w Bolonii (Włochy)
Uniwersytet w Timişoarze (Rumunia)
Uniwersytet Brunel (Wielka Brytania)
Kiedy rozpoczną się studia i jak można się na nie zapisać?
Nowy program studiów magisterskich rozpocznie się jesienią 2009 r. (tj. w roku akademickim 2009/2010). Studenci mogą się zapisywać na studia bezpośrednio na wybranej uczelni, tak samo jak na wszystkie inne kierunki.
Co składa się na program nauczania w ramach tych studiów?
Szczegółowe programy zajęć różnią się między uczelniami, realizowane będą jednak pewne kursy wspólne, dotyczące m.in. ochrony praw konsumenta, psychologii jego zachowań, ekonomii, marketingu, także technologii powstających z myślą o konsumencie oraz tematyki zrównoważonej konsumpcji. Studia będą trwały nie dłużej niż dwa lata, studenci zaś będą odbywali część studiów na uczelni partnerskiej w innym państwie członkowskim. Wzajemne uznawanie kwalifikacji w obrębie uczelnianej Europy będzie gwarantowane przed rozpoczęciem zajęć.
Jaka praca czeka na absolwentów?
Wstępne analizy pokazują, że zatrudnianiem ekspertów w tej dziedzinie zainteresowane są duże firmy, krajowe instytucje rządowe oraz stowarzyszenia konsumentów, a także małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w całej Europie.

Jak wygląda pomoc UE?
Każda z 13 uczelni otrzyma pomoc UE na przygotowanie i poprowadzenie zajęć. Wsparcie wyniesie 50 000 euro rocznie w ciągu trzech lat. UE sfinansuje również 260 grantów dla studentów do kwoty 3 000 euro, na łączną sumę 780 000 euro.
Informacje dodatkowe: strona Komisji Europejskiej dotycząca szkoleń w dziedzinie ochrony konsumentów

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25