Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji to święto służące popularyzacji wiedzy związanej z polubownymi metodami rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji). W ramach swojej misji Europejskie Centrum Konsumenckie od początku działalności wspiera rozwój polubownych metod rozwiązywanie sporów tzw. ADR (Alternative Dispute Reoslution).

Pomoc Europejskiego centrum Konsumenckiego polega na znajdowaniu najbardziej odpowiedniego sposobu pozasądowego rozwiązywania, trudnych przecież, sporów transgranicznych np. mediacji. Tak aby przysłowiowy pan Kowalski, który wszedł w spór np. z niemieckim sklepem internetowym otrzymał możliwie szybką, tanią i skuteczną pomoc – mówi Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Obchody dnia mediacji zostały zainicjowane przez amerykańską organizację społeczną Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku. W tym roku święto przypada na 20 października. Tego dnia na terenie całej Polski w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

Dzisiaj odbywa się także finał Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Mediacja czyni Cuda!”, zorganizowanej przez Polskie Centrum Mediacji – wieloletniego partnera Eurpoejskiego Centrum Konsumenckiego. Celem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby osób z informacją czym jest mediacja, kiedy i kto może z niej skorzystać i jakie daje korzyści.

O tym, że mediacja czyni cuda – mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji są przekonani w istocie. Jako praktycy wielokrotnie w swojej pracy doświadczają sytuacji, gdy dochodzi do pozytywnego zakończenia konfliktu, który z pozoru wydawał się bez szans na rozwiązanie.

Mediacja pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu i daje możliwość podpisanie ugody. Podstawową cechą mediacji jest jednak samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań. Dzięki jej regułom uczestnicy konfliktu nie tylko mają szansę zachować dobre relacje, ale również je wzmocnić. Podczas mediacji wszystkie decyzje są podejmowane przez zainteresowanych i to od nich zależy sukces. Powodzenie tego procesu jest uzależnione również od profesjonalizmu mediatora.

Warto wskazać, że m.in. z myślą o mediatorach Komisja Europejska opracowała  w Zaleceniu 2001/310/WE standardy jakimi winny kierować się ciała uczestniczące w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jako kluczowe uznano zasady bezstronności, przejrzystości, efektywności i uczciwości ciała ADR.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o mediacji, szukasz mediatora lub sam chciałbyś nim zostać odwiedź stronę www.mediator.org.pl.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji to święto służące popularyzacji wiedzy związanej z polubownymi metodami rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji). W ramach swojej misji Europejskie Centrum Konsumenckie od początku działalności wspiera rozwój polubownych metod rozwiązywanie sporów tzw. ADR (Alternative Dispute Reoslution).

Pomoc Europejskiego centrum Konsumenckiego polega na znajdowaniu najbardziej odpowiedniego sposobu pozasądowego rozwiązywania, trudnych przecież, sporów transgranicznych np. mediacji. Tak aby przysłowiowy pan Kowalski, który wszedł w spór np. z niemieckim sklepem internetowym otrzymał możliwie szybką, tanią i skuteczną pomoc – mówi Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Obchody dnia mediacji zostały zainicjowane przez amerykańską organizację społeczną Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku. W tym roku święto przypada na 20 października. Tego dnia na terenie całej Polski w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

Dzisiaj odbywa się także finał Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Mediacja czyni Cuda!”, zorganizowanej przez Polskie Centrum Mediacji – wieloletniego partnera Eurpoejskiego Centrum Konsumenckiego. Celem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby osób z informacją czym jest mediacja, kiedy i kto może z niej skorzystać i jakie daje korzyści.

O tym, że mediacja czyni cuda – mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji są przekonani w istocie. Jako praktycy wielokrotnie w swojej pracy doświadczają sytuacji, gdy dochodzi do pozytywnego zakończenia konfliktu, który z pozoru wydawał się bez szans na rozwiązanie.

Mediacja pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu i daje możliwość podpisanie ugody. Podstawową cechą mediacji jest jednak samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań. Dzięki jej regułom uczestnicy konfliktu nie tylko mają szansę zachować dobre relacje, ale również je wzmocnić. Podczas mediacji wszystkie decyzje są podejmowane przez zainteresowanych i to od nich zależy sukces. Powodzenie tego procesu jest uzależnione również od profesjonalizmu mediatora.

Warto wskazać, że m.in. z myślą o mediatorach Komisja Europejska opracowała  w Zaleceniu 2001/310/WE standardy jakimi winny kierować się ciała uczestniczące w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jako kluczowe uznano zasady bezstronności, przejrzystości, efektywności i uczciwości ciała ADR.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o mediacji, szukasz mediatora lub sam chciałbyś nim zostać odwiedź stronę www.mediator.org.pl.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25